Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

60-årsjubiléet i ord och bild

Det var med en hel del bävan som vi i nationella teamet tillsammans med styrelsen under våren 2016 bestämde oss för att bjuda in till ett 60-årsjubileum, men också med spänning och förväntan. När vi så till slut stod i foajén på det vackert belägna Södra Vätterbygdens folkhögskola (ett riktigt höjdarställe) den 19 november och tog emot alla 45 deltagarna, då blandades återseendets varma glädje med tacksamhet till Gud över alla som valt att komma dit.

Ett helt dygn fick vi tillsammans och programmet var fyllt med spännande punkter. Efter en utmärkt lunch samlades vi och ordförande Per Florén hälsade välkommen. Alla fick tillfälle att kort presentera sig – i den turordning vi kommit i kontakt med Navigatörerna under de 60 åren i Sverige – innan vi satte oss ned för att lyssna till Craig & Mary Charnley. Under ett par timmar fick vi i koncentrat följa med på deras livsresa från USA till Spanien och vad Gud hade gjort med dem under denna tid. De berättade med hjälp av några konstnärliga bilder och bilder de fått till sig under livets gång hur Gud förvandlat deras livsperspektiv under deras längtan och arbete med att göra evangeliet tillgängligt för sina medmänniskor. En av slutsatserna som Mary förmedlade var vikten av att se på sin medmänniska med kärlek och inbjuda till ”circle of love”, som är Fadern, Sonen och Förvandlaren (fritt översatt). De poängterade också vikten av att ställa frågor kopplade till människornas verklighet och förmedla hopp här och nu.

Innan festmiddagen på kvällen satte vi oss ned i grupper och bearbetade frågan kring hur vår framtid som Navigatörer skulle se ut, där alla fick möjlighet att vara med och bidra.

Middagen blev en mycket trevlig tillställning där vi fick njuta medelhavsbuffé och lyssna till personliga och uppmuntrande livsberättelser från Rut Källberg, Inger-Lise Johansson samt en skriftlig hälsning från Rolf Gustafson (som inte kunde närvara). Vi avtackade också gemensamt Berne Persliden för hans livsgärning som ledare för Navigatörerna och önskade honom lycka till som pensionär.

Efter frukost på söndagen fick vi prova TIKVA vilket var en ny erfarenhet för de flesta av oss. TIKVA är hebreiska och betyder hopp. Ledarna som kom från Kungsportskyrkans Friskvårdscenter i Husqvarna, ledde oss i olika stilla rörelser och stretchövningar till musik. Dessutom lästes bibelord som vi kunde reflektera över. Det var ett ovanligt men mycket skönt sätt att börja dagen och ett sätt att aktivera både kropp, själ och ande.

Söndagens föredrag handlade om Närvaro - att vara nära Gud, mig själv, andra och i världen. Detta var Berne Perslidens sista föredrag som anställd i Navigatörerna och det var ett mycket givande, entusiasmerande och bibelcentrerat föredrag som slöt cirkeln på hans 36-åriga anställning på ett fantastiskt sätt. Berne pratade om en tro som bär genom livet, som kan uttryckas och som upplevs autentisk och så relevant för människor att den väcker nyfikenhet. Vi väljer att citera ett av de många bibelord som Berne lyfte fram och som kommer från översättningen "The Message".

"Detta är alltså vad jag vill att ni, med Guds hjälp skall göra: ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet - sova, äta, jobba, gå - och bära fram det som ett offer till Gud. Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället Gud i tankarna. Då kommer ni förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärtemot andan i samhället ni lever i, som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor." Rom 12:1-2

Slutligen summerades helgen av ordförande Per Florén och ledarteamet – som utgörs av Robert Lindqvist och Berne Persliden (ideella), Mikael och Kristina Avaheden (anställda 10 % var) samt landsledare Annika Andreasson (25 %) – presenterade sig och några tankar de har framåt.

För oss i teamet betydde helgen mycket. Vi kände stöd och positiva förväntningar från både nya och gamla Navigatörer som var med. Det uppmuntrade oss och gav energi och glädje inför fortsättningen av det ”nygamla” Navigatörerna. Vi blev ytterligare uppmuntrade av de jubileumsgåvor som inkom i samband med firandet, 3900 kr – tack för dem! Du som också vill passa på att ge en jubileumsgåva, se Navigatörernas Bankgiro under NAVnytt nedan.

Med hälsningar genom

Kristina & Mikael Avaheden

Nytt år, nytt årstema – NÄRVARO 

Där är där man inte är. Här är här, där man är.”

Navigatörerna väljer fortsatt närvaro i Sverige, här och nu. Vi siktar mot att få fira 70 årsjubileum. Vi arbetar på att vår vision ska bli tydligare för oss, formulerad förstås, men framförallt uttryckt. Vi vill stärka den i vårt nätverk, för visionsbärande och levd vision. Med det menar vi att vi själva fortsätter att vara nära Gud och vara nära människor i de sammanhang vi lever i. Vi vill göra gudsriket sett, hört och upplevt idag. Genom att leva i gudsgemenskap och tro, på egen hand och tillsammans med andra, försöker vi göra det kristna evangeliet tillgängligt här och nu. Som en introduktion till årstemat uppmuntrar vi dig att titta igenom Berne Perslidens föredrag från 60-årsjubiléet, om att Vara nära.

Vi kommer att knyta årstemat närvaro till de fyra livsdimensionerna som vi använt en hel del de senaste åren och till vår samtalsmetodik Bokhyllan & Förstoringsglaset, som delvis bygger på dimensionerna. Vi hoppas några vill vara med och delge tankar kring årstemat, spontant eller på vår förfrågan. Hör gärna av dig till info@navigatorerna.se

Närvaro med varandra – Årsmöte!

Lördagen den 1 april är det dags. Då ges nytt tillfälle att mötas. Efter det formella årsmötet kl 13-15 fortsätter vi fram till kl 21 med samtal och delgivning. Några röster delger sina berättelser kring ”Guds närvaro i våra liv – hur påverkar det min närvaro i vardagen?” Kanske du vill vara en av rösterna? Vi kommer att vara centralt i Stockholm. Fika och måltid förstås, mer detaljer kommer framöver, men passa på att boka dagen i din kalender redan nu!

Plusgiro → Bankgiro

Vi vill vidare framåt och hoppas att ni fortsatt vill vara med och på olika sätt möjliggöra Navigatörernas närvaro. Ett sätt är att ge ekonomiska förutsättningar. Vi arbetar med att förenkla administrationen och avslutar därför Plusgiro-kontot och använder endast Bankgiro. Du som betalar elektroniskt byter enkelt ut Pg-siffrorna till Bg-siffrorna. Du som använder inbetalningskort behöver byta till Bg-inbetalningskort. Tacksam om du som ger gåvor regelbundet, eller du som vill ge enskilda gåvor, alltså betalar in till Navigatörernas Bankgiro 5093-3423

Medlemsavgift för 2017 – när & hur?

Vi vill gärna se dig som fortsatt medlem! Hanteringen av medlemsavgifter kommer för att underlätta administrationen att föras över till ett nytt system. Du kommer inom kort att få ett separat mail med förfrågan om och hur du vill betala medlemsavgift och så småningom också få instruktioner hur du betalar den – var så säker!

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2017 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen på dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp