Copy
בית המשפט העליון דחה בתאריך 17.1.16 את בקשת מרכז עדאלה לקיים דיון נוסף בערעור נגד תכניות המדינה להרוס את הכפר הערבי-בדואי עתיר אום אלחיראן, וזאת על מנת להקים על חורבותיו יישוב ליהודים בלבד ולהקצאת שטחים למרעה. בכפר עתיר אום אלחיראן גרים כיום יותר מ- 1000 תושבים, והוא הוקם בשנת 1956 בהוראת המושל הצבאי.

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, כתבה בהחלטתה כי "מקרה זה אינו משתייך לאותם מקרים חריגים-שבחריגים, נדירים-שבנדירים, שבהם יקוים דיון נוסף". לעומת זאת, מספר חודשים לפני כן, כאשר המדינה ביקשה לפנות רועה צאן יהודי בשם שי זלצר, שיושב באזור ירושלים, בית המשפט קבע כי אין לפנותו משום שמדובר במקרה ש"נסיבותיו ייחודיות ומיוחדות", כהגדרת בית המשפט.

בתגובה להחלטה מסר עדאלה כי "בית המשפט כתב היום פרק נוסף בתולדות הגירוש של תושבי הכפר מאז 1948. ההחלטה נותנת לגיטימציה למדיניות הישראלית רבת השנים המופעלת נגד הפלסטינים אזרחי המדינה  – מדיניות קולוניאלית המושרשת באידיאולוגיה של אפליה, הפרדה, ונישול גזעני". תושבי הכפר יקיימו מחר, 3.3.16, הפגנה נגד תכנית המדינה לעקור אותם מכפרם.

 
View this email in your browser


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list