Copy

Nieuwsbrief nummer 4

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
  1. Filmpje: Uitdagingen in ontwikkelzone Zuidwest
  2. Puzzel om ambities te laten passen in ontwikkelzone Zuidwest
  3. Participatie: 20 januari en 15 februari 2022
  4. Thema: openbare ruimte
  5. Bakfietsbalie in 2022
  6. Ook actief worden voor jouw buurt?
Filmpje: Uitdagingen in ontwikkelzone Zuidwest
Hieronder kunt u het filmpje bekijken waarin ontwikkelmanager Mariska van den Aarsen en stedebouwkundige Edzo Bindels van West8 ingaan op de uitdagingen in ontwikkelzone Zuidwest.
Puzzel om ambities te laten passen in ontwikkelzone Zuidwest
Het projectteam werkt samen met stedenbouwkundig bureau West8 naar een Masterplan. In het Masterplan zijn uiteindelijk de ambities uit de ontwikkelvisie van 2019 verder uitgewerkt in concretere kaders. Deze kaders zijn belangrijk zodat de gemeente de plannen die de ontwikkelaars maken kunnen toetsen.
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om te ontdekken hoe de ambities uit de ontwikkelvisie in de ontwikkelzone passen. De afgelopen maanden zijn de onderzoeksresultaten van water, groen, mobiliteit en stikstof vertaald naar ruimteclaims. Deze resultaten zijn in voorgaande nieuwsbrieven gedeeld. De vraag die nu beantwoord wordt is, hoeveel ruimte heeft ieder thema nodig om desbetreffende ambitie met de ontwikkelzone te halen.
Met de stikstofeisen die door het Rijk zijn opgelegd, het niet gemakkelijker wordt om de onderzoeksresultaten te verwerken naar scenario’s en daarom hebben we ook de nodige vertraging opgelopen.
Participatie
Informatiebijeenkomst 20 januari
Begin volgend jaar vindt een eerste informatiebijeenkomst plaats over de ontwikkelingen van de Ontwikkelzone Zuidwest. Tijdens deze avond informeren we u graag over de huidige onderzoeken en dilemma’s waar we tegenaan lopen. Ook informeren we u over de (participatie)proces voor 2022. Met de huidige coronamaatregelen gaan we uit van een digitale bijeenkomst. Meld u alvast aan. In het nieuwe jaar ontvangt u meer informatie.

Aanmelden: ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl
Datum: 20 januari 2022 – 19.30 uur


Bijeenkomst Masterplan 15 februari
Samen met stedenbouwkundigbureau West8 werken we hard aan het Masterplan. We gaan graag met u in gesprek tijdens deze interactieve bijeenkomst. Ook blikken we vooruit op deelgebied sessies die we de vanaf maart 2022 gaan organiseren. Meld u alvast aan. In het nieuwe jaar ontvangt u meer informatie.

Aanmelden: ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl
Datum: 15 februari 2022 – 19.30 uur
Thema: openbare ruimte
De gemeente is op dit moment aan het onderzoeken hoe in ontwikkelzone Zuidwest de woningbouwopgave van circa 1.400 woningen en voorzieningen vorm kan krijgen in een masterplan. In dit plan staat hoe en waar woningbouw een plek krijgt en hoe de buitenruimte op hoofdlijnen met groen, water en verharding wordt ingericht, zodat dit gebied leefbaar blijft, nu en in de toekomst. Hierdoor wordt hittestress (opwarmen van de stad in de zomer) en wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.
Er wordt bekeken hoe de nieuw in te richten delen van de zone en haar woningen en voorzieningen aansluiten op de bestaande bebouwing en leefgebied in Zuidwest. Ook wordt beschreven hoe de nieuwe routes voor fiets- en autoverkeer worden ingericht. Daarom wordt ook in de omgeving van de ontwikkelzone onderzocht hoe de toekomstige verkeersstromen kunnen gaan lopen. De bereikbaarheid van het station Heemstede is hierbij een aandachtspunt.
Ook actief worden voor jouw buurt?
Nieuwe wijkraadsleden gezocht!
Wijkraad Houtvaartkwartier is opzoek naar nieuwe wijkraadsleden. Wil jij je inzetten voor jouw buurt? Er staan verschillende functies open, voor bijvoorbeeld secretaris, notulist. En bijdragen op andere manieren is ook mogelijk, bijvoorbeeld door het meewerken in werkgroepen, aan buurtactiviteiten, de website, PR en de wijkkrant.  
Voor meer informatie kun je terecht op de website https://www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl/
Of neem contact op via: wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com

Stookkamer zoekt versterking in 2022
Voor het coördineren van de activiteiten in de Stookkamer zoeken we ook iemand, het liefst uit de wijk. De vacature wordt momenteel opgesteld en voor kerst gedeeld, houd deze nieuwsbrief en de Facebookpagina’s van de Stookkamer en van Haarlem Zuid-West.
Bakfietsbalie in 2022
Ook volgend jaar kunt u weer langskomen bij de bakfietsbalie. Zodra nieuwe data bekend zijn, informeren wij u hierover via deze nieuwsbrief en via www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest.

Doorkijk naar nieuwsbrief 5

In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan het concept Masterplan. 
Heeft u vragen? Stuur een mail naar ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl of wilt u liever uw vraag aan de gemeente fysiek in de brievenbus doen? Dat kan! Sinds 18 september hangt er een brievenbus aan het hek van de Stookkamer om uw vraag te posten. 
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2021 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2021 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp