Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Strategiskt i Sverige idag


- Tone Carlssons tankar från årsmötetNär jag lämnade Ã¥rsmötet den 20 april var det med förnyad inspiration: Det Navigatörerna arbetar för är sÃ¥ rätt och sÃ¥ strategiskt i Sverige idag! Även mer rätt än när jag själv var med i Navigatörernas studentarbete i främst Oslo och Uppsala frÃ¥n 1966 och hela 70-talet! DÃ¥ var den kristna tron trots allt en känd del av de flesta skandinavers världs- och kunskapsbild. Vi kunde bygga vidare pÃ¥ det i evangelisation och personligt bibelstudiearbete. Nu lever vi i ett postmodernt och postkristet samhälle där Navigatörernas vision och arbetssätt blir ett angeläget uttryck för hur kyrkan och de kristna mÃ¥ste arbeta för att den kristna tron ska bli relevant: 

”Navigatörernas verksamhet syftar till att göra det kristna evangeliet tillgängligt så att människor i vår samtid kan tillgodogöra sig det. Därför vill vi inspirera människor till att fördjupa sina personliga erfarenheter av kristen tro.”

Att igen försöka bygga upp små grupper med Navigatörsanknytning i svenska universitets- och högskolemiljöer menar jag blir en viktig prioritering framöver. Under studietiden formas man som människa och är öppen för att ta intryck av andra. Och vi ska inte glömma att en stor del av Sveriges framtida ledarskap finns bland de som studerar vid högskolorna i dag. Strategiskt med andra ord!

En annan uppgift som vi talade om vid stämman är att Navigatörerna med sina erfarenheter skulle kunna bidra mycket för att hjälpa andra kristna organisationer och kyrkor i Sverige att aktivt reflektera över hur man där man är kan nÃ¥ vÃ¥r tids människor med evangeliet.  

Men det är inte rimligt att en så angelägen rörelse ska brottas med en så usel ekonomi! Några flera medlemmar som betalar årsavgift och ger en extragåva någon gång per år – bara det skulle göra jätteskillnad! Siffrorna talar sitt tydliga språk! Och att pensionärer ska ha rabatt på medlemsavgiften - skyll på mig om du tycker det var fel att ta bort det från 2014! Mitt förslag togs i alla fall enhälligt i stämman!

Tone Carlsson
Läs vår blogg


Från Bernes horisont


När Berne berättar för mig om årsmötet är det ordet engagemang som är den röda tråden. Han menar att det finns mer engagemang än man tror. Det ligger där latent, det enda som behövs är ved på brasan, något handfast att utgå ifrån. På detta årsmöte fanns förutom den sedvanliga årsberättelsen även resultat från en enkätundersökning som gjorts under året bland medlemmarna. Dessa båda saker ledde fram till flera resonemang och även uppmuntran i det som görs i föreningen.
 
       - VÃ¥ra utskick om att bli mÃ¥nadsgivare börjar ocksÃ¥ ge resultat, säger Berne med ett leende. 20 000 kr per Ã¥r har det ökat hittills, sÃ¥ även om vi inte är i hamn än sÃ¥ är det en bra början.

Berne berättar också om att Credo, som idag bedriver studentarbete runt om i Sverige, har visat intresse för någon form av samarbete och det känns spännande om vi kan göra något tillsammans. Det planeras också för två stycken medlemsträffar i höst, en i Göteborg och en i Stockholm.

Till slut kan man alltså konstatera att trots att det för Bernes del är mycket jobb både innan och efter en sån här träff, är han glad över den uppmuntran och det engagemang som finns bland medlemmarna.

Elisabet Holmström

Tack


Under två års tid har Elisabet Holmström arbetat upp vår hemsida och förnyat våra register och utskicksrutiner. Detta som ett led i styrelsens strategi att förbättra kommunikationen med medlemmarna i föreningen.
Nu går hon vidare till andra uppgifter och vi önskar henne lycka till i fortsättningen.

Europabesök


Just nu är Rusty Stevens på besök i Sverige. Han är den nya ledaren för Europateamet, som började sitt arbete här i mars. Han kommer från USA och i augusti går flytten till Bonn. Under den här veckan besöker han både Uppsala, Stockholm och Göteborg innan han reser vidare.

Autogiro


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs.

Medlemsträffar


Det planeras för att under hösten ordna två stycken medlemsträffar, en på Östkusten och en på Västkusten. Mer information kommer längre fram.