Copy
  Nieuwsbrief 2 maart 2018
 


Update pilot sportparken
Afgelopen donderdagavond 1 maart is in het clubhuis van CJVV een vervolgsessie georganiseerd binnen de pilot sportparken, voor sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein. Projectleider Joost Bos (foto) leidde de vertegenwoordigers van de betrokken sportverenigingen, CJVV, AFC Quick, BSC Quick, de Amersfoortse IJsvereniging en LTV ‘t Stort, langs diverse ontwikkelingen binnen de sport. Aan bod kwamen onder meer trends in sport en bewegen, kansen en bedreigingen. Ook gaf Joost Bos inzicht in de cijfers omtrent sporten en bewegen in Amersfoort. Volgens de beschikbare data doet een vijfde van de Amersfoorters niet aan sport, maar zegt 40% van deze groep dit wel te willen. De bestuurders van de sportverenigingen opperden diverse activiteiten om het sport- en beweegaanbod binnen het sportpark uit te breiden. De vervolgsessies van de pilot sportparken staan vermeld in de agenda van deze nieuwsbrief.
Politiek Café ASF: debat over sport
Op donderdagavond 15 maart vindt in KAdECafé het ASF sportdebat plaats. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aan de hand van een aantal stellingen gaan Amersfoortse lijsttrekkers met elkaar in debat over sport. De avond wordt geleid Jesper Rijpma (foto). De partijen die zich hebben aangemeld voor het debat zijn: D66, VVD, ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, GroenLinks, Amersfoort2014 en Vrede en Recht. Aanmelden voor het debat van 15 maart kan nog door een e-mail te sturen aan communicatieasf@sportamersfoort.nl
Thema bijeenkomst: Fanbase marketing voor sportverenigingen
Tijdens deze themabijeenkomst georganiseerd door SRO worden sportbestuurders bijgepraat over ontwikkelingen op het digitale vlak. De huidige technologie geeft verschillende mogelijkheden voor een sportvereniging om nieuwe ‘fans’ te leren kennen en de betrokkenheid van bestaande fans te vergoten. Fanbase marketing kan voor de sportvereniging een toegevoegde waarde zijn op gebied van onder andere sponsoring, clubbinding, vrijwilligers. Er is ook aandacht voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de aangescherpte privacy wetgeving, die geldt vanaf 25 mei.  De locatie van de sessie wordt nog bekend gemaakt. Kijk voor aanmelden op ….


Steeds meer AED’s in buitenkasten in Amersfoort

Dankzij een subsidie van de gemeente -die naar verwachting binnenkort beschikbaar komt- kan het Reanimatie Netwerk Amersfoort in de loop van het jaar 60 buitenkasten ter beschikking stellen aan (sport-)verenigingen, instellingen, particulieren en bedrijven die hun bestaande AED ook buiten openingstijden beschikbaar willen stellen aan het netwerk. Is uw club eigenaar van een AED? doe dan mee! Aanmelden kan via https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/
Aanvraag Subsidie Sporttechnisch Kader indienen voor 30 maart
Sinds 2014 is er de Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader in Amersfoort, waarmee sportverenigingen een subsidie kunnen aanvragen voor gediplomeerde trainers van jeugdteams. Sportverenigingen met jeugd tussen de 4 en 17 jaar en die gediplomeerde trainers voor deze groepen hebben, kunnen een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet voor 30 maart worden ingediend bij SRO t.a.v. subsidie STK. Voor 30 juni wordt een beslissing genomen worden over de aanvraag. Voor vragen en informatie over deze subsidieregeling kunt u een e-mail sturen aan sportvereniging@sro.nl, of contact opnemen met Arend Neuteboom, 06-22 844 788 of Eva Stam 06-51 192 563 van SRO.
Amersfoort geeft gemiddeld 25% minder uit aan sport
Volgens de Monitor sportuitgaven van het Mulier Instituut gaven de gemeenten in 2016 per inwoner gemiddeld € 64,90 aan sport uit. Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners geven gemiddeld € 63 per inwoner uit, terwijl gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 75 euro per inwoner aan sport uitgeven. Amersfoort heeft een sportbegroting van € 7,6 miljoen, telt 154.000 inwoners, en geeft dus gemiddeld € 49,- aan sport per inwoner uit. In vergelijking met 2015 zijn de uitgaven van de grotere steden wat afgenomen en die van gemeenten tot 50.000 inwoners wat toegenomen. Lees verder …


Wedstrijdschema Schoolvoetbaltoernooi/& Kies je Sport

Vanaf woensdag 14 maart vindt het 80e Amersfoortse Schoolvoetbaltoernooi plaats. Aan deze jubileumeditie doen meer dan 150 teams van de basisscholen uit Amersfoort e.o. mee. De organisatie van SVB033 heeft inmiddels het wedstrijdschema gemaakt. Kijk hier (PDF). Ook dit jaar kunnen kinderen van Amersfoortse basisscholen weer deelnemen aan trainingen van Amersfoortse sportverenigingen. Kies je sport biedt een goede gelegenheid om kennis te maken met diverse sporten zonder direct lid te hoeven worden van de vereniging. Lees verder ….
 
Stimuleren sportbeoefening vinden Nederlanders belangrijk
Uit onderzoek van het Mulier instituut blijkt dat 74% van de Nederlanders het het (zeer) belangrijk vindt dat hun gemeente geld uitgeeft om sportbeoefening te stimuleren. Slechts 3 procent van de bevolking vindt dit (zeer) onbelangrijk. Net als bij de gemeenteraads-verkiezingen van 2014 peilde het Mulier Instituut in aanloop naar de GR verkiezingen in hoeverre de kiesgerechtigde bevolking belang hecht aan politieke aandacht voor sport op lokaal niveau. Tevens is in kaart gebracht hoe tevreden de Nederlander is over het gevoerde sportbeleid en over de aanwezige sport- en beweegmogelijkheden in de buurt. Dit factsheet biedt een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Lees verder (PDF).
Budget subsidieregeling duurzame sportaccommodaties verhoogd
Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er per 19 februari € 8 miljoen beschikbaar. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies. Er is op dit moment nog € 2,1 miljoen aan subsidie beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018.  Lees verder ….
AGENDA
Vrijdag 9 maart, 16,00 uur,  MBO Sportpark Bokkeduinen
Sportevenement raadsfracties en clubs

Woensdag 14 maart, 20.00 uur, Rugbyclub Eemland
Sessie 3 Pilot Sportpark Bokkeduinen/Birkhoven

Donderdag 15 maart, 16.00 uur, SRO Soesterweg
Sessie 3 Pilot Sportpark Zielhorst

Donderdag 15 maart, 20.00 uur, KAdECafé
Politiek Cafe ASF: debat over sport in Amersfoort

Dinsdag 27 maart, 19.30 uur, BSC Quick
Sessie 3 Pilot Sportpark Vermeerkwartier/Dorrestein
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp