Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Ungdomar och Film


- en artikel av Berne Persliden


Ungdomar har alltid pendlat mellan att göra sina egna grejor och att imitera vuxnas beteende. I bondesamhället var den sociala kontrollen lätt att utöva. Möjligheten till insyn från respektive generation var tämligen god.

Under 1950-talet blev det ett sorts paradigmskifte. Ungdomskulturen fick sin egen status. Den började stå på egna ben, i sin egen rätt, och detta har fortsatt och förstärkts genom åren. Utan att gå i närkamp med svensk nutidshistoria under andra halva av förra seklet, kan man ändå säga att umgänget mellan generationer har förändrats ordentligt. I dagens Sverige umgås man huvudsakligen med personer i sin egen generation (familjelivet undantaget), vilket gör att impulser, information med mera mellan generationer i Sverige har stannat av. Det märks inte minst i de uppenbara glapp i kunskap som berör områden som hälsa, sjukvård, graviditet, barnafödande och matlagning. Yngre vet inte hur mat behöver behandlas, de känner inte till hur länge det är normalt att vara snuvig innan man besöker läkare och så vidare. I stället för att själva ha den kunskapen, som förr gick via en äldre generation till en yngre, tillsätter vi specialister som fyller luckorna. Och det har inte stannat där, man googlar på Internet och får därmed tillgång till en mängd information. Svårigheten är att man knappast har referensramar att tolka budskapen med.

Vi har i stort sett inga naturliga mötesplatser kvar där människor från olika generationer blandas och umgås, lyssnar och lär av varandra. Visst möts vi över generationsgränser, men då finns det oftast en roll kopplad till mötet som till exempel skolan. Den mötesplats som fortfarande kan ha den gränsöverskridande funktionen mellan generationer är kyrkan och den lokala församlingen. Där kan man mötas som enskilda personer, utan roller kopplade till mötet. Där kan man, när det är som bäst, också vara sig själv.

Eftersom de olika generationerna tillbringar mycket av sin tid i sitt eget ”åldersskikt” uppstår förstås den allmänna frågan: Vad håller de andra på med? Och mer specifikt: Vad håller tonåringarna på med? Vad gör de på Internet? Vad ser de för filmer? Vad läser de för böcker? Vilka TV-serier följer de? Hur påverkar allt de ser deras identitet, självbild och sociala förmåga? Det är inte längre självklart att vi vuxna förstår och ”läser” den yngre generation rätt...

För att läsa hela artikel kan du ladda ner den i pdf här.
 


NavNytt


NÃ¥gra nyheter i korthet:


Under 2013 har vi utvecklat en ny metod för att samtala med ungdomar om livs- och trosfrågor. Vi kallar den för ”bokhyllan”. I december ska vi försöka testa den på fler orter och vi börjar i Göteborg.

Under hösten har vi arrangerat medlemsträffar. Annika Andreasson skapade ett upplägg som vi använt i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Vi har varit ca 10 personer vi varje träff och fått gott om tid att lyssna till varandras erfarenheter och också höra vad som upplevs angeläget för Navigatörerna idag att satsa på. I början av nästa år redovisar vi det materialet på hemsidan.

Boken ”Gruppen som började läsa Bibel…” är nu översatt till engelska. Vi har utökat materialet med 40 % och vi ska nu försöka få den publicerad så att det vi lärt oss kan spridas till andra delar av det internationella navigatörsarbetet.

Kvinnohelg 22-24 november som leds av Marie Bernéli och som tar utgångspunkt i den Ignatianska traditionen. Vi har 18 personer anmälda som vill använda en helg i november för stillhet och reflektion.

Nästa års European Council är förlagt till Birmingham, England. Arbetssättet förändras en del i Europa med vår nya europaledare Rusty Stephens så i början på december deltar Berne Persliden i den grupp som ansvarar för planeringen av både innehåll och utformning.

Autogiro


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs.
Copyright © 2013 Navigatörerna, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp