Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Sommargåva - till ungdomssatsning!

Har du varit med på någon av alla de temahelger/temadagar/temakvällar som Navigatörerna har ordnat? Eller har du kommit i kontakt med vårt material kring livs- och trosfrågor på vår hemsida (som kontinuerligt laddas med nytt material)?
Då vet du hur värdefullt det kan vara att delta i samtal som fördjupar och berikar.
Vi vill nu ge detta vidare till ungdomar som vi möter i olika sammanhang, gymnasister och studenter. Vi vill erbjuda dem att vara med om det som så många i vårt nätverk redan har fått smaka på.
För att göra det möjligt vill vi nu samla in pengar till en ”fond” så att vi kan subventionera träffarna så att inte ekonomin blir ett hinder för dem att vara med på t.ex. en temahelg. Det betyder att Du ger för att andra ska kunna få vara med. Pengarna som kommer in öronmärks för ”ungdomssamlingar” där vi nu utvecklar material kring livsåskådning och kristen tro.
Vill DU vara med och bidra? Vill DU vara med och göra det möjligt för fler att få del av samma goda som du har fått?

Sätt då in ditt bidrag på Navigatörernas plusgiro 49 44 12-0 och märk talongen med ”ungdomar 2012”!

Tack för Ditt bidrag!
Sommarhälsningar från
Berne Persliden
Navigatörerna

Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.
info@navigatorerna.se