Copy
English | Ø¹Ø±Ø¨ÙŠ
השביתה הופסקה, העינויים נמשכים
"חוק הזנה בכפייה"- כך ישראל מציינת את היום הבינלאומי לתמיכה בקורבנות עינויים, שחל היום. השבוע המשיכה ממשלת ישראל והכנסת בקידום שלבי חקיקה סופיים של החוק הברוטאלי ביותר ביחס לאסירים. הכנת החוק וקידומו נעשו במהלכה של שביתת הרעב הקולקטיבית הארוכה ביותר בתולדות מאבק האסירים הפלסטינים, שפתחו בה עצורים מנהליים, שנמשכה 63 ימים, במחאה נגד מעצרם וכליאתם ללא משפט. כל זה מתרחש בצל של גל מעצרים שמבצע הצבא הישראלי בגדה המערבית שכלל עד היום יותר מ 500 עצורים, אשר כנגד כ-100 מהם כבר הוצאו צווי מעצר מנהליים.
 
כלי תקשורת ישראליים שונים דיווחו כי חוקרי השב"כ קיבלו אור ירוק להתייחס לעצורים אלה כאל "פצצות מתקתקות", דבר המכשיר שימוש שיטות שונות של עינויים במהלך החקירה. מרכז עדאלה וארגוני זכויות אדם אחרים פרסמו הודעה משותפת, בה דרשנו לעצור את חוק ההזנה בכפייה ואת מדיניות המעצרים המנהליים.
הפרות זכויותיהם של שובתי רעב
מרכז עדאלה נקט בשבועות האחרונים במספר צעדים משפטיים על מנת להביא להפסקתם המיידית של כל אמצעי הענישה שישראל נוקטת נגד העצורים המנהליים ששובתים הרעב. עדאלה עתר לבית המשפט בדרישה לבטל את המדיניות של השב"ס לקשור את כל העצורים המנהליים שובתי הרעב למיטותיהם בבתי החולים למשך 24 שעות ביממה ולמנוע מהם לגשת לשירותים ולמקלחת באופן חופשי. עדאלה גם פנה לפרקליטות המדינה בדרישה להורות לשירות בתי הסוהר לחדול משיבוש ביקורי עורכי דין, לאפשר ביקורי משפחות, ולאפשר יציאה יומית לחצר בכלא ולהתפלל כראוי.
עינויים נגד ילדים פלסטינים במהלך מעצרים וחקירות
הכאות, איומים במעשי אונס, מניעת אוכל ושתייה, מניעת גישה לשירותים, מעצרים בתנאים מחפירים, ובידוד בתאי כליאה למשך שבועות: זהו רק חלק ממה שילדים פלסטינים עוברים במהלך מעצרים וחקירות ×¢"×™ כוחות הביטחון הישראלים. במכתב מפורט לפרקליטות המדינה, עדאלה דרש לשים קץ לעינויים וליחס המחפיר לילדים פלסטינים שנעצרו, ולנקוט בצעדים ענישתיים נגד האחראיים למעשים אלו.  
תרמו עכשיו
Facebook
Twitter
YouTube
Website
Copyright © 2014 Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences