Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Många bäckar små gör en stor å…

Glädjebesked – vi har blivit fler!

Från den 1 november har föreningen ytterligare två personer anställda. Mikael och Kristina Avaheden i nationella teamet har gått in i visstidsanställningar om vardera 10 %. De ska huvudsakligen ägna arbetstiden åt att starta upp och utveckla verksamhet med studenter/ungdomar i Västsverige. Vi önskar dem välkomna i tjänst!
 
Det blev respons på förra nyhetsmailets upprop om att ta chansen att bli medlem innan 60-årsjubiléet går av stapeln den 19-20 november i Jönköping. Du som inte tog chansen då, den kvarstår – välkommen med!

Medlemsavgift – ett sätt att engagera dig!

Du som tidigare varit medlem, men ännu inte betalat för 2016 – nu finns chansen att återuppta ditt engagemang!

Du som inte förut varit medlem – kanske är det dags? Välkommen med!

Kan ju tyckas sent att be om medlemsavgift när vintern är här och året går mot sitt slut, MEN detta är en viktig del av vår ekonomi och därför uppmuntrar och utmanar vi dig: Passa på NU, så att du faktiskt är en ”äkta förenings-navigatör” till 60-årsjubiléet i november!

Du betalar avgiften på 300 kr till Navigatörernas bankgiro 5093-3423 och skriv ditt namn och ”medlem 2016” på talong/i meddelandefält.

Vi vill bli ännu fler – och hjälpas åt ännu mer…

Efterlysningar!

Vi önskar bildmaterial!

Har du foton att bidra med? En ny hemsida är på gång och vi önskar bilder som associerar till Navigatörernas vision och verksamhet. Människor, samtal, liv & tro, grupp, Bibeln… Allmänt vackra naturbilder går också bra. Vill du dela med dig, utan att behöva ekonomisk ersättning? Hör av dig till info@navigatorerna.se

Gillar du administration och redovisning?

Eller känner du någon som gör det? Vi ser över föreningens rutiner och söker någon som vill göra en volontärinsats, eller möjligen mot viss ersättning. Tacksam om du hör av dig till ordförande Per Florén, per@stenunga.se

Dags att byta från Plusgiro till Bankgiro!

Vi vill att de pengar du ger till Navigatörernas arbete skall komma till maximal nytta. Därför ser vi över hela vår administration och förenklar så mycket vi kan. Det innebär bland annat att vi behöver avsluta Plusgiro-kontot (tidigare Postgirot), som många av er är vana att använda, för att istället bara ha Bankgiro. Du som betalar elektroniskt byter enkelt ut Pg-siffrorna mot Bg-siffrorna. Du som använder inbetalningskort behöver byta till Bg-inbetalningskort.
 
Vi förstår att detta för några kan bli lite besvärligt men bytet kommer att spara mycket administrativt jobb. Vi hoppas du håller med oss i vår prioritering!
 
Navigatörernas Bankgiro är: 5093-3423
 
Varma hälsningar från styrelsen genom Per

Projektet Bokhyllan & Förstoringsglaset är igång med grupper

Som vi tidigare berättat om, i december för snart ett år sedan, hade vi på gång ett samarbete med samfund. Det växte under våren fram till ett projekt i samverkan mellan Navigatörerna, Equmenia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda. Projektet syftar till att i några församlingssammanhang prova samtalsmetodiken Bokhyllan & Förstoringsglaset, som tagits fram inom vår egen verksamhet. Åldersblandade grupper (från mittre tonår till glada pensionärer) är nu igång och gruppträffarna kommer att utvärderas.  Därefter planeras presentation av projektet och metodiken på Equmeniakyrkans Vinterkonferens 2017, samt färdigställande av ett skriftligt, digitalt material för spridning.

Vad säger Bibeln om var-dags-tro?

Ja, vad tycker du? Vad säger den dig? Hur har dina tankar gått vidare utifrån det du läst under den här rubriken i årets tidigare nyhetsmail? Det skulle vi vilja att du berättar! Vi hoppas några vill sända oss andra en kort hälsning som kan tas med i ett framtida nyhetsmail. Kanske ett bibelavsnitt du associerar till, som talar in i ditt liv och din vardag? Eller en tanke eller fråga som dykt upp när du läst någon av de tidigare reflektionerna här?
Alla går att återfinna på vår hemsida!
Sänd din hälsning till info@navigatorerna.se

Och vill du ha ett lästips för november? Då tipsar verksamhetsledare Annika Andreasson om att prova vad Psaltaren 36 säger dig om var-dags-tro. Och speciellt vers 10, som är en av hennes favoritverser.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2016 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen på dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp