Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in je browser.
#39
30/09/16

3 OKTOBER RONDETAFELGESPREK MONDZORG Tweede Kamer

Als gevolg van de acties van de ANT (open brief aan minister Schippers, Wob-verzoek, protest tegen taakherschikking en het mini-symposium) heeft de Tweede Kamer besloten zich breed te laten informeren over de situatie van de mondzorg in Nederland. Jan Willem Vaartjes, voorzitter ANT is de tweede spreker op deze dag.

Er is massaal gereageerd op www.internetconsultatie.nl; de tendens is dat taakherschikking geen oplossing is voor het capaciteitsprobleem en zal leiden tot ongewenste effecten zoals hogere zorgkosten en onduidelijkheid voor de patiënt.

De stille stelselwijziging is voorkomen, maar de AMvB is nog niet definitief van de baan en het experiment lijkt door te gaan. De beoogde inwerkingtreding van de wet BIG verruiming is 1 februari 2018.

LEES ARTIKEL

REAGEER op de AMvb

Velen van u hebben inmiddels hun stem laten horen tegen de AMvB. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan snel! U heeft nog maar een paar dagen de tijd.

Uw reactie kan echt het verschil maken. Stuur dit bericht zoveel mogelijk door naar collega's! Reageren op de AMvB kan tot uiterlijk 3 oktober 2016. De toekomst van het beroep van tandarts staat op het spel!

LEES ARTIKEL

'MAKING A MURDERER' van de tandarts


Jan Willem Vaartjes, voorzitter ANT, heeft een blog geschreven dat op Skipr is gepubliceerd. In de blog wordt het probleem benoemd dat de overheid al jaren bewust te weinig tandartsen opleidt. 

OPEN BRIEF AAN MINISTER SCHIPPERS

 
De ANT heeft op 28 september 2016 een open brief aan minister Schippers gestuurd. In de brief stelt de ANT de minister verantwoordelijk voor de gevolgen van een mislukt experiment.

POSITION PAPER RONDETAFEL 3 OKTOBER 2016

 
Lees hier het position paper wat de ANT heeft opgesteld voor het rondetafelgesprek op 3 oktober.
Q:
Ik heb een machtiging aangevraagd voor een patiënt. Nu vraagt de zorgverzekeraar de behandelhistorie van de patiënt op als aanvullende informatie. Mag ik deze behandelhistorie zo maar opsturen naar de zorgverzekeraar?  
 
A:
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de hoofdregel “dat een zorgverlener aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over die patiënt mag verstrekken en ook geen inzage in of afschrift van patiëntengegevens mag verstrekken, dan met toestemming van de patiënt”.
 
Alvorens u de behandelhistorie naar de zorgverzekeraar stuur dient u dan ook hiervoor de patiënt schriftelijk om toestemming te vragen.
In 1946 begon sigarettenfabrikant Viceroy in de Verenigde Staten een reclame campagne die draaide om het advies van tandartsen ten aanzien van roken.

38.381 tandartsen zouden adviseren om Viceroy te roken. De tandartsen werden in deze campagne 'gebruikt' om te bewijzen dat dit merk geen vlekken op de tanden veroorzaakt. Vele posters werden op deze manier gemaakt, waarbij na elke succesvolle poster het aantal tandartsen dat goedkeuring gaf groeide.

Deze campagne staat in schril contrast met de kennis van nu die een tandarts zal uitdragen. Neem bijvoorbeeld de campagne Stoptober, waarbij nu expliciet aan tandartsen is gevraagd om patiënten te motiveren om te stoppen met roken.  

WORKSHOPS NAJAAR 2016

Bekijk hier de workshops voor het najaar 2016. Meer informatie over de activiteiten en aanmelden voor de workshops kan hier

Workshop 4 november - Communicatie, conflicten en klachten (6 KRT of Mondzorgregister punten)
Communicatie is een belangrijk onderwerp in de tandartspraktijk. Hoe kunt u de kwaliteit ervan positief beïnvloeden? Welke factoren spelen hierin een doorslaggevende rol? Hoe kunt u door goede communicatie klachten voorkomen? Hoe kunt u conflicten in goede banen leiden als deze zijn ontstaan? Dit en nog veel meer zal in deze workshop aan bod komen. Twee ervaren trainers zullen u gedurende een middag en avond de essenties hiervan bijbrengen en intensief met u oefenen. 

2016 | Associatie Nederlandse Tandartsen
  | www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam

Wil je wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Wijzig je voorkeuren of meld je af.