Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Att forma ett nationellt team

EN ANALYS FÖR FRAMTIDENS NAVIGATÖRERNA

Annika och Berne går nu igenom de olika områden som vi arbetar med i Navigatörerna. På så sätt får vi nu en bättre helhetsbild av vad som behövs och vad vi kan satsa resurser på. Till detta börjar vi också se hur olika personer i nätverket kan hitta en plats – en uppgift – att känna meningsfullt bidrag.

Känner du att du vill göra något extra vare sig det är litet är stort, tidsbegränsat eller på sikt ber vi dig att ringa oss eller sänd en e-post. Vi förändrar ju vårt sätt att arbeta för att nå fler – du kan vara en av dem!

Bli medlem i Navigatörerna 2015


Du har väl inte missat att betala in medlemsavgiften för 2015? Den är på 300 kr och den enklaste du kan göra för att stödja oss är att bli medlem/förnya medlemskapet och sätta in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12 – 0. Skriv namn och medlem 2015 på talongen så är det klart!

Temahelgen i april

För första gången på länge kunde vi arrangera ett tema-dygn för personer i åldern 30-40 år strax norr om Stockholm. Utgångsläget var att se vilka krav som ställs på oss i den tid vi lever och hur vårt sätt att hantera krav och längtan kan kopplas till en allt djupare självkännedom. Helgen ordnades av Linda Persliden och Jonas Du Rietz tillsammans med Harald och Ann Timm.

Material i kontakt med Equmenia och Bilda

I maj kommer vi att möta Equmenia (ungdomsförbundet i Equmeniakyrkan) för att samtala om erfarenheter av material för samtal om liv och kristen tro. Här kan finnas en möjlighet att samarbeta och utveckla material. Vi har också, nu när Åsa Ahlqvist är med i styrelsen, närkontakt med Bilda studieförbund (där hon arbetar). Våra erfarenheter är gedigna, frågan är hur fler kan få nytta av dem.

Budapest

26-28 mars gick det årliga European Council av stapeln och denna gång var vi i Budapest. Ett litet annorlunda Council då merparten av tiden användes för att lyssna på Bill Throll som undervisade om tillit-mognad. Anteckningsböckerna fylldes och vi ska försöka använda materialet på hemmaplan.

 

Malaga

En ort som de flesta associerar med sol och bad. Vi (= Annika och Berne) kan dock meddela att visserligen var vädret skönt, men konferensrum ser likadana ut som i Sverige. Konferensen (17-19 april) vände sig till de i Europa som arbetar och fungerar som vi gör i Sverige och där vi skiljer oss en del från det som kan kallas traditionellt navigatörsarbete. Vi hade en presentation över hur vi arbetar i Sverige som mottogs mycket väl och resten av dagarna ägnades åt fler som presenterade olika berättelser och erfarenheter. Det var ur den synpunkten mycket givande och vi tog med oss erfarenhe-ter som vi hoppas kunna omsätta i framtida medlemsträffar i vårt nätverk.

Styrelsemöte 30 maj

Vi kommer att arbeta med att formera ett nationellt team och se hur de olika funktioner-na i vår verksamhet kan ”synkas” för att vara så enkla och effektiva som möjligt. Det är något nytt och spännande för oss alla och vi behöver lägga vikt vid vilka prioriteringar som ska göras under det kommande året.
Har du själv någon fråga som du vill att styrelsen ska ta upp och fundera på – tveka inte att maila oss via hemsidan. Vi bidrar alla till helheten.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp