Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in je browser.
#38
23/09/16
REAGEER OP AMVB

STEMADVIES CONSULTATIE

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de Wet BIG verruimen. Het meest opmerkelijke is dat de poortwachtersfunctie naar de mondhygiënist verschuift. Binnen het huidige systeem is de mondhygiënist hier onvoldoende voor geschoold. 

Misleidende vraag
VWS wil van u weten of de voorgestelde AMvB een goede manier is om tot verdere taakherschikking te komen. Dit is een misleidende vraag want daar gaat het niet om. Het gaat er om of u het met taakherschikking eens bent of niet. Ook gaat het er om of taakherschikking de oplossing is voor het tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen. 

Kom nu in actie
Bent u tegen taakherschikking? Reageer dan nu op de AMvB. Dit kan tot uiterlijk 3 oktober. U kunt daar onderstaande tekst voor gebruiken: 

"De vraag of deze AMvB een adequate manier is om tot verdere taakherschikking te komen is misleidend en geeft geen antwoord op de vraag of de beoogde taakherschikking wenselijk is in de mondzorg. Ik maak gebruik van deze ruimte om te zeggen dat ik TEGEN taakherschikking in de mondzorg ben. Daarnaast zal de taakherschikking NIET leiden tot een oplossing voor het tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen."

BELANGRIJK
Laat uw stem horen aan het ministerie van VWS. Uw reactie kan echt het verschil maken. Stuur dit bericht zoveel mogelijk door! 

Reageren op de AMvB kan uiterlijk tot 3 oktober 2016. De toekomst van het beroep van tandarts staat op het spel!
REAGEER OP AMVB

MEDISCH BEROEPSGEHEIM VERDER ONDERMIJND


Op 13 september stemde de Tweede Kamer voor een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze wijziging heeft als groot gevolg dat het medisch beroepsgeheim flink wordt aangetast.
LEES VERDER

MILJOENENNOTA: FRONTTANDVER-VANGING TOT 23 JAAR


De leeftijd om fronttandvervanging vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering wordt vanaf 1 januari 2017 verhoogd tot en met 22 jaar.
 
LEES VERDER

DISCUSSIE RONDOM VGZ IMPLANTOLOGIE CONTRACT


Er is momenteel veel discussie gaande over het feit dat VGZ enkel nog behandelingen van gecontracteerde implantologen zal gaan vergoeden. 
LEES VERDER

WKKGZ UPDATE: KLACHTEN-REGELING INBEGREPEN IN LIDMAATSCHAP ANT


Per 1 januari 2017 dienen tandartsen verplicht aangesloten te zijn bij de klachten- en geschillenregeling nieuwe stijl.
LEES VERDER

CONSULTATIE-RONDE RADIOLOGIE


De consultatieronde voor het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescher-ming (BBS) is begonnen. 
LEES VERDER

WORKSHOPS NAJAAR 2016


Bekijk hier de workshops voor het najaar 2016. 

Meer informatie over de activiteiten en opgeven voor de workshops kan hier

2016 | Associatie Nederlandse Tandartsen
  | www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam

Wil je wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Wijzig je voorkeuren of meld je af.