Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Leva framåt - med nya perspektiv


”Livet kan bara förstås bakåt, men måste levas framåt” – är ett uttalande av Sören Kierkegaard som vi använt ofta. Det är en utmaning i att våga reflektera över det som hänt i ens liv för att sedan vända om 180 grader och ”fortsätta liva framåt”!
På senaste temahelgen, nu i juni, handlade det om att se tillbaka på sprickor, på sår, på oförätter och besvikelser som kan ligga kvar i våra liv och hindra oss från att manövrera våra liv som Jesus säger i Joh.10:10 ”… they shall have life, and life to the full”.
Ett sådant liv – ”life to the full” - handlar inte om ett liv med en massa positiva händelser. Tyvärr är inte livet så. ”Life to the full” handlar mer om av vara närvarande i vardagen, känslig för att vara ledd av Anden så att vi kan – hur otroligt det än låter – utföra Guds gärningar på jorden.

Vår livshållning föds i spänningen mellan hur det är och hur vi önskar att det ska vara.
Här finns orsaken till sprickor i våra liv. Det finns en diskrepans, en skillnad, mellan hur vi lever och hur vi helst skulle vilja leva. Det verkar som vi aldrig når hela vägen fram. Men längtan finns där. Tankarna går till de människor som Jesus mötte och som också längtade efter en sorts befrielse. Och han möter dem med all förståelse och empati som finns. Och visar på en väg som inte är präglad av perfektion utan som är kantad av nåd.
Nåd – för vi är bräckliga. Nåd – för vi är begränsade.
Och mitt i detta liv sätter Gud sådan tillit till oss. Ger oss möjlighet att utföra det goda mot varandra.  Han ger oss kraft och styrka. Frågan är bara hur vi använder den: för oss själva eller för att tjäna varandra? Och för att göra det goda mot varandra behöver man inte resa långt bort. Man behöver inte starta en massa nya projekt.

”Den verkliga upptäcksresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon.”
Allt vi behöver för att leva och utvecklas mot Kristuslikhet finns i vår egen tillvaro, i vår egen vardag. Javisst är det svårt att tro, men icke desto mindre sant. Här liggen en utmaning, en förväntan att kanske den här sommaren få syn på vyer (läs människor och händelser) med nya ögon. Att ändra mitt perspektiv och kanske kunna upptäcka något nytt hos andra och varför inte hos mig själv? Då har vi tagit tag i vår egen livsspänning mellan hur det är och hur vi önskar det skulle vara. Och tagit några ytterligare steg på trons väg.

Sommarhälsningar
Berne Persliden
 

Ungdomar

På lite olika sätt har vi nu kontakt med 10-15 ungdomar i vårt nätverk. Samtal och reflektion över liv och tro pågår och vi håller precis på att utveckla metod/material som kan hjälpa till i samtalen kring var och ens livsåskådning. Självklart vill vi komma i kontakt med fler ungdomar och har du tips så anmäl intresse på hemsidan så kontaktar vi dig.

Gruppledare

Vi har nu börjat kartläggningen av vilka som står i en ledarroll i grupper på hemmaplan. Avsikten är att ta reda på vilka behov som känns mest angelägna föra att sedan se hur vi kan bidra med stöd och uppmuntran för ledare. Vill du komma i kontakt med oss utifrån den här aspekten så skriv bara på hemsidan så ringer vi upp dig.

Kvinnohelgen

är bestämd till den 16-18 november och går av stapeln hos Birgittasystrarna i    Djursholm, Stockholm. Vi kommer att ha diakonen Marie Bernélit från Malmö som resurs den här gången. Temat för helgen handlar om spiritualitet och Enneagrammet. Marie kommer att leda helgen med utgångspunkt från Ignatiansk andlighet och använda Enneagrammet som komplement.

Manshelgen

1-3 juni gick manshelgen på västkusten av stapeln. Temat handlade om sprickor i våra liv och hur vi hanterar besvikelser, drömmar som inte blev – både privat och i arbetslivet. Flera personliga inlägg gav ”material” till samtal i små grupper om det man varit med om som sårat på olika sätt. Vi tog också upp några olika verktyg för att kunna hantera detta. Vikten av självkännedom, att kunna se människor och händelser från olika synvinklar (aspektseende), hantera uppkomna konflikter på ett kreativt sätt mm. Och när lördagen lade sig till ro var det inte helt fel med västerhavets solnedgång och en bastu med avrivning i havet.

NHS

I början på maj besökte Berne Persliden norska Navigatörer i Bergen. Här finns arbete på Norska Handelshögskolan och på Juridiska fakulteten. Avsikten var att visa på nya material kring ”Faith and Business” eftersom det bland ledare i olika företag efterfrågas ett forum för att ta upp trosfrågor som berör ett vardagsliv inom näringslivet. Vill du veta mer om hur detta kan se ut och kanske också vara med på ett helgseminarium i november i Uppsala, så kontakta Berne – 070 622  56 12 så får du mer information.
Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.
info@navigatorerna.se