Copy

Maakuntajohtajan tervehdys

KASVUA JA ELINVOIMAA KESKI-POHJANMAALLE!

Keski-Pohjanmaan maakunnan talous ja työllisyys ovat lähteneet koronavirustilanteen helpottumisen ja rajoitusten osittaisen purkamisen myötä vahvaan kasvuun. Teollisuuden tilauskannat ovat kehittyneet hyvin ja vienti on vahvassa vedossa. Akkuteollisuus on voimakkaassa kasvussa ja rakentaminen vilkasta. Ja lisää on luvassa. Alueellamme on käynnissä ja suunnitteilla useita suurinvestointeja, kuten Keliberin kaivoshanke Kaustisilla sekä kolme Suomen mittakaavassa suurta tuulivoimapuistohanketta Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla. Meidän kaikkien on tehtävä voitavamme maakuntaa sijoittuvien suurhankkeiden toteutumisen edistämiseksi. 

Koronapandemia on koetellut erityisesti maakuntamme palvelusektoria, kuten matkailua, majoitus- ja ravitsemisalaa sekä tapahtumatuotantoa. Vaikka palvelujen kysyntä on kasvanut muun muassa kotimaan matkailun virkistymisen ja kaupan osalta, niin silti tulevaisuus näyttäytyy edelleen epävarmana. Vielä on koronavirustilanteen taltuttamisessa tehtävää, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa. 

Keskipohjalaisten odotukset lähitulevaisuudesta ovat positiivisia ja alueellamme on vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Myös työvoiman kysyntä on vilkasta. Myönteistä tulevaisuudenkuvaa haastaa yhteinen huolemme osaavan työvoiman saatavuudesta. Keski-Pohjanmaan liitossa tehdään lujasti töitä avoimien työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamisen parantamiseksi. Aivan oleellinen kysymys on myös uusiin haasteisiin ja kehitykseen varautuminen koulutusta lisäämällä ja asiantuntemusta parantamalla. 

Uskoa maakunnan tulevaisuuteen luo myös äskettäin käydyt aluevaalit. Aluevaaleissa valittiin valtuusto Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella.  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. Valtuuston työ on äärimmäisen tärkeää ja sen tekemillä päätöksillä suora vaikutus keskipohjalaisten arkeen. Toivotan mitä parhainta menestystä kaikille valtuustoon valituille tärkeässä työssänne!

Helmikuun alkupuolella Keski-Pohjanmaan liitto kävi aluekehittämiskeskustelut valtioneuvoston kanssa. Tarve valtion ja alueen välisiin aluekehittämisen keskusteluihin nousee aluekehittämispäätöksestä 2020-2023, maakunnan tilanne- ja kehityskuvasta sekä marraskuussa maakuntavaltuuston hyväksymästä vuosien 2022-2025 Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmasta. Tällä kertaa keskeisiksi teemoiksi keskusteluihin nostimme maakunnan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet, tutkimus- kehittämis- ja innovaatiorahoituksen vajeet sekä erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten investointirahoituksen tarpeet yritysten uuden kasvun mahdollistamiseksi. Nämä ilmiöt ja erityis
esti niihin liittyvät ratkaisut ovat ensinnäkin aivan keskeisiä maakunnan kasvun mahdollistajia, mutta myös tukevat alueemme tulevaisuuteen suuntautuvaa uudistumista ja lisäävät uudistumiseen tarvittavaa eri toimijoiden muutoskyvykkyyttä.

Keski-Pohjanmaan liitto sai viime syksynä valtioneuvoston päätöksellä käyttöönsä seuraavalle seitsemälle vuodelle noin 70 miljoonan euron rahoituksen käytettäväksi uusien innovaatioiden synnyttämiseen, yritysten tukemiseen, digitaalisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseen sekä työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen. Myös syrjäytymisen estämiseen ja lasten aseman parantamiseen voidaan suunnata rahoitusta. Tulemme käynnistämään rahoitushaut maaliskuussa tavoitteena mahdollisimman nopea hankkeitten käynnistyminen vielä tämän vuoden aikana. Uutena rahoitusmuotona Keski-Pohjanmaalla käyttöön saatiin lähes 20 miljoonaa euroa Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varoista. Rahoituksella vähennetään energiaturpeen käytöstä luopumisen haitallisia vaikutuksia maakunnassamme, jota varten on jo laadittu maakunnallinen suunnitelma hyvässä yhteistyössä alueemme eri toimijoiden kanssa. Rahoituksen lopullinen varmistaminen vaatii vielä yhteisiä ponnisteluja, jonka vuoksi tulemme käymään alueemme toimijoiden kanssa vielä yhteiset keskustelut eri teemaryhmissä maalis-huhtikuun aikana. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun!

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestiä on hiihdetty seitsemänkymmentä vuotta. Ensimmäinen, nykymuotoisesti järjestetty maakuntaviesti hiihdettiin Kannuksessa loppiaisena 1952. Tänä vuonna hiihtojen järjestäjänä on vuorossa Sievin kunta, joka saa kunnian toimia 70-juhlaviestin järjestäjänä. Hiihto – myös kuntoilumielessä - on yksi parhaista liikuntamuodoista. Se kehittää kestävyyskuntoa, lihasvoimaa ja liikehallintakykyä eli terveyskunnon kaikkia osa-alueita. Hiihtoa voivat harrastaa kaikenikäiset ja kaikentasoiset liikkujat. Hiihtäessä jokainen voi helposti säädellä, miten tehokkaasti itseään rasittaa. Uskon, että saamme jälleen kokea hienon hiihtotapahtuman sieviläisten järjestämänä.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kuluneen talven aikana maakunnan rakentamiseen ja kehittämiseen osallistuneita. Jokaisen työ on tärkeää, oli kyse sitten pienestä tai isosta asiasta.

Hyviä hiihtokelejä toivottaen,         

Jyrki Kaiponen
Maakuntajohtaja

Ajankohtaista EU-rahoituskentällä:
Usean ohjelman hakuja on avoinna

Uusi ohjelmakausi 2021–2027 on viimein päässyt kunnolla käyntiin, ja usean EU-ohjelman alaisia hakuja on jo avoinna tai avautumassa kevään mittaan. Täällä liitossa toivommekin keskipohjalaisilta toimijoilta aktiivista osallistumista eri hakuihin! Tiedotamme avautuvista hauista liiton verkkosivuilla, Facebook-tilillä sekä Hakijaverkosto-sähköpostilistan kautta. 

Horisontti Eurooppa

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman hauissa painottuvat EU:n strategiset tavoitteet vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä. Tukea voivat saada esimerkiksi tutkijat ja tutkimusryhmät, kaikenkokoiset yritykset, viranomaistahot sekä järjestöt. Eniten rahoitusta on jaossa pilarin 2 klustereiden kautta kansainvälisille konsortiohankkeille. Kuusi klusteria ovat terveys; kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä yhteiskunta; kansalaisturvallisuus; digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruus; ilmasto, energia ja liikkuvuus; sekä elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö. Lue lisää avoimista hauista täältä

Interreg-ohjelmat

Keski-Pohjanmaa kuuluu usean eri Interreg-ohjelman ohjelma-alueeseen. Ohjelmien tämän kauden ensimmäiset hakukierrokset avautuvat viimein alkuvuoden ja kevään aikana. Suurin muutos edelliskauteen verrattuna on se, ettei työ- ja elinkeinoministeriö enää myönnä tai maksa kansallista vastinrahaa, vaan kansallista vastinrahaa haetaan ohjelmasta riippuen joko Uudenmaan tai Lapin liitosta. 

Itämeren alueen Interreg -ohjelma (Baltic Sea Region)

Ohjelman ensimmäinen hakukierros avautui 8. helmikuuta. Ohjelman neljä toimintalinjaa ovat innovatiivinen yhteiskunta, vesiviisas yhteiskunta, hiilineutraali yhteiskunta sekä yhteistyön hallinnointi. Toimintalinjojen alaisia erityistavoitteita ovat muun muassa reagoivat julkiset palvelut, kestävä vesien käyttö, kiertotalous ja energiasiirtymä. Hakemuksessa tulee valita yksi toimintalinja ja sen alainen erityistavoite, johon hankkeella pyritään vastaamaan. Lue lisää täältä

Pohjoinen periferia ja arktinen alue -ohjelma (Northern Periphery and Arctic)

NPA-ohjelman ensimmäinen haku on avoinna 17.3.–20.6.2022. Ohjelmaan kuuluvia alueita yhdistävät maantieteelliset erityispiirteet, harva asutus ja syrjäisyys EU:n talouskeskuksista. Rahoitusta voivat ensimmäisellä kierroksella saada toimintalinjojen 1 ja 2 teemoihin liittyvät hankkeet: 

1. Innovaatiokapasiteetin vahvistaminen
• Erityistavoitteina TKI-kapasiteetin vahvistaminen, digitalisaatio ja pk-yritysten kestävä kasvu
2. Kyky vastata ja sopeutua ilmastonmuutokseen sekä resurssien riittävyyteen NPA-yhteisöissä
• Erityistavoitteina energiatehokkuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kiertotalous

Lue lisää NPA-ohjelmasta täältä

Interreg Aurora

Aurora on tämän ohjelmakauden ainoa uusi Interreg-ohjelma – se yhdistää aiemmat Interreg Nordin ja Botnia Atlantican. Ohjelman erityistavoitteita ovat mm. TKI-toiminnan vahvistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kulttuuri ja kestävä matkailu. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomesta Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa; Ruotsista Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland; Norjasta Troms og Finnmark ja Nordland; sekä Saamelaiskäräjät kaikista kolmesta maasta. Ohjelman kick off -tilaisuus järjestetään 24. maaliskuuta digitaalisesti. Ensimmäinen hakukierros on näillä näkymin avoinna 4.4.–18.5.2022. Lue lisää Auroran verkkosivuilta.  

 

Esimerkkihankkeita päättyvältä ohjelmakaudelta


Vuonna 2021 päättynyt ohjelmakausi on tuonut niin Euroopan tasolla kuin kansallisestikin paljon hyvää. EAKR- ja ESR -hankkeita on Suomessa ollut yli 7700. Niistä on syntynyt yli 400 yritystä ja lähes 8000 työpaikkaa. Tämän lisäksi runsas 2500 yritystä on käynnistänyt TKI-toiminnan tai yhteistyön yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten kanssa. 

Biolaakso – Keski-Pohjanmaan uniikki profiloituminen

Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa Keski-Pohjanmaan alueen muista Suomen ja Euroopan alueista. Kesällä 2019 startanneen Biovalley Finland -hankkeen päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa, kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus, toimivat synergisesti. Tutustu Biolaaksoon

Biovalley Finland -hankkeen päätoteuttajana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
 

Älyteknologiaa hoivatyön tueksi
 
Centria-ammattikorkeakoulun toteuttama RoboSote-hanke tarjoaa Keski-Pohjanmaan alueen sote-toimijoille mahdollisuuden testata uusia teknologioita hoivatyössä. Kannuksessa toimiva Kitinkannuksen kuntoutusyksikkö testasi keväällä muun muassa jättitablettia, robottihanskaa, virtuaalitodellisuuteen pohjautuvaa kuntoutusta, sekä älylaseja. Katso video testaustilanteista Kitinkannuksen kuntoutusasiakkaiden kanssa.

Uuden sukupolven robotiikan demostraatioilla kilpailukykyä pk-yrityksille

Serviisi -hankkeen keskiössä oli löytää uusia lähestymis- ja hyödyntämistapoja robotin, automaation ja ihmisten välille ja tuottaa sillä tavoin uuden tyyppistä lisäarvoa yritysten arvoketjuihin. Tästä esimerkkinä voisi olla hitsaussolu, jossa varsinaisen hitsauksen suorittaa työntekijä, mutta robotti noutaa ja paikoittaa hitsattavat kappaleet, ja tekee jälkikäsittely- ja tarkistustoimenpiteitä. Toisena esimerkkinä kokoonpano tai asennustyövaihe, jossa työntekijä tekee varsinaisen asennukseen liittyvän kiinnitystyön, mutta robotti noutaa tarvittavat työkalut, asennettavan kappaleen ja asemoi sen oikealle kohdalle ja kannattelee sitä asennuksen aikana. Tutustu hankkeessa tehtyyn.

Serviisi on Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toteuttama yhteishanke.


Biomassojen paikallisesta kierrosta uutta työtä ja energiaa
 
Kolmevuotisella Kiertoon! -hankkeella halutaan vauhdittaa biokaasutuotannon syntymistä Kaustisen seutukunnan alueelle. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mm. käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä siten, että alueisiin tehdyt investoinnit saataisiin tuottamaan työpaikkoja myös tulevaisuudessa. Hanke hyödyntää käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden pinta-alaa peltobiomassojen viljelyalueena, jolloin turvetuotantoalueet muuttuvat nykyisestä fossiilisesta tulevaisuuden uusiutuvan energian tuotantoalueiksi. Tavoitteena on, että osa tällä hetkellä alueelle tuotavasta polttoaineesta voitaisiin tulevaisuudessa korvata paikallisesti tuotetulla bioenergialla.

Hankkeen päätoteuttaja on Kaustisen seutukunta, jonka sivustolta löytyy runsaasti lisätietoa ja videoaineistoa hankkeesta Kiertoon! -hanke.


Keski-Pohjanmaa – Enemmän kuin uskotkaan
  
Kokkolanseudun Kehitys Oy:n hallinnoima Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa II-vaiheen hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla.

Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut. 

Tutustu hankkeessa tuotettuun videoon ”Keski-Pohjanmaa – Enemmän kuin uskotkaan”Kulttuurimaakuntahanke KUMAHA:n kuntalaisfoorumit

Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä taikka sitten näistä asioista kiinnostunut kuntalainen?
 
Tule Sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja luovien alojen vahvuuksista sekä kehittämistarpeista!

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Keski-Pohjanmaan alueellisen kehittämistehtävän Kulttuurimaakunta -hanke järjestää yhdessä kotikuntasi kanssa keskustelutilaisuuden
 
KUMAHA VETELI KUNTALAISFOORUMIN
ti 8.3.2022 klo 18.00– Vetelin kunnantalo
 
KUMAHA KAUSTINEN KUNTALAISFOORUMIN
ke 9.3.2022 klo 18.00– Kansantaiteenkeskus
 
KUMAHA PERHO KUNTALAISFOORUMIN
to 10.3.2022 klo 18.00– Perhon kirjasto, Nuoppari
 
KUMAHA KINNULA KUNTALAISFOORUMIN
ti 15.3.2022 klo 18.00– Kinnula-talo
 
KUMAHA KANNUS KUNTALAISFOORUMIN
ke 16.3.2022 klo 18.00– Kannuksen työväentalo
 
KUMAHA LESTIJÄRVI KUNTALAISFOORUMIN
to 17.3.2022 klo 18.00– Lestin koulu
 
KUMAHA TOHOLAMPI KUNTALAISFOORUMIN
ti 22.3.2022 klo 18.00– Toholammin kunnantalo
 
KUMAHA REISJÄRVI KUNTALAISFOORUMIN
to 24.3.2022 klo 18.00– Niemen kartanon auditorio
 
KUMAHA HALSUA KUNTALAISFOORUMIN
ti 29.3.2022 klo 19.00– (kahvitus 18.30) Yhtenäiskoulun Draamatila
 
Tilaisuuteen toivotaan KAIKKI kunnan asukkaat tervetulleiksi. Kahvitarjoilu (alkaa klo 17.30, poikkeuksena Halsua klo 18.30) ja arvontaa!    (Tilaisuudessa huomioidaan koronaterveysturvallisuus!)
 
Ohjelmassa:   
KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU Kulttuuriviljelykset tiedonkeruumenetelmällä
Kunnan omaa kulttuuriohjelmaa ja tervehdykset
Elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalla?
https://kumaha.keski-pohjanmaa.fi/


Keski-Pohjanmaan liiton uusia toimijoita

Keski-Pohjanmaan liitossa on viimeisen vuoden sisään aloittanut muutamia uusia kasvoja. Uudet toimijat vahvistavat erityisesti maakunnan liiton rakennerahasto-osaamista sekä aluesuunnittelupuolta ja kansainvälistä työtä. 
 
1.    Kuka olet ja mistä olet? 
2.    Mikä sai sinut hakemaan Keski-Pohjanmaan liittoon? 
3.    Mikä on lähitulevaisuuden tärkein asia tontillasi / työpöydälläsi? 

 
Mikko Kangas (aluekehityssuunnittelija)
1. Olen alueelliseen ja globaaliin kehittämiseen keskittynyt hallintotieteiden maisteri. Vaikka nyt aluekehityssuunnittelijana olen oman alan tehtävissä Keski-Pohjanmaa liitossa, niin viimeisin työkokemus on Ulkoministeriön palveluksesta Iranissa, mikä sekin oli oman alan työtä. Paras kuvaus onkin siis yleispätevä yhteiskuntatieteilijä. Kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Ylistarosta, mutta opiskeluiden aikana asunut Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Itselleni nimi Pohjanmaa tarkoittaa aina kuitenkin vain Etelä-Pohjanmaan lakeuksia.

2. Laajalla skaalalla hain aluekehityksen työtehtäviä ja todellisuudessa asiat vain sattuman tai kohtalon kautta menivät niin, että päädyin Keski-Pohjanmaan liittoon.

3. Tärkein asia on EU:n uuden ohjelmakauden käynnistäminen sekä ohjelmakauden ensimmäisten aluekehitysrahojen jakaminen maakuntaan. Lisäksi Keski-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman laatiminen EU-komission vaatimusten sekä maakunnan tarpeiden mukaiseksi ensi kesään mennessä.

 
Olli Rosenqvist (aluekehityssuunnittelija)
1. Olen elokuussa 2021 Keski-Pohjanmaan liitossa aloittanut aluekehityssuunnittelija Olli Rosenqvist. Olen syntyisin Porista, mutta Keski-Pohjanmaalla olen asunut ja työskennellyt aluekehittämisen parissa yli kolmekymmentä vuotta.
 
2. Pitkän aluetutkijan uran jälkeen kiinnostuin ajatuksesta ryhtyä tekemään jotakin muuta. Keski-Pohjanmaan liitossa avautunut aluekehityssuunnittelijan paikka tarjosi minulle mahdollisuuden yhtäältä uudistua työntekijänä ja toisaalta soveltaa aiemmassa työssä oppimaani konkreettisessa aluekehitystyössä.
 
3. Tehtäviini Keski-Pohjanmaan liitossa kuuluu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) välittävän toimielimen (Keski-Pohjanmaan liitto) rahoittajatehtäviä, osaavan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseen liittyviä tehtäviä sekä maakunnan kehityksen ennakointiin ja tilannekuvan laatimiseen liittyviä tehtäviä. Pyrin työssä edistämään Keski-Pohjanmaan maakunnan tietoperustaista aluekehittämistä.

 
Timo Ylikangas (kehittämispäällikkö)
 
1. Maankiertäjä, palkkasoturi ja nyt Keski-Pohjanmaan liiton uunituore kehittämispäällikkö. Koulut tuli käytyä lukioon asti Kokkolassa ja opintojen jälkeenkin tuli jo tehtyä ensimmäinen kierros yrittäjänä ja aluekehittäjänä vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Töiden puolesta olen toiminut erilaisissa kehitystehtävissä mm. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Kymenlaaksossa sekä pienimuotoisemmin myös Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kaiken sivussa olen myös ollut suomalaista pelialaa 25 vuoden ajan.

2. Tehtäväkuvaus oli suhteellisen kiinnostava ja jostain syystä muodostui mielikuva, että juuri nyt Keski-Pohjanmaalla voisi olla jopa tarvetta osaamiselleni.

3.Yksinkertaista vastausta on vaikea antaa, mutta pääasiat ovat tehtävän haltuunotto ja erilaiset suhteellisen aikakriittiset valmistelutyöt.

 
Mirva Männikkö (kansainvälisten asioiden suunnittelija)
1. Olen EU-politiikasta kiinnostunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Alun perin olen kotoisin Haapavedeltä, mutta opiskelujen ja töiden vuoksi olen viime vuodet asunut Glasgow’ssa, Tampereella ja Brysselissä.

2. Olin pari vuotta sitten harjoittelussa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolla, joka edustaa myös Keski-Pohjanmaan maakuntaa Brysselissä. Kiinnostuin siellä EU-rahoituksesta ja aluekehityksestä, jotka tässä tehtävässä yhdistyvät.

3. Tämän kevään tärkein tehtävä on Keski-Pohjanmaan uuden kansainvälistymisstrategian valmistelu. 

 
Reijo Kiviniemi (aluesuunnittelupäällikkö)  
1.    Olen Reijo Kiviniemi, aluesuunnittelupäällikkö Keski-Pohjanmaan liitossa. Keskipohjanmaalla, Kälviällä luonnon rauhassa asusteleva.

2.    Halusin muutosta työelämääni ja kehittää itseäni eteenpäin. Olen tehnyt maankäyttöön liittyviä asioita lähes koko työurani ja nyt pääsen tekemään sitä kotimaakuntani hyväksi.

3.    Tärkeitä kehittämisasioita on monia työpöydälläni, mm. maakunnan hyväksytyn liikennejärjestelmäsuunnitelman eteenpäin vienti ja kaikkien jäsen kuntien maankäytön asioissa auttaminen.

Keski-Pohjanmaan liitto

Rantakatu 14
67100 Kokkola
Puh. +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

 

Twitter
Facebook
Kotisivut
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Keski-Pohjanmaan liitto · Rantakatu 14 · Kokkola 67100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp