Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Hur stolt får man vara?

Vissa saker etsar sig fast i minnet. Denna kväll hade vår bibelläsningsgrupp samtalat över ett avsnitt i 1 Korinthierbrevet. Vi pratade om stolta människor vi mötte, hur stolthet kan vara så ego-fixerad och läste 1 Kor 1:31: ”Den stolte skall ha sin stolthet i Herren”.
Någon i gruppen sa plötsligt: ”Då är det ok att vara stolt – bara man är lika mycket tacksam”. Slutsatsen vi bar med oss från kvällen blev att stoltheten inte är problemet utan bristen på tacksamhet till alla de människor som gjort det möjligt, till situationer som uppstått eller till Gud som gett oss möjlighet att kunna verka.
Vi är stolta över det vi gör i Navigatörerna. Vi har utvidgat vårt sätt att arbeta, vi har lärt oss att börja där människor är med sina livsfrågor och sedan vandra vidare mot Kristus. Våra erfarenheter efterfrågas från andra kristna sammanhang.
Tacksamheten är riktad både till Gud och till alla er som är med i nätverket av medlemmar och intresserade. Alla som på olika sätt provat, testat och tagit nya initiativ för att evangeliet ska bli tillgängligt för människor runt omkring oss. Därför är det inte svårt att bjuda med nya människor till träffar, samlingar och grupper av olika slag. Vi kan med stolthet säga att vi kan skapa kvalitet och vi är hela tiden medvetna om att vår tacksamhet riktar sig först och främst till Gud som har gett oss alla dessa möjligheter.
Det är med denna stolthet och tacksamhet som vi inbjuder
dig till en speciell utmaning denna sommar:
Att ge det nya nationella ledarteamet en ekonomisk kick-start inför hösten!
Vi tror att en grupp av ledare ger större möjligheter för förnyelse och engagemang i Navigatörernas utveckling. Det är vår väg framåt och för det behöver vi förstärka ekonomin i föreningen för att framförallt täcka lönekostnader för flera deltidsanställda. Du kan läsa mer om förändringen i vårt senaste nyhetsmail.
Vi hoppas kunna förstärka det lokala engagemang som redan finns, och vi önskar kunna ge mer uppmärksamhet till yngre, det vill säga studenter och unga vuxna. Var med oss i det arbetet och ge oss ekonomiska muskler att driva visionen vidare!
Bästa hälsningar från Navigatörernas styrelse
Harald Timm      Annika Andreasson     Linda Persliden
Agneta Smittberg     Berne Persliden     Johan Norman
Ã…sa Ahlqvist

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp