Copy
English | عربي
Adalah's homepage
הירחון האלקטרוני של עדאלה, גיליון מס' 102, מרס 2013
יום האדמה ה-37: ההפקעות ממשיכות

ב-30 במרס צוין יום האדמה ה־37, בצל מאמציה של ישראל להפקיע באמצעים שונים את מה שנותר מאדמותיהם של הערביםם. על רקע מאמצים אלה הגיש מרכז עדאלה יחד עם עמותת במקום ערעור נגד התוכנית להרוס את הכפר הבדווי עתיר כדי להקים על חורבותיו יער ושמורת טבע.

עדאלה מייצג גם את תושבי הכפר הלא־מוכר ואדי אלנעם בעתירה שהגישה עמותת הימין רגבים בדרישה לסגור ולהעביר את שלושת בתי הספר היסודיים של הכפר, ×‘מטרה להגביר את הלחץ על תושבי הכפר לעזוב את אדמותיהם. ואדי אלנעם הוא אחד הכפרים המיועדים להריסה לפי המלצות בגין ותוכנית פראוור.


נשים ערביות במשרות ציבוריות 

לרגל יום האישה הבינלאומי (8 במרס), פרסם עדאלה נייר עמדה בדבר העסקת נשים ערביות במשרות ציבוריות. על אף החוקים והתחייבויות הממשלה המפורשות שמטרתם להבטיח ייצוג ראוי של נשים במשרות ציבוריות, הדבר לא יושם. שיעורן של הנשים הערביות נותר זניח, בעוד אחוז הנשים היהודיות במשרות אלו עולה בהתמדה.

פורום יורומד לזכויות אדם, שעדאלה שותף פעיל בו, פרסם נייר עמדה בנושא הדרת נשים במדינות האביב הערבי ×œ×›×‘וד יום האישה הבינלאומי. 


תקיפות על רקע גזעני

לרגל היום הבינלאומי למאבק בגזענות ב־21 במרס, פנה עדאלה בשני מכתבים למשטרת ישראל ודרש לפתוח בחקירה פלילית בשני מקרים שונים של תקיפה: תקיפת צעיר ערבי במסעדה בתל־אביב ותקיפת צעירה ערבייה בתחנת הרכבת הקלה בירושלים. שתי תקיפות אלו הן חלק מסדרה של גילויי גזענות שאירעו לאחרונה בחברה הישראלית.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2013 Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences