Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Lördag den 21 mars,

kl. 14.00 – 17.00  pÃ¥ Café Utsikten, Stockholm,

bjuder Navigatörerna på:

 • Först en väldigt matig macka tillsammans med te och kaffe.
 • Chans att träffa andra medlemmar i föreningen under en stunds mingel
 • Vi kompletterar detta med ett formellt Ã¥rsmöte
 • Till detta kommer vi ocksÃ¥ att använda tid för att visa pÃ¥ ytterligare ett verktyg för samtal om livs och trosfrÃ¥gor – den här gÃ¥ngen utgÃ¥r vi frÃ¥n temat rädsla!

Anmäl dig till info@navigatorerna.se så vi kan planera eftermiddagen. Vi behöver din anmälan dock senast den 15 mars.

Här ser du dagordningen för själva årsmötet. Scrollar du vidare finns det mer att läsa!

Tidpunkt: Lördag 21 mars  kl. 14.00 -17.00 
Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20, Stockholm

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, v. ordf., två justeringspersoner samt sekreterare.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
 4. Genomgång av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2014.
 5. Revisionsberättelsen för 2014.
 6. Fråga om resultat- och balansräknings fastställande.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2015.
 9. Val av ledamöter till styrelse för 2015.
 10. Val av ersättare till styrelsen för 2015.
 11. Val av revisor och revisorsersättare för 2015.
 12. Val av valberedning för 2016.
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2016.
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas.

Bibelns år 2015

I Ã¥r fyller Svenska bibelsällskapet 200 Ã¥r och det firas med Bibelns Ã¥r. Vi skrev om det i förra nyhetsbrevet. Den här gÃ¥ngen tänkte vi dock pÃ¥minna och att under helgen den 

9-10 maj kommer det att firas extra i Uppsala med föredrag, seminarier mm. GÃ¥ in pÃ¥ www.bibelsallskapet.se och läs i deras tidning BIBEL sÃ¥ ser du mer om innehÃ¥llet. Varför inte fÃ¥ en extra injektion för din bibelläsning genom att vara med?

Det finns enstaka platser kvar på temahelgen i april…

Samlingen pÃ¥gÃ¥r frÃ¥n lördag lunch - söndag lunch 11-12 april, strax utanför Stockholm. Temat är â€Att fÃ¥ perspektiv pÃ¥ ditt liv”. Kontakta Linda Persliden sÃ¥ fÃ¥r du reda pÃ¥ hur det hela gÃ¥r till (innehÃ¥ll!) och hur du kan anmäla dig.

Har du funderat på vad de ”andra” gör, de andra navigatörerna i Europa.

Torsdagen den 16 april – söndag den 19 april träffas navigatörer som arbetar på liknande sätt som vi i Malaga. Här kan du få en chans att möta andra erfarenheter, bli stimulera och utmanad att se hur du kan leva ditt liv med Kristus på ett relevant sätt i en sekulariserad värld. Kontakta oss – info@navigatorerna.se - så får du mer information om innehåll och hur du kan vara med.

Bli medlem i Navigatörerna 2015


Du har väl inte missat att betala in medlemsavgiften för 2015? Den är på 300 kr och den enklaste du kan göra för att stödja oss är att bli medlem/förnya medlemskapet och sätta in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12 – 0. Skriv namn och medlem 2015 på talongen så är det klart!

Rädsla och Tillhörighet

Två perspektiv som driver våra liv

Rädsla: I 1 Kon 19 läser vi om Elia och hur bÃ¥de är rädd för de som vill honom illa och ocksÃ¥ hans rädsla för att han är ensam. Hur aktuell är inte den texten! Det finns sannerligen mycket att vara rädd för. Speciellt det som vi inte har kontroll över, ja särskild det. Typiska rädslor är dÃ¥ rädsla för att inte en livspartner, ett jobb att trivas med, bostad, barnens uppväxt (säg den förälder som inte är rädd här!), sjukdom och för de som är 60+: ska pensionen räcka? 

På olika sätt har vi lärt oss att handskas med rädslor vi upplever. Vi har utvecklat goda försvar (de var i alla fall goda när vi undermedvetet lärde oss dem) som hjälpt oss. Huruvida dessa automatbeteenden fortfarande hjälper kan man verkligen ifrågasätta men det för oss utanför den här lilla texten.

Däremot finns det en rädsla inom oss, en existentiell rädsla, som var och en av oss måste ta sig an. Ensamhetskänslan. Den som gör oss till unika men också kan få oss att känna oss ensamma. Hur tacklar vi den? Kanske genom att byta perspektiv till tillhörighet?

Tillhörighet: Vi har ofta pratat om att frihet är det bästa ting, Ja, för den som upplevt förtryck, underkastelse och begränsningar syns friheten vara det man längtar efter. Och med alla rätta. FrÃ¥gan är om ändÃ¥ inte behovet av tillhörighet gÃ¥r djupare. Ja, frÃ¥gan är om vi ändÃ¥ inte är skapade för att tillhöra varandra. Vi är helt enkelt gjorda för gemenskap. Visst finns det stunder av självvald ensamhet. Bra som kontrast till gemenskap. Dock verkar vi funtade att ta kontakt med varandra. Att kommunicera med varandra – att höra till. Det här behovet gÃ¥r djupare än tvÃ¥samhet. Det handlar om att vara det vi är ämnade för – relation. I det här ljuset blir Bibelns ord om att fÃ¥ tillhöra Gud nÃ¥got enastÃ¥ende. Att vi faktiskt är ämnade för en gemenskap sÃ¥ djup och tillfredställande att det vi möter här pÃ¥ jorden bara kan vara en försmak av det som vi  kan börja smaka pÃ¥ tillsammans med Kristus nu och sedan i dess fullhet hos Fadern.

Rädsla och Tillhörighet – fundera på hur de ser ut i ditt liv och vägen framåt kan se ut!

Berne Persliden

Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp