Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Julgåva – vi tar ett kliv framåt!

 

Under hösten genomförde vi medlemsträffar vid fyra tillfällen och på fyra olika orter. Vi fick dela erfarenheter av dåtid, nutid och dessutom blicka framåt tillsammans med hjälp av enkäten vi gjort.

Den bästa beskrivningen av Navigatörerna i Sverige är att vi fungerar som ett nätverk. Vi står i olika situationer, vi bor på olika orter men vi delar föreningens vision och värderingar:
 

Navigatörernas verksamhet syftar till att göra det kristna

evangeliet tillgängligt så att människor

i vår samtid kan tillgodogöra sig det.


För att stärka detta nätverk vill vi lägga extra resurser pÃ¥ att stödja de som leder grupper lokalt där man bor. Vi vet att grupperna i vÃ¥rt nätverk ser olika ut: Vissa har enbart ungdomar, andra träffas för att läsa Bibeln och andra arbetar med olika typer av livsfrÃ¥gor och sÃ¥ finns det en blandning av detta förstÃ¥s. 

Vi vill under 2014 

  • Anställa en resursperson pÃ¥ 20 % som kan vara med och stödja och utveckla detta nätverk. Det behövs nÃ¥gon som kan ge extra tid!
  • Vi vill speciellt stödja gruppledare inom nätverket! --> JulgÃ¥va 2013!

Ã…rets julgÃ¥va vill vi alltsÃ¥ använda för de direkta kostnader i form av resor och material för att uppmuntra, stödja och ge nya impulser för de som leder grupper. 

Här finns en möjlighet att verkligen ”göra skillnad”. Din gåva hjälper inte bara gruppledare men alla de som är med i grupper av olika slag kommer också att dra nytta av insatserna vi planerar.


Sätt in din gåva på Navigatörernas plusgiro 49 44 12 - 0 och märk talongen med ”Julgåva 2013” för att stödja ledare i vårt nätverk!
 

Tack för Ditt bidrag!

Hälsningar från Navigatörerna
Berne Persliden