CopyLogo obecně prospěšné organizace Acta non verba ( kverulant.org)
Odborníci vítají nové Pražské stavební předpisy
 
Praha, 9. října 2014 -  Praha má od počátku měsíce nové stavební předpisy. Na rozdíl o billbordařů jim média nevěnují velký prostor. Proto Kverulant.org uspořádal tento týden debatu na toto téma. Pozván byl historik architektury Ing. arch. Zděněk Lukeš, popularizátor architektury Ing. arch. Adam Gebian a spolumajitel architektonická kancelář DAM, Ing. Arch Jan Holna.
 

Pražané si nezaslouží desinformace v podobě billboardové kampaně, placených inzerátů a překroucených textů vyhlášky, vytržených z kontextu nových pravidel. Proto Kverulant.org uspořádal diskuzi o nových Pražských stavebních předpisech (PSP). Zde jsou hlavní závěry této debaty:
PSP by měly vrátit zájem veřejnosti o veřejný prostor, o tradiční prostředí ulice a správné vazby mezi jednotlivými celky města. Nové předpisy intenzivněji než dřív sledují vztahy mezi novou a stávající výstavbou, definují veřejná a uliční prostranství.  Jedním z jejich hlavních cílů je totiž kultivace veřejného prostoru Prahy. Zaměřují se i na jeho ochranu a nastavují logická pravidla pro práci s ním. Veřejný prostor ovlivňuje nás všechny, nejen proto by veřejnosti měly být poskytnuty nezkreslené informace o pravidlech a regulacích staveb, které se veřejného prostoru týkají. Srozumitelně vysvětlit, jaké skutečné změny v nově nastavených urbanistických vztazích ve veřejném prostoru nová vyhláška přináší, není snadné. Možná proto se tomuto "odbornému" tématu média doposud vyhýbají a problematika PSP se zúžila a zploštila.
Praha je jedním z nejkrásnějších měst Evropy. Veřejná debata, která probíhala od šedesátých let v západních metropolích o veřejném prostoru a v souvislosti s tím i o skutečném přínosu reklamních ploch pro město samé, se do dnešního roku Praze vyhýbala. Diskuze o veřejném prostoru tak přichází s velkým zpožděním. Předmětem odborné diskuze by měly být i tyto otázky: Jakým skutečným přínosem byly a jsou pro město Prahu přebujelé reklamní plochy ve městě? Proč nebyly již dříve minimalizovány negativní dopady obřích billboardů na městské prostředí? Jak to, že jsme si nechali Prahu zahltit reklamou a vizuálním smogem v takové míře a po tak dlouhou dobu?
Kultivace veřejného prostoru Prahy dostane daleko větší šanci, povede-li se kultivovaná, odborná debata. Věříme, že taková diskuze najde v našich médiích co nejdříve dostatečný prostor.
Pomozte nám financovat kampaň proti billboardům. Bez Vašich darů toho mnoho nedokážeme.


 
 

info@kverulant.org


„Nové stavební předpisy měly být vydány už dávno, nyní jen doháníme civilizovanou Evropu a zavádíme to, co jinde už dávno funguje, včetně omezení přebujelé reklamy. Postřelená husa ovšem kejhá, ale to by Pražany nemělo zmást.“: Ing. arch Zdeněk Lukeš, historik architektury Copyright © 2014 Kverulant.org o.p.s. All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp