Copy
  Nieuwsbrief 30 januari
 


Update pilot sportparken

Na de kick-off op 6 december bij MBO Amersfoort hebben de eerste vervolgsessies van de pilot sportparken inmiddels plaatsgevonden. De pilots hebben als doel een masterplan te maken dat moet leiden tot een versterking door een samenhangend en breder (overdag) aanbod van sportactiviteiten (in aanvulling op het reguliere sportaanbod), effectieve en efficiënt ingerichte sportparken die toekomstbestendig zijn, en een inspirerend voorbeeld vormen voor andere sportparken/verenigingen. De clubs van sportpark Bokkeduinen/Birkhoven hebben een eerste gezamenlijke sessie bij AV Triathlon gehad op woensdag 17 januari. Voor sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein vond deze op woensdag 24 januari plaats bij tennisvereniging ‘t Stort. Lees verder ....
Nationale kampioenschappen zwemmen in Amerena
In de Amerena zijn voor deze zomer twee NK’s gepland: het NK lange baan zwemmen en het NK schoonspringen. Ze zijn het resultaat van contacten die het bestuur van KNZB en de gemeente Amersfoort eerder in 2016 hebben gelegd tijdens een congres van de zwembond. Het laatste NK zwemmen dat in Amersfoort was georganiseerd vond plaats in 2002. Destijds zwom Pieter van den Hoogenband in het Sportfondsenbad een Nederlands record op de 400 meer vrije slag.

Wim Oosterboer nieuwe voorzitter ZPC Amersfoort
Tijdens de ALV van ZPC Amersfoort van 29 januari, is na het aftreden van voorzitter Erwin Koster en penningmeester Marcel Scheltinga, een nieuwe bestuurssamenstelling gepresenteerd, met als voorzitter Wim Oosterboer (foto) en vice-voorzitter Jean-Louis Geutjes. Hans van Leur is penningmeester, Ronald Pijtak secretaris, Rik van de Kolk technische zaken, Tjerk Jan Zwerver algemeen lid portefeuille Horeca Amerena en Marcel Scheltinga algemeen lid portefeuille programmatafel Amerena. Oosterboer was eerder secretaris van de ASF.  Lees verder (PDF).

Druk bezocht Politiek Café ASF thema ‘Gezonde Scholen’
Op donderdagavond 25 januari organiseerde de ASF weer een Politiek Café, met dit keer als thema Gezonde Scholen. Aan bod kwamen een wetsvoorstel over bewegen binnen het primair onderwijs, een presentatie van Irene de Kort, over Playing for Success, een naschools programma voor kinderen en Linda Schonewille (JOGG) over de Daily Mile. Directeur Parkschool Amersfoort Dillian Hos vertelde over haar PCBO school waar bewegen een belangrijk onderdeel is binnen het dagelijkse programma. Ten slotte gaf oud-sportdocent Bert Vreeswijk (foto), een gloedvol betoog over de noodzaak van sport binnen het primair en voorgezet onderwijs.
Schaak Genootschap Amersfoort viert 125-jarig jubileum
Op zaterdag 3 februari 2018 is het precies 125 jaar geleden dat het Schaak Genootschap Amersfoort is opgericht. De Amersfoortse schaakverenging, gevestigd aan Nijverheidsweg Noord, viert het jubileum zaterdag met clinics, een receptie en een feestavond voor (oud)leden. Adres: Nijverheidsweg Noord 78, aanvang 16.30 uur.
Sportimpuls-initiatieven Amersfoort    
Voor de nieuwe ronde Sportimpuls (deadline 22 februari) zijn aanvragen mogelijk voor projecten die betrekking hebben op kwetsbare doelgroepen, of voor kinderen sportief op gewicht. Het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro. Cofinanciering is verplicht. Gehonoreerde projecten moeten uiterlijk 1 september starten. Vragen over Sportimpuls? Mail Edwin Hubers van de gemeente Amersfoort, e.hubers@amersfoort.nl.Lidmaatschap 'stadse sportclub' aanmerkelijk hoger

Leden van een sportvereniging gesitueerd in een stad, betalen gemiddeld 30 procent meer contributie dan leden op het platteland. De Contributiemonitor van het Mulier Instituut inventariseerde de contributie van 2.750 clubs. De hogere grondprijs in stedelijk gebied wordt genoemd als mogelijke reden voor de hogere contributie. Bij hockeyclubs wordt de meeste contributie betaald, bij tennis en atletiek de minste. Lees het artikel in De Gelderlander hier…
Budget voor plaatsen AED’s bij Amersfoortse sportverenigingen
De Gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling geld toegezegd aan het Reanimatie Netwerk Amersfoort voor het plaatsen van AED-buitenkasten, zodat bestaande AED’s beter beschikbaar komen voor iedereen in de omgeving die kan reanimeren. Via deze link gaat u naar een enquête formulier waarmee u plaatsing van een buitenkast door het Reanimatie Netwerk Amersfoort mogelijk kunt maken.

Nog plaatsen vrij bij training "Vier Inzichten Over Trainerschap"

Op 6 maart start de scholing 4 INZICHTEN OVER TRAINERSCHAP in Amersfoort, aan de Sportacademie, Bokkeduinen 11. Voor deze training zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerd om deel te nemen? Kijk op de website van NOC*NSF voor alle informatie en aanmelden. Hier vind je ook informatie over de andere trainingen.
Voor meer informatie volg deze link.
AGENDA

vrijdag 9 maart, 16.00 uur, MBO Amersfoort
Sportief evenement voor politiek en sport

Plus barbecue voor raadsleden en sportbestuurders in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen! Uitnodiging volgt.

donderdag 15 maart, 20.00 uur, 20.00 uur, KadECafe
Politiek Café ASF “Partijprogramma’s en sport” (waarin de lokale partijen met elkaar en met u in discussie gaan over de alinea sport in hun partijprogramma)
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp