Copy
Life science i regionen - andra kvartalet 2015
View this email in your browser

Life science i regionen

STOCKHOLM SCIENCE CITY FOUNDATION 
JULI 2015

Sverige – ett bra land för investeringar


AstraZeneca meddelade i maj att företaget valt att förlägga sin anläggning för fyllning och packning av proteinläkemedel till Gärtuna utanför Södertälje, något som naturligtvis är mycket positivt för regionen. I avtalet finns dessutom en expansionsmöjlighet till att även inkludera produktion av biologiska läkemedel. 

Ser man ett par år tillbaka i tiden har regionen haft flera framgångar inom life science-produktion. Jag tänker då på Pfizer som för nio år sedan valde att etablera sin produktion i Strängnäs, på Kemwell, på Cepheid vars produktionsinvesteringar fortsätter att öka, och nu senast på AstraZenecas beslut att satsa 2,3 miljarder kronor i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje. 

Förutom att Sverige har god kompetens och kvalitet, vilket företagen som investerar ofta framhåller, har Sverige även skattemässiga fördelar för investeringar. I Sverige har företag sedan bolagsskatten sänktes 2013 en sammanlagd skattesats på 26,3%. Detta kan jämföras med exempelvis USA där motsvarande skatteberäkning landar på 39,1%. 

Ytterligare en skattemässig konkurrensfördel som är oerhört viktig vid etableringar är att svensk fastighetsskatt är förutsägbar över tid. För ett bolag som vill investera i Sverige betyder det att en tung post i budgeten kan beräknas utan risk för oväntade bakslag. Detta innebär en stor fördel jämfört med marknader som till exempel USA och England.

Dessa förutsättningar – i kombination med en stark life science-sektor och samarbetstradition – gör Sverige till ett bra land för investeringar. Det är något vi ska värna och vara stolta över!

Glada sommarhälsningar,
Ylva Williams, VD, Stockholm Science City Foundation
Du har fått det här brevet eftersom du är aktiv inom utvecklingsfrågor inom Stockholm stad. Stockholm Science City Foundation sammanställer kvartalsvis information om vad som hänt i regionen. Här hittar du mer information från akademi, hälso- och sjukvård och industri under andra kvartalet 2015 >>
LIFE SCIENCE I REGIONEN - NÅGRA NEDSLAG FRÅN DE SENASTE MÅNADERNA

BIO Europe Spring till Stockholm

Den internationella arrangören av life science-konferenser, EBD Group, har valt att arrangera Bio Europe Spring i Stockholm våren 2016. Det är första gången staden är värd för arrangemanget. EBD Group motiverar valet av stad med Stockholms starka position inom life science och goda renommé i att arrangera internationella kongresser något som förstås är positivt för hela life science-branschen i regionen.

Näringsminister Mikael Damberg har lanserat Team Sweden 

”Svenska företag som vill ut på export uppfattar dagens stöd som en djungel av myndigheter, bolag och verk. Därför skapar regeringen nu Team Sweden för att samordna exportstödet till de enskilda företagen”, skrev näringsministern i en debattartikel. Team Sweden är en del av regeringens nya exportstrategi som fokuserar på arbetstillfällen och tillväxt i Sverige och som kommer att presenteras i sommar.

Regeringen har utsett Anders Lönnberg till samordnare för life science 

I detta arbete kommer han att leda en expertgrupp som kommer att fungera som rådgivande organ med medlemmar från life science-sektorn. Expertgruppen består av sjutton personer med tung erfarenhet från life science-branschen, hälso- och sjukvårdssektorn och universiteten.

Uppsala universitet satsar på antibiotikacentrum

Vid öppningen Uppsala Health Summit i början av juni meddelade prorektor Anders Malmberg att det kommer att skapas ett Uppsala Antibiotics Center vid Uppsala universitet. Målet är det tvärvetenskapliga centret ska bli en regional, nationell och internationell kunskapsresurs och mötesplats inom området antibiotikaresistens.
Stockholm Science City Foundation grundades 1990 och har sedan dess arbetat med samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård, akademi och industri. Just nu har vi stort fokus på innehållsutvecklingen i Hagastaden, den nya stadsdelen som kommer att binda ihop Solna och Stockholm och som har fokus på livsvetenskaper. Våra medarbetare har djup och bred kunskap inom life science och stor erfarenhet av samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård, industri och universitet. Har du funderingar eller tankar som rör detta, tveka inte att höra av dig till oss, vi träffas gärna och berättar mer och lyssnar in vilka utmaningar du står inför. Vi hörs!
 
@SthlmLife
www.stockholm-life.se
@stockholmlife
Copyright © 2015 Stockholm Science City Foundation, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences