Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Julgåva – ett lyft för Navigatörerna!


Den här julen vill vi berätta något som inte bara berör ett speciellt projekt eller insats. Det handlar om själva föreningen.

Vi fortsätter att möta nya människor i vår verksamhet. Vi har låga trösklar för att man ska kunna prova på och vara med. På temahelger har vi i genomsnitt 30 % nya personer med varje gång. Allt detta gläder vi oss åt. Vi fortsätter att göra i ordning samtalsmaterial för smågrupper som man kan ladda ned gratis.

Nya människor följer med oss i vårt arbete. Det finns dock två stora utmaningar: Den ena är att öka delaktigheten och som led i detta har vi nu sänt ut enkät för att samla in tankar och åsikter kring det fortsatta arbetet. Den andra utmaningen är att det är helt nödvändigt att få en bättre ekonomisk bas. Vi behöver se fler som är villiga att inte bara vara medlemmar men också bli regelbundna givare. Det kan handla om att bidra under ett år med t ex. 100 eller 200 kronor i månaden för att se arbetet fortsätta.

Årets julgåva vill vi använda för att kunna gå in i 2013 med nya möjligheter. Vi behöver en rejäl förstärkning för att kompensera skillnad mellan budgeten och utfallet som i år med all sannolikhet pekar på ett underskott. Det är naturligtvis inte hållbart i längden och med insatser vi gör försöker vi skapa ett större kontaktnät som kan vara med och stödja.

Med din gåva skapar du inte bara ett lyft ekonomiskt, ett lyft som verkligen behövs. Du ger oss också ett tydligt tecken på ditt stöd för det vi gör!

Sätt då in ditt bidrag på Navigatörernas plusgiro 49 44 12-0 och märk talongen med ”Julgåva 2012”!

Tack för Ditt bidrag!
Hälsningar från Navigatörerna
Berne Persliden

Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.