Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in je browser.
#37 Taakherschikking Special
16/09/16
TAAKHERSCHIKKING SPECIAL

Beste collega,

De komende drie weken staat de ANT-nieuwsbrief in het teken van de taakherschikking in de mondzorg.Op weg naar het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer (inzake de mondzorg en tandheelkunde op 3 oktober 2016) vindt u in de komende nieuwsbrieven al het belangrijke nieuws en ontwikkelingen rondom deze kwestie. De ANT is en blijft strijdbaar tegen de plannen van VWS rondom taakherschikking in de mondzorg! Wij rekenen er op dat ook u uw stem laat horen tegen de plannen van VWS. Als u uw stem niet laat horen kan het ministerie van Volksgezondheid zeggen dat ze geen weerwoord heeft gehoord. Zorg dus dat u gebruik maakt van deze kans om u tegen de plannen uit te spreken.

Jan Willem Vaartjes, voorzitter ANT
Het gehele mini-symposium is vastgelegd op beeld. Bekijk hier de compilatie van het mini-symposium, waarin de belangrijkste fragmenten zijn samengevoegd. 

Dit is een samenvatting, het gehele symposium vindt u hier. In de volledige versie heeft u toegang tot het volledige beeld zoals o.a. het feit dat Dagmar Slot ondanks haar kanttekeningen bij de opleiding omtrent röntgen wel voor taakherschikking onder gecontroleerde omstandigheden is.

samenvatting mini-symposium
 

De ANT en KNMT organiseerden op woensdag 7 september een minisymposium in de Haagse Nieuwspoort over de voorgenomen taakherschikking in de mondzorg. Daarbij werd duidelijk dat de plannen van de minister ondoordacht zijn en kwalijke consequenties kunnen hebben.

Lees via onderstaande knop de samenvatting.
LEES SAMENVATTING

taakherschikking, Taakdelegatie, hoe zit het ook alweer?

Wij merken dat er veel verwarring bestaat over de begrippen taakdelegatie en taakherschikking. Dit leeft breed: van politici tot tandartsen zelf worden deze begrippen door elkaar gebruikt. We zetten daarom de belangrijkste verschillen nog een keer op een rij:
 
Taakdelegatie: De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. Met voorbehouden handelingen wordt hier het toepassen van ioniserende straling, het toepassen van lokale anesthesie door het geven van injecties en het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie ten behoeve van restauratie met plastische vulmaterialen bedoeld. De tandarts kan handelingen en ook ‘voorbehouden handelingen’ delegeren aan anderen zoals mondhygiënisten, tandarts- en preventieassistenten.
 
Taakherschikking: Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Taakherschikking heeft als gevolg dat de verantwoordelijkheid voor verschillende voorbehouden handelingen bij meerdere personen wordt belegd. Hierdoor is niet meer één persoon (de tandarts) eindverantwoordelijk voor de mondgezondheid van de patiënt. Het risico bestaat dat bij calamiteiten zorgverleners onderling verantwoordelijkheden gaan afschuiven. De patiënt blijft met de brokken zitten. De ANT is van mening dat het onwenselijk is om ongefundeerd de huidige situatie te veranderen.
 
N.B. Tijdens het gesprek op 5 september j.l. bij VWS gaf de verantwoordelijke beleidsambtenaar aan dat naar aanleiding van het rapport Linschoten (2006) het streven was om circa 50% van de 'eenvoudigere' taken van de tandarts over te hevelen naar de mondhygiënist. In de praktijk is hiervan nog geen 10% gerealiseerd. Door middel van deze wetswijziging wil de minister meer tempo maken met de taakoverheveling.

Lees via de knop hieronder een gespecificeerde uitleg van het verschil tussen taakherschikking en taakdelegatie.

WAT IS TAAKHERSCHIKKING

OPROEP AAN ALLE LEDEN! LAAT UW STEM HOREN OVER DE CONCEPT AMVB AAN VWS 


Sinds 5 september j.l. is de concept AMvB inzake taakherschikking mondzorg gepubliceerd. Het meest opmerkelijke uit de AMvB is dat de poortwachtersfunctie van de tandarts verdwijnt. (zie artikel 6 AMvB)

Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) start een experiment om mondhygiënisten binnen hun deskundigheidsgebied de bevoegdheid te geven zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te verrichten (artikel 7). Gedurende de experimenteerperiode van vijf jaar wordt onderzocht of mondhygiënisten daadwerkelijk in staat zijn zelfstandig deze voorbehouden handelingen te verrichten. Op deze manier is het streven om tot een taakherschikking in de mondzorg te komen. 

De ANT is fervent tegenstander van opgelegde taakherschikking in de mondzorg door een verruiming van de zelfstandige bevoegdheden van niet-tandartsen. Dit nieuwe experiment in de mondzorg heeft grote consequenties voor de kwaliteit van de mondzorg en voor de veiligheid van patiënten. De ANT vindt de voorgenomen wetswijziging overbodig, nutteloos, ondoordacht en vol met risico’s. Een voorspelbaar gevolg is dat steeds minder mensen door een tandarts worden gezien en dat mondhygiënisten zich minder op preventie zullen richten. Daardoor worden problemen die van invloed zijn op de algehele gezondheid en die een verhoogde kans geven op volksziektes, zoals hart- en vaatziekten en kanker, onvoldoende aangepakt; de poortwachtersfunctie van de tandarts verdwijnt. De ANT laat het hier uiteraard niet bij zitten en roept u op om ook in verzet te komen!
 
BELANGRIJK 
Laat uw stem zo spoedig mogelijk horen aan VWS. Uw reactie kan echt het verschil maken. Reageren op de AMvB kan via onderstaande knop en kan tot uiterlijk 3 oktober 2016. Wij rekenen op u.
STEMADVIES CONSULTATIE

In de consultatie wordt gevraagd of u van mening bent dat de voorgestelde AMvB een adequate manier is om tot verdere taakherschikking binnen de mondzorg te komen. Dit is een misleidende vraag want
daar gaat het niet om. Een goede vraag zou zijn of u het met taakherschikking eens bent of niet.Wanneer u het niet eens bent met de taakherschikking, raden wij u aan om de vraag in de consultatie te beantwoorden met dat de vraag de lading niet dekt en dat u als stemmer van de ruimte gebruik wilt maken om te vermelden dat u tegen de plannen van de concept AMvB bent.
REAGEER OP DE AMVB
MEDISCH BEROEPSGEHEIM ONDER VUUR 

Zorgverzekeraars krijgen recht op inzage agenda van zorgverleners en toegang tot patientendossiers. D66 en de SP stemden tegen. Binnenkort zullen we hier meer over berichten.

2016 | Associatie Nederlandse Tandartsen
  | www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam

Wil je wijzigen hoe je deze e-mails ontvangt?
Wijzig je voorkeuren of meld je af.