Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Nationellt ledarteam är format

Evangelium kan översättas ’glatt budskap’. Utan att jämföra med Bibelns evangelium tycker vi oss ha ett glatt budskap att berätta om i detta nyhetsmail: Det nationella ledarteamet är igång!

Längre ned kan du läsa om oss som nu ingår i teamet, Annika, Berne, Kristina, Mikael och Robert. Vi känner glädje i uppdraget och tar oss sakta men tydligt framåt i spänning och förväntan.

Var-dags-tro

Under höstens träffar för att forma ledarteamet fick vi tanken att välja ett tema för 2016. Vi valde något som vi upplever har varit, och som vi vill ska vara, karakteristiskt för vår verksamhet och vårt nätverk – att förena tro och liv. Temat blev därför var-dags-tro. Inte uttryckt vardagstro, utan med betoning på tro för varje dag, vardag som helgdag, alla dagar i livet, hela livet igenom. Temat kommer att gå som en röd tråd genom årets nyhetsmail och vissa verksamheter.

Ett exempel: Idé- och erfarenhetsträff i Mölndal i början av februari, med inbjudan ”Vill du inspireras i var-dags-tro? Är du intresserad av vad andra varit med om och tänker? Vill du själv delge från ditt eget liv och din situation? Vill du få tips och idéer? Då är detta träffen för dig!”

Kanske du själv vill inbjuda till nÃ¥got liknande där du bor? Hör gärna av dig om vi kan vara till hjälp! 

Årsmöte – boka in!

Vill du mötas med andra Navigatörer och även komma föreningens formella sida inpå livet? Det kan faktiskt vara både spännande, lärorikt och trevligt! Boka in lördagen den 16 april kl 12.00-16.00. Vi möts i Stockholm. Möjlighet finns att efter årsmötet tillbringa kvällen tillsammans. Mer information och formell kallelse kommer i nyhetsmail i mars.

Glöm inte medlemsavgiften!


Nytt år = nytt medlemsår. Du som inte redan gjort det, välkommen att betala medlemsavgift för 2016! Det är ett enkelt och värdefullt sätt att stödja föreningen ekonomiskt. Avgiften är 300 kr. Sätt in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12-0, skriv namn och medlem 2016 på talong/i meddelandefält.

På gång i vår, som vi vet om…


Kring Magnus Malms bok ”Som om Gud inte finns”

Under hösten hade Chi och Berne två samtalskvällar om boken hemma hos sig. I mars tänker Chi ha en helg kring boken. Upplägget blir då lite annorlunda, men utan att vara avancerat: några kvinnor träffas, tiden är lördag lunch till söndag lunch, man får chans att berätta om nuläge, hur boken har berört och hur det kan påverka våra liv i fortsättningen.

En vardagskväll i maj blir det en träff med författaren i Alingsås, där vi som navigatörer får chans att reflektera över bokens innehåll i relation till oss själva: föreningens syfte, tänkesätt, erfarenheter, verksamhet och framtidstankar. Inbjudan kommer inom kort att sändas ut i Västsverige. Om du bor på annan ort och är intresserad, hör av dig!

 

Träff om förlåtelse – ständigt aktuellt

I april träffas fyra par för att, med utgångspunkt från Desmond Tutus bok ”Förlåtelse – den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld”, lära mer om vad förlåtelse är och vad det inte är. Ämnet kommer att tas upp i ljuset av våra egna liv och vår tro.


Vad händer hos dig?

Ovan kunde du läsa om sÃ¥dant som händer inom föreningens ram, sett ”frÃ¥n vÃ¥r horisont”. Vad händer hos dig, som har anknytning till Navigatörerna? Det vill vi veta, och kanske även andra inom vÃ¥rt nätverk? Hör gärna av dig med exempel och idéer! Vi vill öka kontakten inom nätverket. Kanske kan det du stÃ¥r i och är med om presenteras i ett nyhetsmail och bli inspiration för andra? Hör av dig till info@navigatorerna.se!

Presentation av nationella ledarteamet

Känner du oss? Om inte så följer här en kort presentation utifrån ”fem snabba frågor & svar”. I framtida utskick av nyhetsmailet kommer du att få lära känna oss mer.

 1. Hur ser din sociala situation/familj ut och i vilka sammanhang möter du andra?
 2. Vad sysselsätter du dig med till vardags?
 3. Bok eller film som satt spår i dig – hur?
 4. Nämn tre ord som du tycker karakteriserar Navigatörerna, eller vad Navigatörerna varit/är för dig.
 5. Varför vill du vara del av ledarteamet?

Kristina Avaheden

 1. Gift med Mikael, har tre vuxna barn. Är med i Svenska kyrkan i Alingsås där jag också är kyrkvärd. Tycker om att sjunga, är med i kören Vox Femina.
 2. Arbetar som strateg med funktionshinderfrÃ¥gor i AlingsÃ¥s kommun, som handlar om att alla skall kunna vara delaktiga i samhällslivet.  Tillsammans med Mikael läser jag detta Ã¥r tvÃ¥ distanskurser, Gamla och Nya testamentet.
 3. Nyligen sett filmen ”Suffragette” om kampen för kvinnors rösträtt och fascinerades av den. Viktigt att bli påmind om hur kvinnor kämpat för något som vi tar alldeles för självklart idag.
 4. Bibelkunskap, relationer och Gudsgemenskap.
 5. Vill gärna vara till stöd föra andra, särskilt unga människor.

Mikael Avaheden

 1. Gift med Kristina, har tre vuxna barn. Är engagerad i Svenska kyrkan, en hemgrupp, några arbetskamrater, plus lite föreningsliv på fritiden.
 2. Jobbar centralt på Alingsås kommun med ansvar för beslutsstöd, detta läsår kompletterat med distansstudier på Örebro teologiska högskola.
 3. Såg i julas filmen ”En man som heter Ove”, blev starkt påmind om hur mycket som döljs under människors yttre och att det alltid finns ett värde av att nå in under min medmänniskas ”skal”.
 4. Bibeln, gruppen och lärjungaskap.
 5. En speciell möjlighet att få tjäna människor och vara med och bidra till ”Guds rikes” tillväxt.

Robert Lindqvist

 1. Gift med Maria, två barn 23 o 26 år, nyinflyttad till Mölndal och aktiv i Equmeniakyrkan där.
 2. Yrkessvenska lärare på Eductus Göteborg.
 3. Film ”Stockholm Östra” om att övervinna skuld, möjligheten att sanning kan göra oss fria.
 4. Bibeln till vardags, kristen tro i vardagsfunktion, i mötet med alla medmänniskor.
 5. Ser möjligheter att vägleda kristna att använda bibeln tillämpad i det dagliga livet.

Annika Andreasson

 1. Bor i Mölndal med maken Ã…ke, tvÃ¥ barn studerande pÃ¥ annan ort. Samtalsgrupper i hemmet, är med i ortens Equmeniakyrka. 
 2. Nationell teamledare för Navigatörerna pÃ¥ 25 %, projektledare inom Hela Människan riks pÃ¥ 50 %. 
 3. Nyligen läst Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Ser stora likheter från 1800-talets mellanmänskliga relationer, livsomständigheter och andlighet med 2000-talets. Allmänmänskliga frågor och behov.
 4. Fördjupande relationer och bibelläsning, samt viljan att dela sitt liv med andra.
 5. Upplever att Navigatörerna har ett bidrag till människor och där vill jag vara med och ta ansvar framåt.

Berne Persliden

 1. Gift med Chi, tre barn och tre barnbarn. Vi möter människor i olika konstellationer, hemma i vår lägenhet i Stockholm eller i vårt sommarhus i Östergötland.
 2. Trappar ned anställningen och får tid att möta nya människor.
 3. Les Misérables av Victor Hugo. Helt otrolig skildring i bok och film av människors livsvillkor och de riktigt grundläggande frågorna i livet.
 4. Lärande, bibelläsning, enkelhet.
 5. För att skapa möjligheter för människor att växa och fördjupa sin tro.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2016 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp