Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Julbrev från Navigatörerna

Bodil Jönsson lär oss se skillnaden mellan komplext och komplicerat. Det komplexa är som en väv, man kan inte dra ut en tråd utan att förstöra väven. Det komplicerade kan man försöka förenkla utan att förstöra innehållet.

Ingen kan ju förneka att livet är komplext. Det är ofattbart om vi ser det i alla sina enskilda delar. Ändå försöker vi förklara livet på olika sätt. Förklaringarna hjälper oss även om de inte är fullständiga. De hjälper oss att greppa det vi är med om. Ett grepp vi alla behöver.

En förenklad syn på en människas liv, ditt och mitt, har vi sett beskrivas så här:

Att leva för (något större…)

Att leva med (i relationer) 

Att leva av (det materiella)

Visst är det Maslows behovstrappa, men förenklad så att den blir användbar i vardagslivet.

”Att leva av” är nÃ¥got som vi i det moderna Sverige inte behöver ge lika mycket uppmärksamhet som man behöver pÃ¥ mÃ¥nga andra hÃ¥ll, t.ex. i Östeuropa och Afrika. Där finns betydligt större behov att uppmärksamma de materiella behoven. ÄndÃ¥ har vi i Sverige fortfarande stort fokus pÃ¥ just det materiella, men inte utifrÃ¥n behov, utan snarare begär. GODA NYHETER är att den som har delar med sig.  Det kan vi, var och en, göra oavsett Navigatörerna.

”Att leva med” är ett område som berör oss intensivt. I vårt land har tilliten sjunkit mellan människor både i nära relationer och i samhället i stort. Exempel på det är bl.a. skilsmässofrekvens och dåliga relationer på arbetsplatser. Att kunna hjälpa varandra i våra relationer är GODA NYHETER och i Navigatörerna lägger vi kraft på detta. Temahelger, grupper, material och samtal i medvandraranda och mentorskap är några av de verktyg vi har till förfogande i vår förening.

”Att leva för” – hur går det till? Det handlar om att inte bli fast i sin egen lilla värld. Det handlar om att lyfta blicken, vidga perspektiven, se andra, se Någon... Vi tror att det finns en drivkraft i var och en av oss att bidra till andra. Vi tror att det också finns något större – en Någon som ser oss, längtar efter oss, bryr sig om var och en av oss, och som sträcker oss sin hand. Denne Någon är för oss Gud. Under julen blir Guds generositet tydlig: ett barn föddes, en gudason blev oss given. Vi välkomnas att vara med i det stora uppdraget att upprätta människan i relation till Gud, genom Jesus Kristus. Det är GODA NYHETER! För detta vill vi hjälpas åt i Navigatörerna.

Juldagarna ger oss en chans till lägre tempo och lite eftertanke, ja kanske även eftersmak av året som gått. Hur har balansen ”leva av, leva med och leva för” sett ut? Hur vill vi att det ska se ut året som ligger framför – 2015?

Du kommer att se en del förändringar i Navigatörernas arbete under 2015. Vi tar steg i förändring för att utveckla föreningen med nya initiativ så att vi kan möta fler behov kring ”Leva med” och ”Leva för”. Vi inbjuder och utmanar Dig att vara med!

VÃ¥rt arbete bygger pÃ¥ ideellt engagemang för varandra och för andra (läs: din nästa!) – där engagemang, erfarenheter, tid och materiella tillgÃ¥ngar är resurser pÃ¥ olika sätt. 
En generös julgåva kan vara första steget in i 2015 – en markering från Din sida att Du vill att det nya året ska ta nya former.

För Navigatörerna

Berne Persliden       
Verksamhetsledare        

Annika Andreasson
Projektanställd

Skriv gärna ut detta och sätt upp någonstans där du har tid att tänka!

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen fÃ¥r en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss sÃ¥ skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp