CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Prezident Zeman byl zbaven svéprávnosti
 
Praha, 1. duben 2015 – Obvodní soud pro Prahu 5 dnes dopoledne omezil svéprávnost prezidenta Miloše Zemana. Důvodem byly výsledky psychologického a psychiatrického  zkoumání, kterému se prezident musel nedávno podrobit. Podle znalců se již u prezidenta začíná projevovat alkoholová demence.
 

Alkoholová demence se projevuje jako jiné demence postupným zhoršováním paměti, úsudku a duševních schopností sloužících k zajišťování životních potřeb. Pro alkoholovou demenci jsou typické tzv. konfabulace: pacient „maskuje“ fakt, že si něco nepamatuje, vymyšlenými údaji, přičemž ale na stejnou otázku odpovídá pokaždé jinak. Sám postižený si své poškození neuvědomuje. Nápadným projevem bývá také stále vulgárnější řečový projev. Alkoholová demence je na rozdíl od ostatních demencí reverzibilní, tj. může dojít k navrácení ztracených, resp. poškozených duševních schopností, pokud pacient dlouhodobě abstinuje. Soud proto rozhodl o omezení prezidentovy svéprávnosti pouze na rok. Po skončení této lhůty se Miloši Zemanovi vrátí plná svéprávnost. Pokud ale před skočením této doby dá někdo podnět soudu k prodloužení omezení, omezení nezanikne, ale soud věc znovu projedná a rozhodne. Podnět k omezení svéprávnosti může dát soudu kdokoliv. 

Obvodní soud pro Prahu 5 určil, ve kterých věcech Miloš Zeman nesmí právně jednat sám. Nemůže zejména kupovat věci dražší než 5000,- Kč a podepisovat složité smlouvy, kterým nerozumí. V takových věcech ho bude zastupovat opatrovník, kterým soud ustanovil Zemanovu dceru Kateřinu Zemanovou. V závažnějších věcech však může o otci rozhodovat pouze se svolením soudu.
 

info@kverulant.org


Psali jsme před rokem: 
Redaktoři deníků DNES a Lidové noviny obešli MAFRU a vydávají obě tiskoviny ve své režii. Na sebe také převedli veškeré příjmy z inzerce. Andreji Babišovi tak zbyla jen prázdná schránka jménem MAFRA. Babiš však redaktorům odpustil a noviny jim prý nechá.
 
P.S. Neziskové organizace často sklouzávají do jisté zaťatosti, který patrně ramenní z pocitu, že právě ony jsou jedinými skutečnými ochránci veřejného zájmu. Je také možné, že je to dáno tím, že se podobně jako Kverulant.org zabývají často neveselými kauzami. Ve snaze se této umanutosti vyhnout, jsme se už v roce 2012 rozhodli zavést tradici vydávání aprílových zprávV neposlední řadě jsme Vás též chtěli pobavit a poděkovat Vám tak za Vaši přízeň. 
 


Copyright © 2015 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp