Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Vad sägs om att lyssna pÃ¥ en intervju gjord med Berne Persliden där han beskriver Navigatörernas arbete, vad vi lärt oss och vad vi vill och gör? Intervjuare är Olof Brandt pÃ¥ Bibeln idag.

Gå in på vår hemsida och klicka under rubriken ”Varför inte lyssna istället för att läsa?"

Vad är det som ligger i botten på systemet?

Kanske är det för att jag tycker livet är komplicerat som jag hela tiden försöker förenkla. Ibland går jag för långt och försöker förenkla ting som är komplexa och då blir det fel, ja då blir det inte något kvar. En utmaning jag alltså har är att skilja mellan det som är komplext (som inte kan förenklas) och det komplicerade (som kan förenklas). Jag vet att livet är komplext men kan ändå inte låta bli att fundera på vad som ”driver systemet”, det som gör att vi handlar som vi gör, reagera som vi gör…

En liten omväg. Begreppet komplex och komplicerat har jag plockat och lärt mig av Bodil Jönsson som skrev boken ”Tio tankar om tid”. Mycket läsvärd.

 

Ã…ter pÃ¥ spÃ¥ret. 

Jag har inte kommit sÃ¥ lÃ¥ngt men tvÃ¥ saker tycker jag mig ha upptäckt. TvÃ¥ faktorer skulle man kanske kunna säga. Den ena är ensamhet och den andra är rädsla. Jag tror att längst inne är vi skapade till gemenskap och därmed vill vi alltid ha gemenskap och flyr eller undviker ensamheten. Vi är skapade som subjekt och det kräver av vi är i samspel med andra subjekt – läs relation! Utan det samspelet förtvinar vi och gÃ¥r under. Inte undra pÃ¥ att när vi är onda mot andra sÃ¥ har vi uppfunnit isoleringscell som straff. Den ultimata ensamheten pÃ¥tvingad av andra. Rädslan för att bli ensam gör att vi skapar en mängd olika ”verktyg” för att fÃ¥ vara med de andra. Ja, vi beter oss, talar, klär oss mm för att kunna smälta in tillräckligt för att känna värmen av de andra. 

Rädsla är en annan upplevelse och känsla. Min fundering går nog inte längre än att vi har rädsla inom oss, det finns orsaker till detta. I den värld vi lever i finns det anledning att hysa rädsla för olika fenomen som brist på mat, skydd, väder, ekonomi, relation mm.

Ingen kommer undan rädslan. Dessutom ändrar den skepnad under livets gång. När vi är små kanske vi är rädda för ”tigern under sängen” medan vi i medelåldern är rädda för att inte hinna eller hänga med och när vi sedan blir lite äldre blir vi rädda för sjukdom är död. Under livets gång försöker vi också hela tiden hantera rädslan så gott det går. Vi förlägger tillit och trygghet på olika sätt och ställen för att väga upp den rädsla som bor inom oss. Vi skapar oss olika skydd som bostad, arbete, kapital mm för att ha mindre att vara rädd för. Och ändå försvinner inte rädslan och det är bra. Den kan skydda oss och hjälpa oss att överleva. Många gånger är tyvärr rädslan en fantasi i våra huvuden och inte reell. Det enda som händer är att vi blir mindre som människor och ingen tjänar på det.

Dessa funderingar har vuxit fram baklänges. Utgångspunkter har varit observation kring vad Jesus säger till människor. Många gånger uppmanar han dem att inte var rädda eller förskräckta. Inte minst lärjungarna får dessa uppmaningar från honom när oväntade saker händer runt omkring Jesus. Redan 1 Mos. 2:18 beskriver att det inte är bra att mannen är ensam. Vår Gudsbild är format till en treenighet som är gemenskap. Ju mer jag läste desto mer övertygad blev jag att vi är skapade till att leva i relationer, gemenskap med andra. Det ligger så att säga i vår natur. Därför blir den drivkraften så stark. Utifrån dessa observationer växte insikten om ensamhet och rädsla som två starka krafter/faktorer i våra liv och jag började först undra över hur jag hanterar dem men också hur det är för andra.

Därför slutar jag här och hoppas denna lilla introduktion kan stimulera dig som läser till egna funderingar och kanske helt nya samtal med andra kring ensamhet och rädsla.

Berne Persliden

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen fÃ¥r en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss sÃ¥ skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2014 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp