CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Dejme LED billboardy k ledu

Nařídí soud vypnutí LED billboardů na Jižní spojce?

Praha, 14. února 2013 – Kverulant dnes k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 podal žalobu na majitele LED billboardů na Jižní spojce. Kverulant se u soudu domáhá jejich vypnutí. Agresivní svítivost těchto poutačů ohrožuje pokojný výkon práva na užívání důležitého pražského tahu. 
    Těch billboardů si nelze nevšimnout – dvě obří obrazovky o rozměru 14 x 6 metrů stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak jedná o zřejmě vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. Dokládá to i skutečnost, že v  místech, odkud jsou obrazovky viditelné, dochází k množství dopravních nehod. Billboardů vyrostli na pozemku firmy AUTO PALACE PRAHA.
    Kverulant se v žalobě odvolává na občanský zákoník. Podle tak zvané generální klauzule sousedského práva je vlastník věci povinen zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Toto obtěžování je definováno mimo jiné jako obtěžování sousedů světlem. Pojem soused se přitom vztahuje nejen na majitele sousedních pozemků, ale i na jejich uživatele. Tedy na řidiče, kteří po Jižní spojce jezdí. A právě jim agresivní svítivost billboardů zamezuje v pokojném výkonu práva nerušeně využívat veřejnou silnici.
    Kverulant si myslí, že žaloba má slušnou šanci na úspěch. Vypnutí billboardů bychom považovali nejen za vítězství práva, ale především za výhru zdravého rozumu. Již se nám podařilo prosadit zákaz reklam mimo město. Teď se naše úsilí zaměřuje do něj. Billboardaři nám kradou veřejný prostor a s tím je třeba konečně něco udělat i ve městech. Kverulantovi nejde jen o to zakázat některé LED billboardy. Kverulant si myslí, že k ledu je třeba dát všechny LED billboardy. Kverulant sepsal s ostatními odpírači LED billboardů výzvu pro ministerstvo dopravy, aby LED billboardy zakázalo zákonem. Překvapení se tentokrát konalo. Na základě výzvy nyní pracuje skupina, která má navrhnout omezení světelných reklamních zařízení.

 
Chci darovat - aplikace
Pokud si myslíte, že Kverulant dělá svoji práci dobře, můžete Kverulanta finančně podpořit zde
Kverulantův Facebook

info@kverulant.org


Kverulantovo
bankovní spojení:
Raiffeisenbank:
4350490001 / 5500


 


Copyright © 2013 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp