Copy
 
 
NIEUWSFLITS


ASF ALV 21 JUNI in AMERENA

Bekijk deze e-mail in je browser.


Donderdag 21 juni, 19.30 uur, Amerena

Algemene Ledenvergadering Amersfoortse Sportfederatie
Als eerder aangekondigd organiseert de Amersfoortse Sportfederatie op donderdag 21 juni haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda werd eerder al toegezonden. De locatie waar we te gast zijn is het nieuwe sportcomplex Amerena aan de Velduil 2. Op de agenda onder meer de resultaten van het Sportcampagneteam Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en de Pilot Sportparken. Daarnaast een toelichting op de herpositionering van het ASF bestuursmodel, de start van een ASF Jeugdsportraad, een evaluatie van de Sportnota Amersfoort F!T 2014-2018 en de speerpunten van de nieuwe sportnota. Naar de agenda (PDF).

Ten slotte staat de benoeming van nieuwe bestuursleden op de agenda. Er worden 11 nieuwe bestuursleden benoemd en na 7 jaar zal de voorzittershamer van ASF van Juliette van Balen overgaan naar Frans Prins. ASF is met die nieuwe zware bezetting klaar om de komende jaren een belangrijke rol te spelen in de Amersfoortse politiek en krachtenveld in het belang van de sport. 

Natuurlijk ben je van harte welkom! Aanmelden voor de ASF Algemene Ledenvergadering, stuur een email aan secretaris@sportamersfoort.nl 
Coalitieakkoord 2018-2022 belooft extra geld voor sport
Met als titel “Samen aan de slag voor duurzame groei” heeft het nieuwe Amersfoortse stadsbestuur vrijdag 15 juni het coalitieakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. Het werk van het Sportcampagneteam, de politieke sportcafé's die we organiseerden heeft effect gehad!

Sport krijgt de komende 4 jaar een extra financiële impuls van 1 miljoen euro per jaar. Daarnaast zal zwembad Hoogland openblijven en voor tennisvereniging ALTA wordt gezocht naar een binnenhal. HC Eemvallei krijgt in Vathorst één vaste locatie (3 miljoen extra).  Lees meer ....

 
AGENDA

Donderdag 21 juni, 19.30 uur, Amerena
Algemene Ledenvergadering ASF

Woensdag 4 juli, 19:30 - locatie nnb
Pilots Sportparken - 'wrap up' - waar staan we? Concept plannen

Woensdag 11 juli, 17.00 uur, BSC Quick
Sportieve ledenbijeenkomst ASF en barbeque
Afscheid oud bestuur, welkom en kennismaking nieuw ASF bestuur
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp