CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Seznam špatných pumpařů
 
Praha, 7. duben 2015 – Obecně prospěšné organizaci Kverulant.org se v roce 2011 podařilo dosáhnout pravidelného zveřejňování všech pumpařů, kteří prodávají nekvalitní pohonné hmoty. Kverulant.org právě aktualizoval seznam čerpacích stanic, kterým byla Českou obchodní inspekcí udělena pokuta vyšší než 100 tisíc korun.
 

Zveřejňování výsledků kontrol je výsledkem Kverulantovy dvouleté práce. Kverulantovi se v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta o té doby informuje o tom, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot.

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima připomíná, co všechno pravidelnému zveřejňování předcházelo: „Česká obchodní inspekce nám rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2011 jsme poslali na ČOI dva dotazy. V prvním jsme se ptali na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant pak oba seznamy porovnal a výsledek byl na světě.“

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2011 a soud dal Kverulantovi za pravdu. ČOI tak už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci a zveřejnila první výsledky. A od té doby je zveřejňuje pravidelně.

Díky Kverulantově úsilí  dnes každý může vědět, kde nemá tankovat a čerpaček s nekvalitními palivem ubývá. Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale další na Kverulanta teprve čekají.  Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Věnujte mu každý měsíc 30 korun. I Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.   Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem.  

 Věnujte nám každý měsíc
30 Korun. I Vaše koruna denně nám pomůže měnit věci k lepšímu.


Stále váháte, podívejte se na krátké video a dozvíte se, proč je dobré podarovat Kverulanta?info@kverulant.org


Pokuty se nevyhýbají ani velkým


ČOI zjistila lednu 2015 u čerpací stanice AGIP ve Svaté Kateřině u Rozvadova naftu, která neodpovídala normě. Naměřený bod vzplanutí  byl 46,5 °C ale podle normy má být minimálně 53 °C. AGIP dostal pokutu ve výši 50 000,- Kč. Nízký bod vzplanutí u nafty je častým prohřeškem, ale je třeba říci, že  hodnoty nad 40°C mají na chod motoru jen nepatrný vliv a motor by neměly poškodit.
 
 


 Číslo účtu: 4350490001/ 5500
 Copyright © 2015 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp