Copy

Nieuwsbrief nummer 2

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
Flitspeiling – korte enquête
Wij willen graag weten hoe u over de ontwikkelingen in Zuidwest denkt. Daarom houden we meerdere keren een zogeheten flitspeiling. Dit is een korte enquête waarmee we onderzoeken wat de mening en houding is van inwoners en belanghebbenden over de geplande ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest.
Klik op de link van de enquête of u kunt ook de QR-code scannen.
De enquête is anoniem en bestaat uit 10 korte vragen. Invullen duurt maximaal 2 minuten.
Bakfietsbalie
Op 21 juli en 27 augustus waren we met een vertegenwoordiging van het projectteam van de Ontwikkelzone met de Bakfietsbalie aanwezig in de wijk. Dit is een rijdende balie om u te ontmoeten, uw vragen te beantwoorden en u te informeren over de ontwikkelingen in de ontwikkelzone. We doen dit op 24 september nog één keer buiten en daarna verplaatsen we in de herfst/winter naar binnen. 

Op vrijdag 24 september staan we op de volgende plekken:
Vomar: van 13.00 tot 14.30 uur
Jeugdland: van 15.00 tot 16.00 uur
Geel-Wit: van 16.30 tot 17.30 uur

Na 24 september blijven we deze inloopmomenten tweewekelijks voortzetten zodat u langs kunt komen met uw vragen, wensen, zorgen en dromen! Dit doen we afwisselend op vrijdagochtend en op dinsdag einde middag. Houd de website in de gaten voor de data en tijden. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon langskomen!
Agenda 
18 september             Zuidwest informatieroute  
20 september             Bijeenkomst eigenaren*
24 september             Bakfietsbalie bij de Vomar, Jeugdland en Geelwit

12 oktober                  Bakfietsbalie binnen bij de Stookkamer 16.30-18.30 uur
29 oktober                  Bakfietsbalie binnen bij 't Trionk  9.30-11.30 uur  
In november               Informatiebijeenkomst 

*  Op uitnodiging. Bent u eigenaar of huurder in de Ontwikkelzone en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dat een mail naar ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl
Zuidwest informatieroute: 18 september van 11.00-15.00 uur
Het verder uitwerken van de plannen voor de ontwikkelzone is een proces waarin er veel keuzes en afwegingen gemaakt moeten worden. We nemen u graag daarin mee en informeren u tijdens de Zuidwest informatieroute. De informatieroute vindt plaats op 18 september tussen 11.00 en 15.00u.
 
Op verschillende plekken in de wijk is iets te doen en te zien. Kom kennismaken met het projectteam van de Ontwikkelzone, verkrijg meer  informatie over de opgave en dillema’s die er zijn voor de Ontwikkelzone rondom water, groen en mobiliteit, neem een kijkje bij de Stookkamer. U kunt de gehele route lopen, of alleen de punten bezoeken waar u interesse in heeft. We zijn aanwezig bij alle punten tussen 11.00 en 15.00 uur. Ook voor kinderen is er iets leuks te doen!

 
Bijeenkomst voor huurders/eigenaren: 20 september 20.00-21.30 uur 
(Deze bijeenkomst is op uitnodiging) 
Huurders/eigenaren in de Ontwikkelzone hebben inmiddels een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst op maandag 20 september ontvangen.
Het doel van de informatiebijeenkomst is drieledig. Ten eerste is het belangrijk dat huurders/eigenaren allemaal dezelfde informatie krijgen. Ten tweede informeren we over de vastgoedontwikkelingen in de toekomst. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de eigenaren van vastgoed en de relatie die zij hebben met hun huurders. Tot slot lichten we het ontwikkelproces toe; welke besluiten worden wanneer genomen en waar (en wanneer) kunt u uw stem laten horen over welk onderwerp.
Opgeven kan tot uiterlijk 13 september. Heeft u als huurder/eigenaar geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mail naar ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl.
Thema’s
Tijdens de Zuidwest informatieroute wordt u geïnformeerd over verschillende thema’s en onderzoeken. In deze nieuwsbrief leest u over de opgave rondom groen. In volgende nieuwsbrieven gaan we in op andere uitdagingen, zoals bijvoorbeeld mobiliteit, stikstof en klimaatadaptatie. 
Meer weten of heeft u vragen? Kom langs tijdens de Zuidwest informatieroute! 
De essentie van groen in de stad 
Inwoners van Haarlem Zuidwest vinden groen in hun buurt erg belangrijk. Bij de ontwikkelingen in de zone is meer groen één van de belangrijkste uitgangspunten én opgaven. Op een aantal plekken komt dit uitgangspunt wel in de knel, omdat er ook andere opgaven zijn, zoals meer woningen en voorzieningen. 
Hieronder leest u waarom groen in de stad zo belangrijk is en waarom wij ook als gemeente hier veel aandacht aan gaan besteden.

Door: Maaike Sillmann (landschapsarchitect gemeente Haarlem) 
Waarom is groen in de stad zo belangrijk?
De betekenis van groen, planten en natuur is aan het verschuiven. Zo is ook het groen in de stad de afgelopen decennia zowel van betekenis als van verschijningsvorm veranderd. Vroeger deed groen vooral dienst als mooie bekleding van de stad, om naar te kijken. Tegenwoordig is groen veel meer een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving geworden. 
Dat heeft te maken met de toenemende verstedelijking, er leven steeds meer mensen op een kluitje. Daardoor neemt het gebruik en slijtage van het groen toe en wordt de vraag naar meer groen groter omdat er simpelweg meer gebruik van wordt gemaakt.
Ook zijn we ons veel bewuster geworden van wat groen en natuur doen met onze gezondheid. In het groen beweeg en ontspan je meer en onderzoek wijst uit dat mensen die veel de natuur in gaan gelukkiger zijn.
En dan zijn er de dramatische klimaatvoorspellingen die nu al merkbaar worden. Er vallen, ook in Haarlem, af en toe enorme buien waardoor de straten blank staan. En in de zomer kan het veel langer warm en droog zijn. De verstoorde verhouding van mens en natuur dwingt ons om anders om te gaan met het groen. Het is belangrijk om groen en natuur meer te verweven met ons bestaan en de omgeving. Door letterlijk tegels te vervangen voor planten kan een grote regenbui makkelijker wegzakken in de ondergrond. De stad als spons. 
Een ander klimaatprobleem in de stad is de hitte. De stad warmt op zonnige dagen op en de warmte blijft in de stenen zitten. De warmte blijft als het ware hangen en stapelt zich op. Door te zorgen voor gezonde grote bomen ontstaat schaduw, een betere vochtbalans (want bomen ‘transpireren’) en daarmee een koelere stad. 
Tot slot is er ook nog de schrikbarende achteruitgang in biodiversiteit. Door de manier waarop de mens invloed uitoefent op het klimaat en de omgeving sterven er steeds meer en steeds sneller planten en diersoorten uit. Het is ook in de stad belangrijk dat er veel verschillende soorten planten en bomen voorkomen en het liefst soorten die hier oorspronkelijk al groeien, zodat we de soortenrijkdom behouden.

Haarlems groenbeleid
Het toenemende belang van groen krijgt duidelijk vorm in het Haarlemse beleid.
Zo pleit de Structuurvisie Openbare Ruimte van 2017 al voor een verschuiving in het gebruik van de openbare ruimte: vooral geparkeerde auto’s moeten plaats maken voor meer groen en voor voetgangers. De Omgevingsvisie die nu bijna klaar is, legt veel nadruk op thema’s als duurzaamheid, ecologie, klimaatadaptatie en energietransitie. Het nieuwe groenbeleid en ecologisch beleid waar momenteel aan gewerkt wordt, zet zeer ambitieus in op meer groen en meer ecologische verbindingen in de stad. Daarnaast benadrukt het nieuwe beleid ook dat het groen dat wordt geplant voornamelijk uit inheemse soorten bestaat. Het doel is dat groen niet alleen ten dienste van de mensen staat maar ook een geschikt leefgebied is en voedsel biedt aan insecten, vogels en kleine zoogdieren die in de stad leven.

Zelf iets doen?
Heeft u ook zin om bij te dragen aan een groenere stad? Dat kan! Bijvoorbeeld door een geveltuintje aan te leggen of een stukje groen in de buurt zelf te gaan onderhouden. Ook is het mogelijk om je als vrijwilliger aan te melden en mee te helpen bij het onderhoud van Haarlemse natuurgebieden zoals de Springertuin, Eindenhout, Heemtuin Schalkwijk, Meerwijkplas, Poelpolder, etc. En Spaarnelanden zoekt vrijwilligers om te helpen met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw!

Voor meer ideeën en inspiratie kunt u de website van de gemeente Haarlem of van Spaanelanden raadplegen:
Haarlem doet duurzaam - Gemeente Haarlem

 
De Stookkamer stelt zich voor 
Er zijn veel ontwikkelingen gaande zijn in de ontwikkelzone Zuidwest. Om een ontmoetingsplek voor de wijk te creëren is de Stookkamer opgericht. 
De Stookkamer is een culturele en creatieve broedplaats in Zuidwest. Een plek voor de buurt, een plek voor experiment en ontmoeting, een plek voor jong en oud, een plek voor dingen leren en uitproberen, een plek om te werken en om lekkere koffie te drinken. 
 
De Stookkamer is ook de voelsprieten en open oren in Haarlem Zuid West. Op doordeweekse dagen is er tussen 9.00 en 13.00 uur altijd iemand aanwezig.
Kom gerust binnenlopen voor een koffie, om even te werken, of met je vragen! Als wij ze niet kunnen beantwoorden, weten we wel de weg naar iemand die je vraag wel kunt beantwoorden. Het mag over van alles gaan, dus ook over de Ontwikkelzone! 

In de stookkamer werken Lotte en Laura, zij creëren een plek waar mensen terecht kunnen met vragen. Deze plek wordt ook door de gemeente gebruikt om in contact te komen bij de mensen in de wijk en visa versa. Daarnaast kun je ook advies vragen aan Laura of Lotte als je een idee hebt voor de wijk en deze uit wil voeren. Zij helpen je dan met het vinden van wat en wie  je nodig hebt en om je plan te communiceren en bekendheid te geven. 

Kom kennismaken met de Stookkamer tijdens de Informatieroute. Drink een lekkere kop koffie bij Frankie Local. Ook kinderen kunnen hun droom voor de ontwikkelzone bij ons tekenen schilderen, zij zijn immers de toekomstige bewoners. 

 
Doorkijk naar nieuwsbrief 3
In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan de thema’s mobiliteit, water en stikstof. 
Heeft u vragen? Stuur een mail naar ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl of liever uw vraag aan de gemeente fysiek in de brievenbus doen? Dat kan! Vanaf 18 september hangt er een brievenbus aan het hek van de Stookkamer om uw vraag te posten. 
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2021 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp