CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Díky Kverulantovi byla z prodeje stažena životu nebezpečná zářivka 
 
Kverulant.org se obrátil na Českou obchodní inspekci a domáhal se zákazu prodeje LED zářivky LUXPRIM prodávané společností ESYST, s.r.o.  Během 30 dnů byl tento výrobek stažen z trhu jako životu nebezpečný. 
 

Světelné trubice LUXPRIM osazené LED technologií jsou jen těžko rozeznatelná od zářivky. Zásadním problémem je skutečnost, že tyto trubice jsou napájeny z obou stran. To znamená, že pokud LED zářivku zasunete jednou stranou do napájecí patice, tak jsou i napájecí kontakty na druhé straně pod proudem a pokud si na ně sáhnete, může Vás to zabít.

Firma ESYST dokonce k tomu nebezpečnému čínskému výrobku dodávala i prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce či dovozce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných normami. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na český, resp., evropský trh. Kverulant se svými pochybnostmi o čínské LED zářivce obrátil na ČOI. Netrvalo to ani měsíc a ČOI dala Kverulantovi zcela za pravdu a přiměla dovozce k okamžitému zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků.
 

I Vy se můžete na ČOI obrátit v případě, že máte podezření, že jste si za svoje peníze pořídili něco, co má málo společného s bezpečným výrobkem, ale o to více s čínským exportem. ČOI pracuje docela pružně a možná tím třeba dokonce někomu zachráníte život.

Pokud je Vám sympatické, jak Kverulant bojuje proti nepořádkům, můžete ho finančně podpořit.  Prosíme Vás o to.

Podívejte se na jaké další kauzy potřebujeme peníze.
 
 

info@kverulant.org


CE -China Export 

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Označení CE sice neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a přestože přísně vzato není značkou kvality, ale  značka CE je za ní často pokládána. A to je taky důvod proč existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE.
 


Copyright © 2014 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp