Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Välkommen till medlemsträff i Navigatörerna!


Under våren sammanställdes den enkät som genomförts inom föreningen, om Navigatörernas framtida verksamhet och ledarskap. Resultatet presenterades vid årsmötet den 20 april och ledde till ett öppet och kreativt samtal. Nu inbjuder vi till fortsatt dialog. Din medverkan är värdefull!
 
Vi önskar en så bred bas som möjligt för att gemensamt tänka till när vi planerar föreningens framtid. Vi tror att vi tillsammans kan hitta den väg framåt som Gud har för Navigatörerna. För det behöver vi lyssna till varandra, oss medlemmar emellan. Vi arrangerar därför i höst ett antal medlemsträffar, förlagda till flera orter, vilket förhoppningsvis underlättar deltagande för så många som möjligt.
 
Vid träffarna presenteras resultatet från enkäten, vi lyssnar till varandras intryck, synpunkter, erfarenheter och tankar, vi samtalar kring hur det ser ut nu och om framtid och visioner. Och inte minst – vi får tillfälle att mötas i gemenskap, med såväl gamla som nya Navigatörer!
 
Medlemsträffar är planerade på nedanstående orter. Välj den eller de som passar dig!
 
Uppsala       
Söndag 29 september kl.15.00 – 18.00, Valsätrakyrkan, Bernadottevägen 48
 
Stockholm
Måndag 30 september kl.18.30 – 21.30, Café Utsikten (Betlehemskyrkan), ingång Rehnsgatan 20, våning 6

Mölndal
Söndag 27 oktober kl.17.00 – 20.00, plats meddelas efter anmälan
 
Linköping
Lördag 9 november kl.15.00 – 18.00, plats meddelas efter anmälan
                                           
                                                                                      
Vi startar träffen med matiga mackor, te och kaffe och behöver därför din anmälan för att kunna planera inköp. Uppge matallergier etc.
Anmäl dig till info@navigatorerna.se eller telefon 070-622 56 12.
För träff i…    Uppsala & Stockholm – Anmälan senast torsdag den 26 september
                      Mölndal – Anmälan senast mÃ¥ndag 21 oktober
                      Linköping – Anmälan senast söndag den 3 november
 
 
Välkommen önskar styrelsen
genom

Berne Persliden                                     Annika Andreasson
Verksamhetsledare                                   Styrelsen/ersättare
Copyright © 2013 Navigatörerna, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp