Copy
  Nieuwsbrief 27 juli 2018
 


Frans Prins nieuwe voorzitter Amersfoortse Sportfederatie
Op donderdag 21 juni is voormalig raadslid Frans Prins tijdens de algemene ledenvergadering van de ASF in Amerena gekozen tot nieuwe voorzitter. Zijn voorgangster, Juliette van Balen, doet na zeven jaar een stapje terug. Met verder onder meer André Hielckert als vicevoorzitter en Jan Krediet als penningmeester is het nieuwe bestuur klaar om mede het nieuwe sportbeleid binnen Amersfoort vorm te geven. Frans Prins verwoordde zijn missie als volgt: “Laten we de lat hoger leggen voor sportend Amersfoort. De nota Amersfoort F!t heeft het over 64% van de Amersfoorters die 1x per week moeten sporten. Maar we weten dat je minimaal drie keer per week moet sporten om ook echt vooruit te kunnen gaan. Dit realiseren we alleen als we intensief met elkaar gaan samenwerken. Versterken door samenwerking” Lees het artikel in AD/AC
Conceptrapport Pilot Sportparken
Het conceptrapport naar aanleiding van de sessies met de sportclubs binnen de pilot sportparken (fase 1) is door ASF voorzitter Frans Prins en vicevoorzitter André Hielckert besproken met SRO en gemeente. ASF en SRO proberen gezamenlijk voor 1 september een plan op te stellen voor het vervolg hierop. Het conceptrapport wordt - in samenhang met de uitkomsten van het eerdere onderzoek van Bureau Inventief 180 - nog besproken met de betrokken verenigingen, om zo tot een concrete opdrachtformulering komen voor fase 2. Ook wordt een profiel opgesteld voor een sportparkmanager, één van de adviezen uit het conceptrapport fase 1. Doel van de pilots is te werken aan een breder (overdag) aanbod van sportactiviteiten, door efficiënt ingerichte  en toekomstbestendige sportparken, die mede een inspirerend voorbeeld kunnen zijn voor andere sportparken/-verenigingen in Amersfoort.
Jaarlijks 1 miljoen Euro extra voor sport volgens coalitieakkoord

Met als titel “Samen aan de slag voor duurzame groei” heeft het nieuwe Amersfoortse stadsbestuur op vrijdag 15 juni het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Sport krijgt (naast zorg en cultuur) een extra financiële impuls van 4 miljoen euro over vier jaar.
Met de extra financiële ruimte wil de gemeente onder meer werken aan het intensiveren van het gebruik van sportvoorzieningen, zorgdragen voor het toegankelijk maken van sport voor mensen met een minimum inkomen, en het ontwikkelen van een sportkaart voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tor 23 jaar. Lees verder …
Vooraankondiging
Sportcafé "Een Veilig Sportklimaat" 20 september in KAdECafé
Op 20 september organiseren de Buurtsportcoaches en ASF in KAdECafé voor de 3e keer het Amersfoorts Sportcafé, dit keer met als thema “Een Veilig Sportklimaat”. Na een plenaire inleiding kunnen deelnemers onder leiding van een gespreksleider aan thematafels praten over hun ervaringen. Thema’s zijn onder andere ‘Coach de Coach’,  ‘Lang leve de sportouder’ (over ouderbetrokkenheid), de vertrouwenscontactpersoon binnen de club en ‘Grenzen in de Sport’ (over seksuele intimidatie en ongewenst gedrag).
2e editie sportkrant ‘Kei in Sport’ verschenen

Inmiddels is ook de tweede editie van de nieuwe Amersfoortse sportkrant Kei in Sport in een oplage van 60.000 exemplaren verspreid. In de nieuwe uitgave onder meer een artikel over de Hooglandse judoka Jesper Smink die droomt van de Spelen in Tokio, een interview met NOS Sport verslaggever Jeroen Stomphorst en een artikel over lacrosse bij de Amersfoort Alligators; ‘sport van de toekomst’.  ‘Kei in Sport’ is een initiatief onder eindredactie van Balt Gmelig. https://www.kei-in-sport.nl/
AH Actie tijdens Nationale Sportweek NOC*NSF
 
Tijdens de Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september zijn wederom Amersfoortse filialen van Albert Heijn actief. De actie van vorig jaar heeft voor diverse Amersfoortse sportverenigingen nieuwe leden opgeleverd. In de volgende ASF nieuwsbrief en op de site van de Buurtsportcoaches Amersfoort wordt straks alle informatie gedeeld die betrekking heeft op deze actie en u als sportclub kunt aanhaken.
10 tips om vrijwilligers te werven voor jouw vereniging
Binnen elke sportvereniging zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Werving van vrijwilligers gaat om het aantrekken van mensen die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren: de juiste persoon op de juiste plaats. In dit artikel staan tien tips voor het werven van vrijwilligers én tien redenen om vrijwilligerswerk te doen. Lees verder ...
'Verbeter verlichting om sport in openbare ruimte te bevorderen'
Recreatief wandelen en recreatief fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door hardlopen en wielrennen/mountainbiken. Het verbeteren van verlichting is de voornaamste maatregel die gemeenten kunnen nemen om het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen te bevorderen, stelt één op de drie mensen die in de openbare ruimte sport of beweegt. Dat concludeert het Mulier Instituut in een factsheet dat inzicht biedt in sporten en bewegen in de openbare ruimte, de belangrijkste plek voor de Nederlander om te sporten of bewegen. Lees verder …

 
AGENDA

zaterdag 18 augustus t/m vrijdag 24 augustus, HVC, Sportpark Zielhorst
Amersfoorts Voetbalkampioenschap


donderdag 20 september, 19.30 uur, Kadecafé
Sportcafé SRO-ASF thema: “Veilig Sportklimaat”

zaterdag 15 t/m zaterdag 29 september
Nationale Sportweek

maandag 27 november
Sportmatchbeurs in Amerena en Sportgala in Flint
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp