CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Pod nátlakem organizace Kverulant.org odstoupil radní ČTÚ 
 
Praha, 23. září 2014 – Ondřej Filip se v červenci 2013 stal členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem CZ.NIC. Dostal se tak do učebnicového konfliktu zájmů, a proto nezisková organizace Kverulant.org usilovala o jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se podařilo dosáhnout po rok trvající kampani. 
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která spravuje záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, rádiových a televizních frekvencí a podobně. V jejím čele stojí rada ČTÚ a všichni její členové jsou považováni za veřejné funkcionáře ve smyslu zákona o střetu zájmů (159/2006 Sb.). Tento zákon jim výslovně zakazuje podnikat, být statutárními orgány či zaměstnanci soukromých společností.
 
Vláda v červenci 2013 na návrh ministra Kuby jmenovala dalším členem Rady ČTÚ Ondřeje Filipa. Pan Filip v té době šéfoval sdružení právnických osob CZ.NIC, které je především správcem české národní domény, tedy všech internetových adres s příponou .cz. Konsorcium CZ.NIC má už několik let roční obrat kolem 140 milionů korun a jeho roční zisk se po zdanění pohybuje v řádu desítek milionů. Kverulant.org již v listopadu 2013 vyzval dopisem Rusnokovu vládu, aby pana Filipa z funkce odvolala. Vláda tehdy odpověděla, že pan Filip v srpnu 2013 dopisem informoval mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, že učinil patřičné kroky směřující k ukončení své činnosti ve funkci výkonného ředitele soukromého sdružení právnických osob CZ.NIC.

Kverulant.org  by tuze rád viděl předmětný list zaslaný imunitnímu výboru a seznámili s ním veřejnost. Je to jistě unikátní dokument, který dokazuje, že zákony se nemusejí dodržovat, když o tom napíšete dopis. Ale nyní vážně, zajímalo nás, o jakých patřičných krocích vedoucích k ukončení jeho působení v CZ.NIC to pan Filip psal, když ještě v dubnu 2014, tedy ani po mnoha měsících, z pozice šéfa CZ.NIC neodešel. Proto jsme znovu vyzvali Sobotkovu vládu, aby tento učebnicový konflikt zájmů vyřešila. Po dalších pár měsících přišla odpověď v podobě rezignace Ondřeje Filipa na post člena rady ČTÚ. Ondřej Filip odešel z ČTÚ na konci letních prázdnin 2014 ‚na základě vlastního rozhodnutí. 

Kverulant v této kauze dosáhl svého hlavního cíle a dokázal přimět Ondřeje Filipa k odchodu z rady ČTÚ. Kauza tak byla v září 2014 uložena do Kverulantova archivu. Kauza, ale ještě zcela nekončí. Kverulant ještě bude z výchovných důvodů pokračovat v soudním sporu proti Poslanecké sněmovně, která mu v této kauze odmítla poskytnout informace. Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu pokračování tohoto soudního sporu. Třeba si i Vy myslíte, že zákon je třeba dodržovat. Třeba si i Vy myslíte, že na úředníky je třeba vyvíjet tlak, aby za naše peníze udělali něco ve veřejném zájmu, nikoliv v zájmu svých firem..


 
 

info@kverulant.org


Co je konsorcium CZ.NIC?
 
Členy tohoto konsorcia či chce-li laskavý čtenář „zájmového sdružení právnických osob“ je celkem 110 firem a patrně jen menšina z nich vůbec nespadá do „jurisdikce“ ČTÚ. Naopak pro takovou Telefónicu O2 je ČTÚ patrně tou nejdůležitějším ze státních autorit vůbec. A tak Telefónica na jedné straně mohla kontrolovat „svého zaměstnance“ Ondřeje Filipa a ten zase mohl kontrolovat jí jako člen rady ČTÚ. Těžko si lze představit učebnicovější konflikt zájmů.

S ODKRYTÝMI KARTAMI?


Pokud je osobou v konfliktu zájmů člověk, kterého si lidé zvolili, jsme téměř bezmocní. Možná, že se však blýská na trochu lepší časy: Výbor europarlamentu dnes probere zprávu o čerpání fondů v ČR. Dokument také připomíná možný střet zájmů současného českého ministra financí Andreje Babiše. Jde o to, že 94 ze 153 českých firem Agrofertu dostalo dotace. Od roku 1999 dohromady získaly tyto společnosti od státu a z Bruselu skoro 4 miliardy korun. Ministr financí je ale zároveň v ČR garantem vůči EU, že tyto prostředky byly přiděleny řádně.


 
 

 
 
 

 
 
 
 


Copyright © 2014 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp