Copy
I detta nyhetsmail har Berne skrivit om hur Jesus kan ge en andlig dimension på våra vardagliga handlingar. Det berättas också vad som har hänt sen sist och vad som är på gång.

Vad gjorde Jesus – egentligen? Och vad har det med mig att göra?


Kvinnan med balsamflaskan
Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han lågt till bords. Då blev lärjungarna förargade och sade: ”vilket slöseri! För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga.” Jesus märkte det och sade till dem: ”Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”
Matt: 26:6-13

Vi läser det här avsnittet i fastan år 2012 och ännu en gång blir det bekräftat att hon kommer att kommas ihåg för vad hon gjorde! Hon har tydligen planerat att komma och smörja Jesus, för hon vill honom väl. Med tanke på hur dyrbar balsamoljan var, var det troligen det absolut bästa hon kunde tänka ut för att tjäna Jesus. Kanske av tacksamhet för vad han gjort henne.

Så händer det som oftast händer när någon gör något annorlunda. Det kommer alltid någon som direkt har synpunkter. Lärjungarna blir förargade. Ingen impulskontroll. Och så kommer ett resonemang som i och för sig är riktigt i sak. Det fanns alternativ till hennes handling: sälja flaskan och ge pengarna till de fattiga.

Jesus hör resonemanget men köper det inte. Han lyfter perspektivet. Så typiskt honom att han gör det! Jesus går nu till rätta med lärjungarna för deras kommentarer som har gjort kvinnan ledsen. Hon har faktiskt gjort en god gärning, även om det kanske fanns alternativa goda gärningar. Men det är inte viktigt att jämföra just nu.

Sedan förklarar han hur han ser på det kvinnan gjort. Han lyfter perspektivet till något väldigt. Man kan fråga sig vad kvinnan hade tänkt när hon kom till Jesus. Hon kom för att göra honom något gott. Men troligtvis tänkte hon inte mer. Man vill någon gott och gör något. Mycket djupare brukar det ju inte vara, eller hur?

Det anmärkningsvärda blir att Jesus ger hennes relativt oreflekterade handling ett andligt värde. Även om hon inte hade den tanken själv skapar Jesus det andliga värdet i hennes mycket vardagliga handling. Om det är så, vad får det för konsekvenser?

En slutsats blir att Jesus kan skapa andligt värde i våra vardagliga handlingar. De kan få ett värde som ligger långt utöver vad vi själva tänkt.

I den gamla judiska tron fanns ett begrepp som hette – kedusha – att ingjuta helighet i det vardagliga. Idén om att detta var möjligt fanns då – vågar vi tro det idag?

Kan det vara så att vi, genom att i bön vända oss till Gud och överlåta dagens aktiviteter, arbete och möten med olika människor, kan få se och erfara att Gud genom sin Ande skapar värden i det vardagliga som ligger långt över vad vi själva tänkt? Att våra små och till synes vardagliga handlingar kan ingå som värdefulla bidrag i en stor gobeläng som Gud väver?

Kvinnans handling blir bevarad, citerad och läst år efter år. En liten händelse som kan ge oss vittring på något betydligt större.

 
Berne Persliden

Kvinnohelg

Kvinnohelgen är planerad till 16-18 november. Plats och tema meddelas senare.

Hemsidan i full gång

Gå in och kolla Blogg, Aktuellt och Medlemssidorna, så får du lite känsla för vad som är på gång.


Autogiro......

är ett sätt för dig som givare att enkelt och smidigt sända ditt bidrag regelbundet varje månad. Du slipper manuella inbetalningar. Ring eller maila oss, så skickar vi en blankett att fylla i.


Medlemsavgifter kommer in

Hittills har vi fått in 38.400 kr för 2012, vilket är glädjande. Om du har missat att betala in, så vill vi slå ett slag för att betala nu under mars månad. Det förenklar mycket för oss att få in pengarna i början av året. Avgiften är 250 kr/person. Välkommen med ditt bidrag!

Manshelg

Manshelg på västkusten går av stapeln 1-3 juni i Göteborgs skärgård. Temat ”Tiden läker alla sår” – men stämmer det?” (eller hur hanterar vi sprickor i livet?). Kontakta Åke Andreasson: ake.andreasson@gmail.com eller tel: 031-87 73 36 så får du mer information.

European Council 15-18 mars

Vår europaledare Bernie Dodd avslutar sitt uppdrag den 1 september. Valet av ny europaledare sker vid detta Council.

Vidgar gruppen

Styrelsens håller på att ta fram ett nytt sätt att arbeta, som går ut på att olika personer i styrelsen finns kopplade till olika projektgrupper. På det här sättet vidgar vi gruppen och får in fler perspektiv och mer kraft. Vid årsmötet kommer vi att berätta mer.

Årsmötet lördag 31 mars

Vi berättar mer om vårt nya sätt att arbeta med styrelsen och arbetsgrupper för att öka bredden och kreativiteten i vårt arbete. Till detta fogas ett föredrag om ”Gud i våra liv idag”. Vi börjar kl. 13 med ett rejält fika. Anmäl dig på hemsidan, ring eller skicka ett e-postmeddelande.

Oporto i februari

22-25 februari träffades ett 25-tal ledare från olika delar av Europa för att lära av varandras sätt att nu ut med evangeliet. I centrum fanns berättelsen – det narrativa – som kunde ta sig många olika uttryck och tillsammans med bibelns berättelser fogas in i en väv som belyser Livet.
Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.
info@navigatorerna.se