Copy
  Nieuwsbrief 30 maart 2018
 


Pilot sportparken: 'gezamenlijke kernwaarde'
Afgelopen dinsdag 27 maart heeft tijdens een goed bezochte bijeenkomst bij BSC Quick, fase 3 in het kader van de pilot sportparken plaatsgevonden. In deze fase hebben de betrokken sportverenigingen toegewerkt naar een ‘merkverhaal’ gewerkt voor het sportpark Vermeerkwartier/ Dorrestein. Eendrachtig is een gezamenlijke kernwaarde geformuleerd, waarmee het park geassocieerd wil worden. Tijdens de vierde fase, medio april, worden concrete plannen opgesteld. In de agenda staan de data van de komende bijeenkomsten voor de drie pilot sportparken vermeld. 
Wrap-Up Sport & Bizz Ontbijt
Afgelopen maand heeft in het Leerhotel Het Klooster een sportontbijt plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers van de ASF, gemeente Amersfoort, vertegenwoordigers van Amersfoortse sportverenigingen, Matchpoint Amersfoort, Marxman Advocaten en Rabobank. Twee onderwerpen stonden centraal, Amersfoortse Business Games en een Matchbeurs Sport en Bedrijven. Gezamenlijk is besloten tot een uitwerking te komen uiterlijk voor het Sportgala 2018. Sportivate en ASF nemen hierin het voortouw.

Rugby Club Eemland wil multifunctioneel sportgebouw

Rugby Club Eemland heeft plannen gelanceerd voor de bouw van een nieuw, multifunctioneel sportgebouw. Met de nieuwe accommodatie willen de clubs hun het activiteitenaanbod kunnen verbreden. Michiel Campagne, voorzitter RC Eemland zei: “Het is lijn met de visie van de ASF als het gaat om talentontwikkeling, het creëren van sterke en brede sportverenigingen die bovendien op deze manier een bijdrage leveren aan de samenleving.” Met het ingediende plan is een investering van 1,6 miljoen euro gemoeid. Lees verder in AD/AC…

ASF sportdebat: 'Er moet meer geld naar sport'
Tijdens het sportdebat in KAdECafé tussen lijsttrekkers en sportwoordvoerders van de Amersfoortse partijen werd gediscussieerd over de noodzaak van sport voor een gezonde stad, en over de ruimte die verenigingen moeten krijgen om succesvol te kunnen anticiperen op de veranderende samenleving. De belangrijkste conclusie van de avond: er moet meer geld naar sport in Amersfoort. Volgens ASF voorzitter Juliette van Balen heeft de ASF met het debat politiek en publiek proberen duidelijk te maken dat er bij de verenigingen grote behoefte is aan professionele ondersteuning. Lees verder …
Update project veilig sporten studenten HU
Begin februari is vanuit de Hogeschool Utrecht de kick-off gegeven van het project Veilig Sporten. Maar liefst 32 projectgroepen met studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde zijn voor 16 verenigingen aan de slag gegaan, waaronder 9 clubs in Amersfoort. Inmiddels hebben de projectteams met de sportverenigingen besproken welke sociale- en fysieke veiligheidsvraagstukken er spelen. Medio april met de projectgroepen met de uitvoering van hun onderzoeken en de gegevensverzameling. Dit verwerken ze uiteindelijk in een eindrapport (inclusief aanbevelingen).
Uitstel beschikkingen subsidieregeling sport
De verenigingen en stichtingen die voor 23 december 2017 een aanvraag hebben ingediend voor een sportsubsidie, hebben op 21 maart bericht ontvangen dat de beschikking nog ruim vijf weken op zich laat wachten. Eerder was beloofd dat er medio maart uitsluitsel zou komen, echter het wordt rond 23 april. De meer dan 80 aanvragen hebben ertoe geleid dat de adviescommissie meer tijd nodig heeft voor een beoordeling, zo luidt de toelichting.
Lees hier de brief …

Vooruitblik openingsweekeinde Amerena
Het openingsweekeinde van Amerena, staat bol van de sportactiviteiten. In het weekend van 20, 21 en 22 april zijn diverse (sportieve) activiteiten gepland, waaronder Koningsspelen, een kampioenswedstrijd dames waterpolo, zwemmen, duiken, reddingszwemmen, dans, volleybal, heel veel clinics, muziek, en op zondag de Amerena Zwemloop en een Join Volleybaltour. Volgens programmamanager Eric Spithoven (foto) is de insteek iedereen de gelegenheid te geven Amerena te ontdekken. Lees verder ….
Stimuleringsbudget voor sportaanbieders G-sport
Sportclubs die aan de slag willen met het ontwikkelen van sportactiviteiten voor mensen met een beperking kunnen financieel ondersteund worden met behulp van het stimuleringsbudget. Iedere sportaanbieder kan aanspraak maken op maximaal 950 euro. Meer info en over de voorwaarden voor de aanvraag en het aanvraagformulier zijn hier te vinden.
Cruijff Court Toernooi: stadsfinale 6 april
De Cruijff Court Toernooien 2018 worden in de verschillende wijken georganiseerd als opmaat voor de stadsfinale op vrijdag 6 april, te houden in de Dollardstraat en vanaf 15.30 uur. Het toernooi is een samenwerking tussen de Buurtsportcoaches in het onderwijs en de Buurtsportcoaches in de wijken, en bestemd voor kinderen op groep 7/8 van het basisonderwijs. Tijdens de Cruijff Court Toernooien is vooral respect en fair play belangrijk. Lees verder ....
Dinsdag 3 april, 19.30 – 21.30 uur, vv Hoogland
Fanbase marketing voor sportverenigingen
Tijdens deze themabijeenkomst word je bijgepraat over ontwikkelingen op het digitale vlak. Fanbase marketing kan voor jouw sportvereniging een toegevoegde waarde zijn bij o.m. sponsoring, clubbinding, vrijwilligers. Er wordt ook stil gestaan bij de AVG, de aangescherpte privacy wetgeving, geldig vanaf 25 mei. Kijk voor aanmelden op ….
 
donderdag 24 mei, Breukelen
Sportbestuurdersontmoeting Provincie Utrecht
De ontmoeting vindt plaats in Theater 4 en 1 (Schepersweg 6A, 3621 JK, Breukelen). De ontmoeting wordt georganiseerd door NOC*NSF in samenwerking met Team Sportservice provincie Utrecht en lokale partners. Wilt u als bestuurslid eens in gesprek met andere bestuurders over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van uw club? Vindt u het van belang om te werken aan de ontwikkeling van uw bestuur en uzelf als bestuurder? En wilt u zich laten inspireren door bestuurders uit andere takken van sport en andere gemeenten? Lees verder ....
17 april , Academie voor Sportkader, Amersfoort
4 inzichten over trainerschap
Wil je je functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren? Tijdens deze bijscholing worden je handvatten gegeven om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Voor extra informatie en de geplande scholingen in Utrecht en Amersfoort, lees verder ....
AGENDA

Dinsdag 3 april, 19.30 – 21.30 uur, locatie vv Hoogland
Fanbase marketing voor sportverenigingen

donderdag 5 april, 19.30 uur, kantoor ASF    
Sessie IV-Zielhorst, Pilot Sportparken

dinsdag 17 april, 19.30 uur, Amersfoortse IJsvereniging    
Sessie IV-Vermeer Dorrestein,
Pilot Sportparken

dinsdag 17 april, Academie voor Sportkader, Amersfoort
4 inzichten over trainerschap

donderdag 19 april, 20.00 uur, Rugbyclub Eemland
Sessie IV - Bokkeduinen/Birkhoven,
Pilot Sportparken

20/21/22 april
Openingsweekeinde Amerena

donderdag 24 mei, Breukelen
Sportbestuurdersontmoeting Provincie Utrecht
Wijzig hier je voorkeuren of schrijf je uit voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp