Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in uw browser.
ANT
#28
15Juli16
Onze facebook pagina Onze twitter pagina Onze twitter pagina
 
Nieuws

ANT dient Wob-verzoek in bij Ministerie van VWS

De ANT heeft een verzoek om toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend bij het ministerie van VWS op 11 juli j.l.

Het verzoek is om een overzicht te verstrekken van alle documenten van de aflopen 10 jaar die onder het Ministerie van VWS berusten en die betrekking hebben op de taakherschikking tussen tandartsen en andere aanbieders van mondzorg.

Doel van het WOB-verzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop de Minister het volgende standpunt heeft gevormd: “de mondhygiënist (…) bij uitstek geschikt (is) om een breed deel van de dagelijks mondzorg, die zich steeds meer richt op preventie en gedragsbeïnvloeding, op zich te nemen”. De ANT heeft gevraagd alle documenten inzichtelijk te maken, ongeacht of zij ten voordele of ten nadele van het standpunt pleiten en ongeacht of die documenten al dan niet gebruikt zijn bij de voorbereiding van het standpunt.

ga

Rapport IGZ: 'Mondzorg in de gehandicaptenzorg moet beter'

De mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen voor mensen met een verstandelijke handicap schiet nog tekort, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De Inspectie onderzocht 14 zorgaanbieders. Slechts twee voldoen aan alle normen, één aan drie normen en elf zorgaanbieders voldoen aan twee of één normen. 
 
IGZ concludeert dat de meeste zorgaanbieders wel de wensen en de afspraken van de cliënt in het ondersteuningsplan hebben opgenomen, maar dat de contacten met een tandarts of mondhygiënist ontbreken in dit plan.
 
ga

Antwoord Ministerie VWS aan de ANT

Minister Schippers heeft zich in een reactie op de brief van de ANT gehaast te verklaren dat ze geen vraagtekens zet bij de door de Nederlandse tandartsen geleverde kwaliteit, integendeel. De mondgezondheid in Nederland staat op een hoog peil en dat is dankzij de kwaliteit van de mondzorgverleners.

Deze reactie volgt op een brief van de ANT waarin om opheldering wordt gevraagd inzake de zinssnede dat tijdens het beoogde experiment met taakherschikking bekeken zal worden of de toekenning van zelfstandige bevoegdheden aan de mondhygiënisten zal leiden tot kwaliteitsverbetering in de individuele gezondheidszorg. 

ga

ANT: Kwetsbare groepen weer in het basispakket

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend dat het 1,2 miljard euro kost om de mondzorg weer terug in het basispakket te krijgen en dit is nog maar een voorzichtige schatting. De ANT is er voorstander van om, niet voor de hele bevolking, maar alleen voor de kwetsbare groepen de mondzorg weer op te nemen in het basispakket.

Veel gebitsproblemen zijn te voorkomen door goed te poetsen en gematigde suikerconsumptie, daar zit een eigen verantwoordelijkheid bij, maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij de overheid om meer te doen voor de risicogroepen. De jeugd tot 18 jaar is al opgenomen in het basispakket, nu moet de overheid ingrijpen en kwetsbare ouderen daar ook aan toevoegen.

ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes legt in het Radio 5 programma Open Huis uit waarom. Het fragment is te beluisteren tussen 48:30 - 54:14 (5:44 totaal)

ga
 

Interview implantologie in EDI Journal

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het interview dat ANT voorzitter Jan Willem Vaartjes samen met Dr. Pepplinkhuizen heeft gegeven in het EDI Journal. U kunt het interview nu lezen via onderstaande link.
 
ga

NZa kent declaratiecodes toe aan preventieve diagnostiek met QLF

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar goedkeuring gegeven aan het declareren van de toepassing van QLF. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld dat deze op preventie gerichte diagnostiek formeel toelaat in de tandheelkundige zorg.

ga

Hoe zit dat?

Q
Wij weten dat het niet meer is toegestaan om digitale informatie over patiënten te versturen. Wat ons niet helemaal duidelijk is of we bijvoorbeeld wel nog begrotingen, facturen etc. naar patiënten mogen mailen. Waar kan ik op de site vinden wat er nu precies wel en niet mag? En is er enig zicht op een digitale oplossing die wel mag? Nu zijn we genoodzaakt om foto’s dubbel te maken. Hetzij door ons of bijvoorbeeld de kaakchirurg. Dit geeft dan weer onnodige straling voor onze patiënten.
 
A
U kunt wél alle informatie digitaal uitwisselen maar dient dit op verantwoorde wijze te doen. In de ANT nieuwsbrief  #16 wordt het onderwerp ‘beveiligde data-uitwisseling’ uitgelicht. In de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) komt het er op neer dat de hulpverlener op een correcte wijze met de medische gegevens van zijn patiënten moet omgaan. Deze regels gelden ook in het geval dat de medische gegevens per e-mail verzonden worden en transport via usb sticks. Dit is uiteraard ook van toepassing op het digitaal versturen van dossiers, röntgenfoto’s, begrotingen en facturen. Geheimhoudingsplicht van uw personeel is een pré en kunt u contractueel vastleggen. Tevens dient u zich er te van te vergewissen dat inschrijven via een website ook data-uitwisseling van patiëntgegevens is.
 
Naast een meldplicht voor datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken, schrijft deze wet voor dat in sommige gevallen het lek ook moet worden gemeld aan degene wiens gegevens zijn gelekt.
 
Begin april maakte WhatsApp bekend gebruik te maken van end-to-end encryptie, waardoor berichten worden versleuteld en uitsluitend zijn te lezen voor zender en ontvanger van het bericht. Dit maakt het communicatiemiddel wel iets veiliger, maar nog niet voldoende.
 
De ANT onderzoekt momenteel de mogelijkheden en ledenvoordelen op het gebied van het veilig versturen van vertrouwelijke (patiënt-)gegevens. U kunt onder andere denken aan Siilo en Zorgmail.

 
ga
ANT
www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam |  
Afmelden?