Copy
Nieuwsbrief 31 augustus 2018 

Aanvraag ‘Subsidieregeling Sport en Bewegen’ indienen vóór 1 oktober
Voor 2019 heeft de gemeente Amersfoort eenzelfde bedrag als in 2018 ter beschikking gesteld voor subsidie van sportactiviteiten en -investeringen, namelijk 615.000 Euro. De deadline voor het indienen is dit jaar bijna 4 maanden vervroegd, en moet nu uiterlijk 1 oktober 2018 ontvangen zijn. Voor activiteiten binnen sport over 2018 is op 24 april van dit jaar is bekend geworden dat voor € 551.000 is gehonoreerd (zie Verdelingsvoorstel subsidie regeling sport en bewegen 2018). Het resterende bedrag van ruim 60.000 Euro, is vermeld in “de Zomerrapportage”(tussentijdse financiële rapportage eerste helft van het jaar). Het bedrag blijft bestemd voor sport zegt de gemeente. Lees verder ….
Pilot Sportparken gaat 2e fase in: "Het barst van creatieve en inspirerende initiatieven en ideeën."

Afgelopen maanden is binnen drie Amersfoortse sportparken (Dorrestein/Vermeerkwartier,  Bokkeduinen/Birkhoven en Zielhorst) samengewerkt aan een plan om te komen tot activiteiten die moeten leiden tot een efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het sportpark. Volgens Joost Bos (foto) is het duidelijk geworden dat het barst van creatieve en inspirerende initiatieven en ideeën. Hoewel de grootste bottleneck bij de uitvoering beschikbare tijd en start financiering is, vindt Bos dat de pilot heeft laten zien dat betrokkenen echt in beweging zijn gekomen om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de bereidheid hebben uitgesproken om samen op te trekken bij de realisatie van het gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijke Amersfoorters laten sporten en bewegen. De start van de volgende fase (Fase II) moet er mede toe bijdragen dat deze ontwikkeling wordt geborgd en verder wordt ontwikkeld. Op 12, 17 en 24 september zijn nieuwe sessies gepland op de sportparken.
Jonge bestuurder:
'Frisse blik die ook past bij deze tijd'

Het tekort aan jonge vrijwilligers is een bekend fenomeen bij (atletiek-)verenigingen. Jeugdige bestuurders zijn al helemaal ver te zoeken. En áls er dan al een jonkie opstaat en tussen die "oude mannen" gaat zitten, dan heb je nog het issue "de generatiekloof". Atletiekvereniging AV de Liemers is met bestuurslid Jouke Dijkstra (foto) een schoolvoorbeeld van hoe het ook anders kan. 'Ik en de voorzitter werken samen als een geoliede machine. Het maakt niet uit dat ik zo jong ben.'
Lees verder ....
donderdag 4 oktober 19.00 uur, Het Groene Huis, Schothorsterlaan
Inspiratieavond “Meer vuur in je bestuur”
 
Indebuurt033 organiseert op donderdag 4 oktober in Het Groene Huis de inspiratiebijeenkomst ‘Meer vuur in je bestuur’, voor bestuursleden van verenigingen en stichtingen en/of vrijwilligersorganisaties. Hoe benut je de kwaliteiten binnen je bestuur? Hoe maak je het besturen aantrekkelijk voor een volgende generatie? Met onder meer Frank Hoes, specialist in leiderschap, trainer, adviseur en schrijver. Aanmelden kan via een mail aan: VA@indebuurt033.nl, vermeld daarin je naam, je vrijwilligersfunctie en de organisatie waarvoor je actief bent en je adres en telefoonnummer.

Sportcafé "Een Veilig Sportklimaat"
20 september in KAdECafé


Op donderdag 20 september (19.00-22.00 uur) organiseren SRO en ASF in KAdECafé voor de 3e keer het Amersfoorts Sportcafé, dit keer met als thema "Een Veilig Sportklimaat". Na een plenaire inleiding kunnen deelnemers onder leiding van een gespreksleider aan thematafels praten over hun ervaringen. Thema's zijn onder andere 'Coach de Coach',  'Lang leve de sportouder' (over ouderbetrokkenheid), de vertrouwens-contactpersoon binnen de club en 'Grenzen in de Sport' (over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag). Er is ook een open brainstormtafel waar u aan kunt deelnemen.

Kijk hier voor alle informatie en aanmelden ...
Twee derde deelnemers sportevenementen gestimuleerd meer te sporten
Deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen stimuleert circa twee op de drie deelnemers om (meer) te sporten of bewegen. Dit effect is het grootst bij hardloop- en wielerevenementen waarbij circa drie kwart van de deelnemers wordt aangespoord om meer te gaan sporten of bewegen. Dit blijkt uit het factsheet 'Evenementen: aanjager voor sportdeelname – Deelname aan loop-, fiets- en wandelsportevenementen als stimulans voor sportdeelname' van het Mulier Instituut. Lees verder....
VSG Congres op 26 en 27 september in Breda:
De stad als speelveld

Sport en cultuur geven kleur aan de stad en zorgen voor beweging én beleving. Steeds vaker in co-creatie met bewoners en partners, met verrassende uitkomsten. Laat u inspireren door de kracht van de stad als speelveld en kom naar het  VSG-congres! Tijdens een boeiend programma over sport, bewegen, cultuur, vitale wijken en social design kunt u lezingen bijwonen, wordt u bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen en wordt u uitgedaagd om in teams op expeditie te gaan. Het programma biedt volop tijd om kennis te maken met de stad Breda en bij te praten met wethouders en ambtenaren van andere gemeenten. Inschrijven voor het congres kan tot 12 september.
Nieuwe scholingen NOC*NSF Academie voor Sportkader
Het nieuwe aanbod scholingen van NOC*NSF Academie voor Sportkader staat weer online! Van september tot en met december vinden door het hele land meer dan 60 scholingen plaats. De scholingen hebben ieder hun eigen thema zoals 'Trainen en coachen van jongeren met autisme', 'Sporters met gedragsproblematiek' en 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking'. Ook in Amersfoort worden onderstaande scholingen georganiseerd. Kosten à € 50,00.
Kijk verder op ....
AV Altis, Schothorsterlaan, dinsdag 11 september 19.45 uur
Uitnodiging Kennismakingbijeenkomst Sportmatchbeurs
Om je als sportclub goed voor te bereiden op de Sportmatchbeurs in november wordt er op dinsdag 11 september in het clubhuis van AV Altis aan de Schothorsterlaan een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. Na een inleiding door Lutger Brenninkmeijer geeft Matchpoint uitleg over het belang van een Sportmatchbeurs. Aanmelden via deze link...
Documenten over sport in Amersfoort op de ASF site
Op de website van de ASF www.sportamersfoort.nl staan nu ook alle sport relevante documenten die als PDF te downloaden zijn. Hier vind je onder meer de laatste sportnota Amersfoort F!t 2014-2018, het Coalitieakkoord van gemeenteraadsverkiezingen 2018, het ASF 10-puntenplan voor de sport, de plannen Pilot Sportparken en meer. Bekijk de pagina https://www.sportamersfoort.nl/download/
Kies je Sport’ van start gegaan
Sportverenigingen en sportaanbieders hebben kennismakingstrainingen samengesteld voor de Amersfoortse basisschoolleerlingen. Middels Kies je Sport krijgen kinderen de kans hun talent te ontdekken - proberen en doen- maken ze kennis met sport, en met de sportclub. Deze week hebben alle basisschoolleerlingen het ‘Kies je Sport-boekje’ ontvangen met het aanbod kennismakingstrainingen van september t/m december. Bekijk het boekje hier!
AGENDA

dinsdag, 11 september, 19.45 uur, AV Altis
Kennismakingsbijeenkomst i.v.m. Sportmatchbeurs

donderdag 20 september, 19.00 uur, KAdECafe
Sportcafé SRO-ASF thema: “Veilig Sportklimaat”

woensdag 26, donderdag 27 september, Breda
VSG Congres ‘De stad als speelveld”

zaterdag 15 t/m zaterdag 29 september
Nationale Sportweek

donderdag 4 oktober, 19.00 uur, Groene Huis
Inspiratieavond “Meer vuur in je bestuur”

maandag, 26 november 14.30 – 17.30 uur, Amerena
Sportmatchbeurs

maandag 26 november, 20.00 uur, Flint
Sportgala Amersfoort
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp