Copy
English | عربي
 ...האם מדינת ישראל תהרוס את הכפר אום אלחיראן
האם החוק הישראלי מאפשר לממשלה לנקוט בצעדים מפלים בצורה בוטה, כמו פינוי 1,000 אזרחים ערבים-בדואים מהכפר הלא מוכר אום אל חיראן, ולהקים על אדמותיו יישוב יהודי בשם חירן? 
זו השאלה שהציגו עורכי הדין של עדאלה, שמייצגים את תושבי הכפר, בשבוע שעבר בפני בית המשפט העליון, במסגרת ערעור על החלטת המדינה להרוס את הכפר אום אל חיראן. נציגי המדינה נמנעו מלענות על שאלות בסיסיות לגבי סיבת הפינוי, ורק טענו שהמדינה רשאית לדרוש חזרה את האדמה, אפילו 57 שנים אחרי שהתושבים נעקרו לראשונה ע"י הממשל הצבאי
?על מנת להקים את היישוב היהודי חירן...
הכפר אום אל חיראן מעולם לא הוכר באופן רשמי, והמדינה ניסתה להרוס אותו מאז שנת 2003. במקביל, המדינה חתרה לאישור מהיר של הקמת היישוב חירן, והעבודות להקמתו של היישוב היהודי צפויות להתחיל בסוף שנת 2013, למרות ×©×”תיק בבית המשפט עודו עומד ותלוי. קבוצת אזרחים יהודים זו, בנתה קהילה סודית ואקסקלוסיבית ביער יתיר הסמוך לאום אל חיראן, שם הם מחכים יותר משנתיים לעבור לאדמות הכפר. מדובר בהתיישבות לא מתוכננת, שיושבת ללא אישור על האדמות, מחוברת לתשתיות של המדינה, כולל חשמל, ומים, בשעה שרוב תושבי אום אל חיראן מעולם לא זכו לשירותים בסיסיים כגון ×”× "ל.
שיטה משפטית נפרדת ליהודים ולערבים-בדואים
במישור רחב יותר, המדינה מקדמת בימים אלו את חוק פראוור, במטרה לעקוף את הדרך הלא נוחה של הליך חוקי. אם החוק אכן יאושר, הוא יגביל באופן חמור את זכותם של התושבים האזרחים הערבים-בדואים לפנות לבית המשפט על מנת לערער על צווי הריסה ופינוי. המדינה תוכל לעשות שימוש בצווים אדמיניסטרטיביים על מנת לאיין את האפשרות להליך משפטי הוגן, מה שיצור, בפועל, שיטה חוקית נפרדת לערבים-בדואים.    
תרמו עכשיו
Facebook
Twitter
Website
YouTube
Copyright © 2013 Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences