Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Medlemsträffarna 2015 är redan igång!

Vi har redan haft den första medlemsträffen i västra Sverige och den samlade med en veckas framförhållning 15 personer som träffades för att få information kring den process som föreningen står i med bildande av ett nationellt team. Vi tog upp frågor kring material från hemsidan och visade också på det senaste tillskottet - ”Bokhyllan”.

Nu planerar vi medlemsträff i Stockholm och Linköping i februari månad.

Det känns både angeläget och viktigt att vi träffas för att dela erfarenheter och söka en väg framåt för vårt arbete, så välkomna till medlemsträffarna!

Kallelse till Navigatörernas årsmöte

Tidpunkt: Lördag 21 mars  kl 14.00 -17.00 2015
Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm

  1.   Ã…rsmötet öppnas.
  2.   Val av ordförande, v. ordf., tvÃ¥ justeringspersoner samt sekreterare.
  3.   FrÃ¥ga om Ã¥rsmötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
  4.   GenomgÃ¥ng av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2014.
  5.   Revisionsberättelsen för 2014.
  6.   FrÃ¥ga om resultat- och balansräknings fastställande.
  7.   FrÃ¥ga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8.   Presentation av verksamhetsplan och budget för 2015.
  9.   Val av ledamöter till styrelse för 2015.
10.   Val av ersättare till styrelsen för 2015.
11.   Val av revisor och revisorsersättare för 2015.
12.   Val av valberedning för 2016.
13.   Fastställande av medlemsavgift för 2016.
14.   Övriga frÃ¥gor
16.   Mötet avslutas.

Medlemsmatrikel på väg

Vi håller på att kolla upp att data verkligen stämmer men hoppas vi kan lägga den på hemsidan under februari månad. Den kommer då att innehålla kontaktuppgifter på de som var medlemmar 31 dec 2014. Genom att den blir tillgänglig kan du mycket lättare få kontakt med andra navigatörer i din omgivning.

Bli medlem i Navigatörerna 2015


Du har väl inte missat att betala in medlemsavgiften för 2015? Den är på 300 kr och den enklaste du kan göra för att stödja oss är att bli medlem/förnya medlemskapet och sätta in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12 – 0. Skriv namn och medlem 2015 på talongen så är det klart!

Bibelns år 2015

I Ã¥r fyller Svenska bibelsällskapet 200 Ã¥r. Det firar man bland annat med att proklamera Bibelns Ã¥r med olika initiativ, utmaningar, stimulerande föredrag mm. Navigatörernas grundare Dawson Trotman blev citerad i Dagen när startskottet gick för bibelÃ¥ret. Vi är ju kända i Sverige för att hÃ¥lla Bibeln högt i kurs och läsa den. Det kan ju gÃ¥ upp och ned ibland sÃ¥ varför inte hänga pÃ¥ de initiativ som tas av inte minst Bibeln Idag. GÃ¥ in pÃ¥ deras hemsida och bli inspirerad igen eller kontakta vÃ¥rt kontor (se vÃ¥r hemsida) – kanske är det tillfälle att i Ã¥r göra nÃ¥got nytt t.ex. träffa nÃ¥gra vänner och starta en läsgrupp i Bibeln? 

Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp