Copy
Life science i regionen - oktober 2016
View this email in your browser

Life science i regionen

STOCKHOLM SCIENCE CITY FOUNDATION 
OKTOBER 2016

Brexit som möjlighet för svensk life science? 


"Sverige kommer värna fortsatt goda relationer med Storbritannien efter ett brittiskt EU-utträde. Samtidigt måste vi se de möjligheter som uppstår. Regeringen ger därför bland annat Business Sweden i uppdrag att kartlägga möjligheterna att locka investeringar" det skrev EU- och handelsminister Ann Linde och närings- och innovationsminister Mikael Damberg på SvD Debatt den 12 oktober.

Jag kan bara applådera initiativet och instämma. Inom life science-branschen är en viktig fråga var den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) ska förläggas efter Brexit. Idag ligger EMA i London, och att ha huvudkvarteret utanför EU är inte ett alternativ. En etablering av en europeisk myndighet innebär inte bara en fjäder i hatten för landet och regionen i fråga, utan ger framförallt ringar på vattnet  för life science-branschen i form av ökad attraktivitet för investeringar och etableringar.

Naturligtvis måste vi lyfta de förutsättningar vi har i Stockholm-Uppsalaregionen när det gäller life science. Här finns gedigen kunskap om medicinsk forskning och behandling och medicinteknik. Vi har dessutom en stark forsknings- och produktionstradition inom proteiner och proteinläkemedel, ett område som växer stadigt. Lägg sedan till Sveriges styrka inom IT och digitalisering så finns ett starkt case för att attrahera denna viktiga EU-gemensamma myndighet till Sverige och Mälardalsregionen.

Hälsningar,
Ylva Williams, VD, Stockholm Science City Foundation
Du har fått det här brevet eftersom du är aktiv inom utvecklingsfrågor inom Stockholms läns landsting, Solna stad, Stockholms stad eller Länsstyrelsen. Stockholm Science City Foundation sammanställer  information om vad som hänt i regionen inom life science.
LIFE SCIENCE I REGIONEN - NÅGRA NEDSLAG FRÅN DE SENASTE MÅNADERNA

Forskning i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit att de årliga anslagen till forskning ska ökas successivt till drygt 2,8 miljarder kronor fram till år 2020.

Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

I september presenterade regeringen Testbädd Sverige. 845 miljoner kronor öronmärks i en kraftsamling för innovation. Testbädd Sverige innehåller en rad förslag på satsningar för att stärka Sveriges innovationskraft. Standardisering är ett av de områden som framhålls som extra viktigt.
 

SLL lanserar öppen databas med läkemedels miljöpåverkan

Stockholms läns landsting lanserar en ny, öppen databas där 800 läkemedelsubstansers miljöpåverkan redovisas. Databasen är ett resultat av ett samarbete mellan Lif, Stockholms läns landsting, Apoteket AB, Läkemedelsverket och SKL.

Skanska har lämnat över nyckeln till NKS

I juni fick Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset nyckeln till den första delen av Nya Karolinska Solna (NKS). Nu påbörjas ett intensivt arbete med att utrusta och flytta in i det nya sjukhuset. I slutet av året tar NKS emot de första patienterna.

Satsning på produktion av biologiska läkemedel

Regeringen satsar 90 miljoner kronor på utveckling och produktion av biologiska läkemedel i en helt ny verksamhet på GE Healthcare i Uppsala. Regeringen kommer inom ramen för samverkansprogrammet att medverka till uppbyggnaden av en öppen innovationshub i Uppsala som tillgängliggör en produktionsmiljö för industriell uppskalning och välkomnar små och stora företag och akademi.

Innovationshubben kommer att fungera som en nationell testbädd för produktion av biologiska läkemedel och GE Healthcare satsar 30 miljoner kronor på detta och uppför helt nya lokaler för hubben.

H2 Health Hub

AbbVie och Pfizer, två av giganterna inom läkemedelsbranschen har tecknat partneravtal med H2 Health Hub - ett co-working space för digital hälsa i Hagastaden. Sedan tidigare är även Samsung och Atrium Ljungberg partners och Stockholms läns landsting är strategisk partner till H2 Health Hub.

H2 Health Hub är ett co-working space och en mötesplats för health tech i Stockholm. Här kan health tech start-ups öka takten på sin affärsutveckling genom att vara i en omgivning med andra motiverade entreprenörer och industripartners att träffa, samarbeta och dela idéer med. H2 Health Hub startades av  Stockholm Science City Foundation.

Sedan starten i våras har 15 health tech-bolag - totalt över 40 personer - flyttat in på H2 Health Hub.
Stockholm Science City Foundation är en expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och stärker tillväxt inom hälsa. Stiftelsen grundades 1990 och har sedan dess arbetat med samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård, akademi och industri. Just nu har vi stort fokus på innehållsutvecklingen i Hagastaden, den nya stadsdelen som kommer att binda ihop Solna och Stockholm och som har fokus på livsvetenskaper. Våra medarbetare har djup och bred kunskap inom life science och stor erfarenhet av samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård, industri och universitet. Har du funderingar eller tankar som rör detta, tveka inte att höra av dig till oss, vi träffas gärna och berättar mer och lyssnar in vilka utmaningar du står inför. Vi hörs!
www.ssci.se
@SthlmLife
www.stockholm-life.se
@stockholmlife
Copyright © 2016 Stockholm Science City Foundation, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences