Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Ord är knepiga grejor

Ord är sannerligen knepiga, de ger upphov till en mängd olika associationer hos de som hör samma ord. Är sammanhanget olika blir förvirringen ännu större. Och ändå behöver vi använda oss av dem.

 

Bibel 2000

1 Petr 1:17: ”… lev i gudsfruktan…”

Jag vet inte vad som händer i dig när du läser dessa ord, men fruktan ger mig associationer av att vara rädd för något, något är farligt, det har negativa ”vibbar” och jag nästan tänker att jag behöver krypa ihop och göra mig så liten som möjligt.

The Message

1 Peter 1:17  ”Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God”

Här är samma text omformulerad (parafras) och den väcker helt andra känslor. Eugene Petersen har inte bara skrivit vad han tycker utan försökt följa intentionen i grundtexten. När jag läser detta pÃ¥minns jag om att livet är en upptäcktsresa men en resa som jag inte behöver göra ensam. Gud finns med och det jag behöver är att öva mig i att vara medveten om hans närvaro i allt som sker.  Texten blir bÃ¥de en utmaning och en uppmuntran.

Så olika kan detta avsnitt beröra mig. Jag går tillbaka till bibel 2000 och läser igen om den gudsfruktan som står där. Lite har trycket lättat men ska jag vara ärlig så har det inte försvunnit. Jag inser att jag är formad av min samtid, vissa saker sitter fast djupare inom mig medan andra ting kan ändras. Det får jag acceptera.

Eftersom det är på det här sättet och ord kan väcka så mycket olika känslor och tankar inom mig inser jag att behovet av andra människors aspekter är viktiga så att jag inte kör fast i onödan. Jag behöver se bibelordet från olika håll, inte för att jag är språkintresserad utan för att Ordet ska kunna bli en levande påverkan i mitt liv.

Berne Persliden

Höjd medlemsavgift har inte gett medlemstapp

Medlemsavgiften höjdes 2014 från 250 till 300 kr. Bokföringen är gjord till och med augusti och vi kan glädjande se att höjningen inte har medfört att vi förlorat medlemmar. Vi tolkar det som att alla ni som valt att vara medlemmar känner en solidaritet med vårt arbete och bejakar den inriktning vi har att nå människor med budskapet och vår erfarenhet av Kristus. Se 1 Peter 1:17 ovan.

Temahelger 14-16 nov

Helgen den 14-16 november arrangeras kvinnohelgen och hittills har 21 stycken anmält sig. Den kan finnas enstaka platser kvar så kontakta Ann Timm som har tagit initiativ till att anordna helgen.

Samma helg ordnas en temahelg för män, det är Joakim Harlin som är  initiativtagare och där finns ocksÃ¥ nÃ¥gra platser kvar. Vill du veta mer sÃ¥ kontakta honom eller oss via hemsidan sÃ¥ kan du fÃ¥ mer information.

Europaledare på besök

Europaledare Rusty och Lani Stephens besökte oss i slutet på augusti. Det är andra gången på kort tid och vi har på detta sättet fått en chans att visa dem vad vi gör i vårt arbete i Sverige och gett dem en möjlighet att möta olika personer som är med. Deras upplevelse av det svenska navigatörsarbetet är att det är väldigt genuint i de former vi utformat och att de ser kraft och glädje hos de personer de mött.

Fortsatta medlemsintervjuer

Medlemsintervjuer kommer vi att fortsätta med. Annika Andreasson är i full gång. Detta är ett oerhört viktigt projekt för styrelsen som därigenom får en chans att verkligen höra vilka drömmar, behov och önskningar som finns i vårt nationella nätverk.

Fortbildning för EFS präster

Fortbildning i bibelanvändning anordnas för EFS präster  den 6-7 oktober. Vi har fÃ¥tt en chans att använda en av dagarna för att förmedla det vi lärt oss genom Ã¥ren och pÃ¥ sÃ¥ sätt bidra till andra kristna sammanhang. 

Nästa styrelsemöte

Styrelsen har sitt nästa möte lördagen den 4 oktober. Finns det något som du tycker vi borde titta på, fundera över eller ta hänsyn till, så skriv ned det och använd hemsida för att sända det till oss.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp