Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

”Det gav inget…”

Det är inte ett helt ovanligt svar på frågan varför man slutade läsa Bibeln. Man hade provat, man hade försökt men det gav allt mindre eller inte något alls och så förvann lusten att läsa och sedan även bibeln ut i marginalen.

Men hur blev det så? Hur kommer det sig att det inte gav något?


Hade du inte tillräckligt med tid?” Jag slås av att vi inte bara har bråttom utan också av att brådskans syskon är otålighet. Det ska gå snabbt, hur svårt kan det vara? Man slår in koden på kortläsaren i mataffären och sedan, ja sedan får man vänta, vänta – ja det kan ta upp till 15 sekunder innan något händer. Och vi står där otåliga för egentligen ska vi ju vidare, eller hur? Det finns ju mer vi ska hinna med. Hela tiden. Är det inte allt görande som får oss att ha bråttom eller bli otåliga så är det informationen som väller emot oss hela tiden. Här har vi ju kommit till ett läge där vi har behov av att värja oss istället för att söka information. Hur lätt blir det inte att bara läsa rubriker i tidningen, höra korta nyhetssammanfattningar och snabbläsa eller skumma igenom en text?


SÃ¥ sätter vi oss med Bibeln och läser ett avsnitt och hur lätt kommer inte tanken att läsa ett annat avsnitt som är lättare! Ska jag behöva anstränga mig när jag väl sätter mig ned och läser Bibeln? Kanske lika bra att läsa Ps 23 igen som jag nästan kan utantill. SÃ¥ kan jag göra annat efterÃ¥t. Vilken skillnad frÃ¥n de första församlingarna som fick tag i brevet Paulus hade skrivit till dem! Jag kan riktigt se hur de satte sig ned tillsammans och läste, ja bÃ¥de, tvÃ¥ och tre gÃ¥nger för att sedan börja samtala om vad han menade och hur de skulle ställa sig till det han skrev. Där startade processen i deras egna liv. Den började med att ta sig tid sÃ¥ att nyfikenhet, förundran, frÃ¥gande och utmaning kunde fÃ¥ plats i deras liv. SÃ¥dant tar tid och här har evolutionen inte gjort nÃ¥got. Det tar lika mycket tid idag som dÃ¥. 


Var det för långt bort från din egen vardag?
Ja, på ett plan är det ju sant. Det är ju nästan 2 000 år tillbaka till Nya Testamentets tid och ännu längre om du läser Gamla Testamentet. Visst är det långt bort. Dessutom är ju kultur- och tankeskillnaderna avsevärda på ett annat plan. Visst ligger det långt bort. Och ändå har kristna i alla tider plockat fram texterna, läste dem på nytt och dragit nytta av dem. De har påmint sig om Guds existens, närvaro och karaktär. Det har läst om hur Gud lett människor i historien och hur Jesus levde, dog och uppstod och vilka konsekvenser det fick för människorna runt omkring.

Från berättelserna har man dragit trådar till sitt eget liv. Man har ställt sig frågan ”hur berör det här mig?”, ”vad bör jag göra eller sluta upp med att göra?”. Genom samtal med andra som man läser med har man kunnat dra slutsatser för sitt eget liv, slutsatser som har förändrat livsstilen.

Men för att det ska hända, behöver du låta bibeltexterna ”läsa ditt liv”. Du behöver att texterna ställer frågor till dig. Det krävs övning och några andra som kan hjälpa till att formulera de frågor texten ställer. Då kommer texten nära. Då överbryggas tidsskillnaden, tankeskillnaden och kulturskillnaden. Ordet har blivit levande!


Blev det för ensamt att läsa för dig själv?
Vi läser mycket litteratur ensamma. Vi läser information som vi sparar. Vi läser e-post, sms, twitter och facebok. Vad är då så känsligt och speciellt med Bibeln?

Texterna kommer nära. Det gör Bibeln speciell. När jag läser själv har jag chansen att läsa lÃ¥ngsamt och fundera, meditera eller be. Men nÃ¥gonting av detta gör jag. Det är som om Bibeln manar fram en aktivitet (i dess bästa betydelse!) hos mig. Det är helt enkelt onaturligt att bara läsa och lägga den Ã¥t sidan och lÃ¥tsas som jag inte läst den. 

Här är vi olika. För vissa är det enklare att göra något själv medan för resten av oss så är det enklare att göra något tillsammans med andra. Fördelen med att läsa med andra är att de nya impulser jag behöver för att mogna och utvecklas i mitt liv då kan komma från två håll – Bibeln och de andra i gruppen. Just dessa källor hjälper mig att komma ur mitt vanetänk (som lär vara 95 % av gårdagens). Kristen tro är en tro i gemenskap. Låt oss ta vara på den hjälp vi kan få och som vi behöver av andra!


Berne Persliden

Intervjuer av medlemmar

Annika Andreasson, projektanställd på 20 % sedan 1 februari, genomför nu en kartläggning av vårt nätverk. Hon är i full färd med att kontakta medlemmar och har hittills gjort 20 intervjuer per telefon och Skype.

En första sammanställning är på gång. Frågorna som ställs har med känslan av tillhörighets och delaktighet i föreningen att göra, de handlar om mötesplatser för bearbetning av livs- och trosfrågor som man är engagerad i och vilka tankar man har kring Navigatörernas verksamhet, bibelanvändning och framtida ledarskap.

Till hösten planerar styrelsen kunna berätta vad som kommit fram och därefter, gemensamt i nätverket, hitta en riktning för vilka steg vi ska för att föra föreningen vision och arbete vidar

Temahelger på gång!

Visst kan november kännas lÃ¥ngt borta men vi vill ändÃ¥ flagga för att vi 15-17 november kommer att anordna bÃ¥de mans- och kvinnohelg (samma helg!). Inbjudan och innehÃ¥ll är i skrivandes stund inte fastlagt MEN är du intresserad sÃ¥ sänd in intresseanmälan via vÃ¥r hemsida sÃ¥ att  du inte missar chansen att komma med.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp