Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Välkommen till vår kombinerade
Medlemsträff med årsmöte

Lördag 5 april på Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm

Här ser du programmet med en blandning av både föredrag, berättelser, frågestund, årsmöte och presentation och prov av en ny metod för samtal om livs- och trosfrågor!

Anmälan gör du genom e-post info@navigatorerna.se eller varför inte med vykort till vår postadress: Navigatörerna, Sigtunagatan 16, 113 22 Stockholm.

Längre ner finner du ocksÃ¥ en kallelse till Ã¥rsmötet som är den del av programmet för dagen. 

 

Program

10.00 Kaffe/te & frukt
Utblick
Rinus Baljeu (Västra Frölunda, arbetar i NavEurope) berättar om nya vägar för tro i sekulariserad miljö, erfarenheter frÃ¥n  nätverk i Europa.
Annika Andreasson & Berne Persliden (anställda och styrelsemedlemmar) berättar från årets European Council i England, som handlade om Nav-arbeten i Europa.

Frågestund
12.00 Lunch
13.00 Inblick
Navigatörernas årsmöte med redovisning av verksamhet och ekonomi.
15.00 Fika
15.30 Ögonblick & framÃ¥tblick!! 
Navigatörernas nya metod för samtal om liv och tro, ”Bokhyllan” – presentation och prova på tillsammans!
18-20 Middag och gemenskap

 

Kallelse till Navigatörernas årsmöte,

Lördag 5 april 2014,
Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, v. ordf., två justeringspersoner samt sekreterare.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
 4. Genomgång av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2013.
 5. Revisionsberättelsen för 2013.
 6. Fråga om resultat- och balansräknings fastställande.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2014.
 9. Val av ledamöter till styrelse för 2014.
 10. Val av ersättare till styrelsen för 2014.
 11. Val av revisor och revisorsersättare för 2014.
 12. Val av valberedning för 2015.
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2015.
 14. Redovisning och diskussion av enkätresultat kring framtida ledarskap.
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas.

Anmälan gör du genom e-post info@navigatorerna.se eller varför inte med vykort till vår postadress: Navigatörerna, Sigtunagatan 16, 113 22 Stockholm.

Autogiro


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.


Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp