Copy

Miljøvurderinger, digitaliseringsstrategi, en opgraderet brugerstyring og meget mere i vente.

1ff16eae-04e4-4b06-aa26-bb06c830042d.png

Kære <<Fornavn>>

Her er et kvartalsoverblik, som vi håber vil klæde dig bedre på som professionel bruger af Danmarks Miljøportals systemer.

Regeringens digitaliseringsstrategi giver databoost til grøn omstilling

Danmarks Miljøportal har i regeringens nye digitaliseringsstrategi, fået en fremtrædende rolle. Danmarks Miljøportal er med i initiativer, som skal styrke den cirkulær økonomi, sikre rent drikkevand og anvendelsen af sensorer i IoT.
Læs om de 3 initiativer og indsatser Danmarks Miljøportal er med i

 

Miljøvurderingerne samler støv: Digitalisering vil give store fordele

Interesserede læsere kan tilgå artiklen som for nyligt blev bragt i KTC Teknik og Miljø. Artiklen omhandler bl.a. det brede konsortium, som arbejder via DREAMS -projektet på, at samle tidligere miljøvurderinger og gøre dem offentligt tilgængelige. Målet er at gøre det let at lave bedre miljøvurderinger og den forbedrede adgang til rapporterne skal gøre det hurtigere, billigere og forbedre beslutningsprocesser hos Kommuner og andre myndigheder.
Læs hele artiklen her

 

Danmarks Miljøportal opgraderer sin brugerstyring

Danmarks Miljøportal lavede i 2007 en brugerstyringsløsning, primært til systemer for stat, kommuner og regioner. Men 2007 er mange år siden, og det er på tide at få opgraderet systemet med et øget sikkerhedsniveau, som i kombination med yderligere GDPR-justeringer, gør den nye brugerstyring til en sikker og troværdig løsning.
Læs  mere om projektet her

 

Nye services på Naturdatabasen!

Vi har fået Rødlistede arter, Habitatdirektivets bilagsarter samt Invasive og EU-listens arter som GIS-lag.
Håbet er, at de nye lag vil være med til, at kunne skabe mere værdi for brugerne af data. Tidligere har oplysninger om artsregistreringerne ikke været visualiseret, da disse oplysninger har været ”skjult” under geometrien.
Læs mere

 

Nyt på Rottesystemerne - både for myndigheder og bekæmpere

Læs om ændringer, som kommer ud på Rottesystemerne og i services ved næste release. Der er en række forbedringer og ændringer som IT leverandører med fordel kan holde sig opdaterede om.
Læs i denne nyhed mere om de kommende ændringer

 

De gamle overfladevandssystemer er lukkede

Lukningen af de gamle overfladevandssystemer trådte i kraft 1. maj i forbindelse med afslutningen af migreringen af data til VanDa, er de gamle overfladevandssystemer (STOQ, WinBio, WinRambi, Aquabase, Fiskbase, MFS).
Læs vores nyhed om lukningen her

 
 
ec36cea7-0060-4bcb-aa83-312bb05da313.png

Arrangementer

 

Danmarks Miljøportal holder webinar i Bekæmpersitet 7. juni. Gennemgang af eksisterende funktioner og introduktion til kommende nye features vil være på undervisningsprogrammet. Alle er velkomne til at deltage. 
Læs mere og tilmeld dig

 
64ddf6eb-dd42-48a8-a757-7c1db448e469.png

Tips & tricks

 

Se beskyttet natur (NBL§3) på Danmarks Arealinformation

De beskyttede naturtyper, §3- områder, som du kan se i Arealinformation er: Eng, Hede, Mose, Overdrev, Strandeng og Sø. se hvordan du kan få det vist på et kort i Danmarks Arealinformation.
Læs vores vejledning og giv dig i kast med fremsøgning af områder

 

Fremsøg naturdata via "Danmarks Naturdata" fra virksomheder og  organisationer

Se de mange naturdata som er indsamlet f.eks ved VVM analyser. Data kan være indsamlet af store organisationer og virksomheder udenfor Danmarks Miljøportals partnerskab, men data kan med fordel konsulteres. Se hvordan du finder det frem her
Læs mere

 
a7c26958-3687-460b-98f2-7d4493fdbc2d.png


Danmarks Miljøportal
Nyrupsgade 30,
1780 København V

Vil du ændre hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan afmelde dig fra denne liste eller opdatere dine præferencer
Copyright © 2022 Danmarks Miljøportal, All rights reserved.