Copy

Heeft de mondhygiënist straks jouw baan?

Nu je studeert voor het mooie beroep van tandarts, lijkt het praktiserend leven misschien nog ver weg. Er doemen echter donkere wolken op aan de horizon waar juist jij als aankomend tandarts het meest door geraakt gaat worden.

De overheid is van plan volgend jaar de wet te veranderen zodat de mondhygiënist de primaire zorgverlener wordt voor de zogenaamde niet-complexe patiënt (controles, x-foto’s en restaureren). Dat gaat om ruwweg de helft van de bevolking! Jij krijgt dan alleen nog de complexe patiënten doorgestuurd. Uiteraard gaat het om een ordinaire bezuinigingsmaatregel waarmee het onaantrekkelijk wordt gemaakt voor een tandarts zoals jij om nog de zogenaamd niet-complexe patiënten te behandelen.
 
In feite zet de overheid een surrogaat-tandarts naast de echte tandarts, wereldwijd een uitzondering. Overal is de tandarts de eindverantwoordelijke in een mondzorgteam waarin iedereen een duidelijke rolverdeling heeft en elkaar daarbij aanvult. Teamwork dus. De mondhygiënist wordt nu als breekijzer misbruikt om de tandarts op een zijspoor te zetten. Veel belangrijke behandelingen die overal ter wereld bij de tandarts thuishoren, zullen in de toekomst door de mondhygiënist gedaan worden.

Allemaal hbo-tandartsen?

Inmiddels is de discussie op social media losgebarsten. Hier enkele quotes die laten zien hoezeer de surrogaat-tandarts zichzelf overschat:
 

  • De practica voor boren en röntgenfoto’s maken c.q. beoordelen zijn exact gelijk aan die van tandheelkundestudenten dus zijn nieuw opgeleide mondhygiënisten minstens zo bekwaam als tandartsen. ‘

 

  • ‘Het lijkt eerder dat tandartsen achtergrondkennis missen betreft het ontstaan en preventie van cariës. Verder hebben mondhygiënisten dezelfde toetsen moet afleggen voor het boren als tandartsen, beoordeeld door de zelfde docenten op de zelfde faculteiten
John Jansen Radboud: opleidingen voor taakherschikking
Je zou verwachten dat de decanen van de universiteiten de studie tandheelkunde willen laten uitblinken en de studie laten aansluiten bij het werkveld. Alle tandartsen zijn immers fel tégen deze maatregel. Is het dan niet verbijsterend dat juist de opleidingen wél voor de wetswijziging zijn? Ze willen de hbo-opleiding mondzorgkunde met de universitaire studie tandheelkunde samenvoegen tot een soort gemiddeld hbo-niveau. Wederom een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Kijk bijvoorbeeld deze video.
Samenwerken tijdens de opleiding om later in teamverband te kunnen functioneren, vinden wij als ANT belangrijk. Dat is echter heel wat anders dan het zodanig integreren van opleidingen dat jouw studieniveau genivelleerd gaat worden.
 
Geef je mening over je opleiding!
De ANT hoort graag van jou welke verschillen er tussen de opleidingen zijn, waar het spaak loopt en waar jij je zorgen over maakt. De ANT zal deze feedback natuurlijk vertrouwelijk behandelen, maar gaat je wel ondersteunen om de opleidingen bij te sturen.
Geef je mening over je opleiding
En teken vooral onze petitie tegen dit beleid! Vraag ook je familie om deze te ondertekenen. Het gaat immers om jouw toekomst.
Teken de petitie
Ik hoop jullie in 2017 persoonlijk te spreken en wens iedereen alvast een gelukkig, succesvol en gezond jaar toe.

 
Jan Willem Vaartjes
Voorzitter ANT

2017 | Associatie Nederlandse Tandartsen
  | www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam
View this email in your browser
Wil je wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Wijzig je voorkeuren of meld je af.