Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Åren går...

Var-dags-tro – tema 2016 går mot sitt slut

Temat valdes för att vi vill att det ska vara karakteristiskt för Navigatörernas verksamhet och vårt nätverk – att förena tro och liv, alla sorters dagar, hela livet igenom. Vi rundar av med en summering från årets reflektioner.

Tankegångar med anknytning till några bibelord har lyfts fram. I Matteusevangeliet 11:28-30 talar Jesus om sitt ok: ett redskap som ger avlastning, fördelar belastning. Association gjordes till broms-ok, som hjälper att hålla riktning och att stanna i tid. I Habackuk 2:1 berättas om spaning där man befinner sig. Det ligger en utmaning i att kunna ha tro-fokus när man spanar in vardagstillvaron, så att tron blir till hjälp att inte ge upp i en många gånger galen och orättfärdig värld. Utifrån Jesu ord ”Kom och följ mig” (Matt. 4:19) ställde vi frågor för egen reflektion: Hur beredd är jag att följa, jämfört med att gå min egen väg? Vad eller vem följer jag i min vardag?

Vi har berättat om upptäckten av boken Bibeln som något mer än en gammal historisk textsamling – ett levande ord i vardagen idag – och tipsat om att läsa översättningen ”The MESSAGE på svenska” för att få nya perspektiv och bli berörd. Erfarenheten har beskrivits att även den ”lilla” läsningen eller den knapphändiga bönen när man är morgontrött kan få stor betydelse för var-dags-tro. Fokusbyte från mig och mitt, till Gud och hans rike, gör något med oss.

Vardagslivets skeenden beskrevs kännetecknade av tro i många situationer (att till exempel bussen ska komma i tid), men att det då inte främst handlar om tro på Något eller Någon. Bibeln använder ofta ordet tro i meningen tillit (latin: fiduciam). Det är inte ”tro på” som behöver känneteckna vardagen, utan snarare en tro i meningen tillit som kan färga det vi gör och säger. Tillit är ett grundläggande mänskligt behov. Var och hur förlägger vi vår tillit? Vi kan ha en tillit till Någon utanför oss själva, en tillit till Gud, där vi ibland ser tydligt och andra gånger anar Hans omsorg, kärlek och intresse för varje människa, inklusive mig.

Till sist undrade vi om och hur dina tankar gått vidare utifrån det du läst i de månatliga reflektionerna. Vill du berätta? Vi tar med glädje emot hälsningar med feedback, frågor, egna tankar… Alla nyhetsmail går att återfinna på hemsidan. Sänd din hälsning till info@navigatorerna.se

Temahelg ”Purpose of my life”

Den 14-16 oktober hölls temahelg i Östergötland för deltagare i åldern 30-40 år. Den arrangerades av Linda Persliden, Jonas Du Rietz, Ann och Harald Timm och samlade 16 personer som funderade och samtalade kring hur vi värderar och bedömer våra liv, om meningen med livet är lycka och vad det är som gör våra liv meningsfulla. Engagerade och öppna deltagare gav en helg fylld med intressanta reflektioner, samtal och utbyten.

60-årsjubileum för Navigatörerna i Sverige

Helgen den 19-20 november samlades 45 personer till firande i Jönköping. Det blev många glada återseenden och även nya kontakter som kunde knytas. Uppskattade föredrag gavs med tema ’Närvaro’ av Berne Persliden och ’Connections’ av Mary & Craig Charnley, på besök från Spanien. Alla fick delta i grupparbeten kring vårt nätverks nu och framtid, prova på Tikva och samtala runt matborden, bland annat vid den festliga jubileumsmiddagen. Vi är så tacksamma för de 60 år som gått och eftersmaken av helgen – att vi vill fortsätt mot de 70! Mer om innehåll och bilder kommer i nyhetsmailet i januari.

Berne har blivit pensionär

Efter några års nedtrappning i tjänsten avslutade Berne i och med november månads utgång sin anställning för Navigatörerna och är nu heltidspensionär. Avtackning skedde under festmiddagen vid 60-årsjubileet. Berne hade i uppgift att under festen berätta om några av de saker han lagt upp på helgens ’nostalgibord’. Bibelmemoreringskort och -studiematerial visades upp och gav många leenden och kommentarer av igenkänning. Present och blommor överlämnades med tal från bland andra ordförande Per Florén, som också uppmuntrade de närvarande att vid tillfälle själva uttrycka för Berne vad han betytt under alla de år han tjänat Navigatörerna som anställd och verksamhetsledare. Den uppmuntran går nu även vidare till dig som läser detta: Skriv gärna en hälsning eller slå en signal till Berne!

Kontoret har flyttat – ny adress

Det var mycket som hände i samband med 60-årsjubileet… Berne laddade en bil full med Stockholmskontorets material i kassar och kartonger, med pärmar och böcker, samt whiteboard, som omlastades i Jönköping för vidare färd till nya kontoret i Mölndal med adress:

Navigatörerna
Skrittgatan 6 D
431 32 Mölndal

Plusgiro → Bankgiro

Vi ska, för att förenkla vår administration, avsluta Plusgiro-kontot och övergå till endast Bankgiro. Du som betalar elektroniskt byter enkelt ut Pg-siffrorna till Bg-siffrorna. Du som använder inbetalningskort behöver byta till Bg-inbetalningskort. Tacksam om du som ger gåvor regelbundet eller du som nu vill ge en enskild gåva till jul alltså betalar in till Navigatörernas Bankgiro 5093-3423

På väg mot nytt år…

Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte den 3 december att årsmötet 2017 ska hållas i Stockholm den 1 april. Uppmuntrade av gensvaret till 60-årsjubileet och i vår strävan att MÖTAS mer inom nätverket planerar vi att årsmötet genomförs i kombination med en längre träff eller temahelg. Det är alltså inget aprilskämt att vi planerar att årsmötet kommer att utökas till att sträcka sig över hela lördagen, eller kanske till och med över ett dygn, dvs 1-2 april – så boka in dessa datum i din almanacka! Vi återkommer med detaljer i början av 2017.

Bernes backspegel

Jag fick frågan om att skriva något om de ca 20 åren som verksamhetsledare i Navigatörerna nu när vi bytt till nationellt team; att titta i backspegeln och se vad som hänt sedan början på 1990-talet. Låt mig först säga att det gick fort att komma hit. Tjugo år ser ut att vara långt när man ser framåt. Vänder man blicken bakåt undrar man över hur snabbt tiden gick!

Två perspektiv står fram i min backspegel: det ena handlar om vad Navigatörerna som förening har varit med om, det andra handlar om alla de människor som funnits med – och finns med! – och deras väg genom livet.

Föreningen Navigatörerna

Tillsammans fick vi vara med om att se hur Navigatörerna kunde fungera som en kristen förening mitt i samhället – ”in mainstream society”. Genom att utveckla olika mötesplatser kring livs- och trosfrågor kom vi i kontakt med människor som inte hade sin bakgrund inom kristenheten. Dessa möten blev oerhört utvecklande och vi lärde oss mycket. På ett sätt kan man säga att vi gick ifrån att säga ”Här är vi!” (med olika erbjudanden kring bibelmaterial som varit vår tradition) till att säga ”Vad är du?” och börja där varje människa är. 

Navigatörerna har haft en lång tradition av att skapa material av olika slag, verktyg som kan hjälpa den enskilde att växa som hel människa; till ande, kropp och själ. Under den här perioden förändrades vår hållning till material. Det fungerade dåligt att ha generella verktyg för specifika situationer. Vi gick från att ”ha olika verktyg” till att ”själva vara verktyget”!  Möten med olika människor och deras livsfrågor blev till en utmaning för oss själva – och vi delade dessutom många av deras livsfrågor!  Vi utvecklades från att ha material som färdiga kurser till att mer och mer närma oss det man kallar PBL (problembaserat lärande). Det innebär att starta med det som känns angeläget (problem) och börja gå tillsammans. Förändringen blev också en utmaning för oss i att använda oss av ”Den stora berättelsen”(=Bibeln) för att få hjälp och relevant vägledning i ”Den lilla berättelsen” (=våra egna vardagsliv).

En effekt av denna hållning blev ett större beroende av Gud. Det gick inte att förutse vad som skulle hända i en grupp eller i det personliga mötet. Beroende av Guds Ande blev en växande självklarhet inför mötet med det oväntade – och spännande!

Inom Navigatörerna kännetecknas vi av att vi inte bara pratar och har teorier utan att vi faktiskt tillämpar, provar och förändrar praxis som ett resultat av ”real life tests”. Det har skapat en trovärdighet som vi möter i vårt samarbete med delar av den övriga kristenheten i Sverige.

Människorna

I vår tradition finns omsorg och upptagenhet kring den enskilda personen. Synsättet är att en enskild person kan både växa och förändras och även skapa förändringar som går vidare i generationer framåt.

Därför är det med stor envishet vi hållit fast vid vikten av att mötas i verkligheten. Här finns övertygelsen om att vi kan hjälpa och bidra till varandra, att låta fler perspektiv och aspekter mötas och därigenom få en ”personlig knuff” som gör att livet ändras.

Föreningen Navigatörerna är ett verktyg för att få till dessa möten. Därför har vi ordnat träffar av olika slag genom åren. Vi har stöttat grupper som träffats. Vi har skrivit artiklar i Navigatören, numera nyhetsmail. På många olika sätt har vi använt föreningen och dess resurser för att hjälpa, stimulera och utmana den enskilda människan i sin livsvandring med Gud.  Många gånger ser vi bara lite av vad som händer. Vi är som trådar i Guds gobeläng, där vi än så länge befinner oss på baksidan och undrar hur bilden på framsidan växer fram.

Till sist: Stort tack för härlig och glädjefull gåva från föreningen som styrelsen överlämnade som tack för insatser under en lång tids anställning.

Berne Persliden
i november 2016

önskar

God Jul & Gott Nytt År!

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2016 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen på dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp