Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Nästa kapitel … Berne

Om jag tänker att vi människor är som böcker med olika kapitel kan jag säga att ett kapitel för mig i Navigatörerna är slut och längst ned på sidan står det ”fortsättning följer i nästa kapitel”.

Under 35 år har jag varit anställd och arbetat med Navigatörerna och de senaste ca 20 åren som verksamhetsledare. Nu skiftar vi till ett nationellt ledarteam och där jag är en del av teamet till att börja med. Tanken är att skapa större bredd, kunna ge mer stimulans och räcka till på ett nytt sätt i det nätverk av människor som finns både som medlemmar i föreningen och intresserade i olika konstellationer. Häri ligger fortsättningen och det ser jag personligen mycket fram emot. Jag tror definitivt det är dags att förändra, förnya och skapa nya mötesplatser, nya erfarenheter för både enskilda och grupper i vårt sammanhang.

Övergången blir gradvis, så min fru Chi (som gick i pension i våras) och jag får nu nya möjligheter att tillsammans skapa tillfällen för samtal, reflektion och fördjupning kring tron. Vi ser chanser att möta nya människor där både lärande och fördjupning har sin plats.

Kristustron är central. Att själv beröras av de goda nyheterna och kunna förmedla dem till andra har varit tvÃ¥ delar som präglat Navigatörerna genom Ã¥ren. Trots att vÃ¥rt arbete har förändrats pÃ¥ mÃ¥nga punkter har ändÃ¥ den centrala riktningen varit kvar. 

Förut formulerade vi det som ”Att lära känna Kristus och göra Honom känd”. I mÃ¥nga länder där vi arbetar finns den formuleringen fortfarande kvar. Vi har försökt ta hänsyn till hur sekulariseringen präglar vÃ¥rt samhälle och formulerar oss pÃ¥ lite annorlunda sätt i föreningens syftesparagraf:   

Navigatörernas verksamhet syftar till att göra det kristna evangeliet tillgängligt 

sÃ¥ att människor i vÃ¥r samtid kan tillgodogöra sig det. 

Därför vill vi inspirera människor till att fördjupa sina personliga erfarenheter av kristen tro.

”Evangeliet tillgängligt”, ”tillgodogöra sig”, ”fördjupa personliga erfarenheter av tro” är en lite annorlunda ordning, även om innehÃ¥llet är kvar.  Formerna och sprÃ¥ket i vÃ¥rt arbete förändras ständigt och skapar en utmaning till kontinuerlig förnyelse. Vi fortsätter att lära oss vad det innebär att följa Kristus och hur vi kan förmedla vÃ¥ra erfarenheter till andra.

Det här uttrycks pÃ¥ lite annorlunda sätt i den bibelöversättning/parafras som The Message är. I Matt 5:8 i bergspredikan stÃ¥r det: 

”You are blessed when you get your inside world – your mind and heart – put right. Then you can see God in the outside world.”

Avsnittet har berört mig djupt. Orden går rakt in i mitt liv. Utmaningen att göra vad jag kan (Gud gör resten!) för att se till att mitt hjärta och sinne är i ordning = min inre kompass. Ja, det är en stor utmaning! Men löftet som är knutet till utmaningen är ännu större: Att se och uppleva Gud mitt i den värld jag lever i. Det längtar jag efter och ser att Jesus poängterar vikten att odla och nära det inre livet. Den utmaningen ligger framför även i nästa kapitel i mitt liv, med en förväntan på Guds handlande i mitt och andras liv.


Berne Persliden

Idé och erfarenhetsträff 3 september

Idé- och erfarenhetsträffen i Stockholm 3 september samlade 10 deltagare. Vi fick höra berättelser frÃ¥n var och ens situation och ocksÃ¥ de frÃ¥gor man bär pÃ¥ för att leva nära Gud mitt i vardagslivet. ”Att bara fÃ¥ lyssna gör att jag inte känner mig sÃ¥ ensam” uttryckte en av deltagarna. Vi samtalade om var vi fÃ¥r stimulans och var vi kan vara med och bidra. Flera menade att vi behöver sÃ¥dana här samlingar, ja en gÃ¥ng i mÃ¥naden tyckte nÃ¥gon, för att stödja varandra. 

Hur ”gör” man en sådan här kväll? Svaret är: Mycket enklare än du tror.

Te, kaffe och macka fanns pÃ¥ plats när vi började kl. 18.  Självklart gick vi en kort presentationsrunda, eftersom alla inte kände alla. Därefter berättade var och en nÃ¥got kortfattat om den situation man stÃ¥r i, det som är bra, det som skapar frustration eller nÃ¥got man frÃ¥gar sig. PÃ¥ sÃ¥ sätt fick hela gruppen ett ”material” att utgÃ¥ frÃ¥n i ett gemensamt samtal. Sedan valdes vissa av frÃ¥gorna som kändes gemensamma och samtalet höll pÃ¥ till kl. 21 som vi hade kommit överens om.

Vi planerar likartade enkla träffar igen och på andra platser, men det återkommer vi till.

Temakväll om Magnus Malms bok ”Som om Gud inte finns”

Vi, Chi och Berne Persliden, läste Magnus Malms bok i somras och tyckte att det vore meningsfullt att träffa andra som läst den och jämföra vÃ¥ra erfarenheter. Sagt och gjort.  Vi sände mail till de vi känner runt StockholmsomrÃ¥det och tisdagen den 29 september träffades 12 personer hemma hos oss (”tur” att nÃ¥gra gav Ã¥terbud, vardagsrummet rymmer inte hur mÃ¥nga som helst). Det kom personer som aldrig sett varandra förut och samtalet böljade mellan hur vi upplever de olika kyrkor vi är med i till hur vi själva fungerar med vÃ¥r tro i vardagen. Spännande.

Var det svårt att ordna det? Nej. Vi började kl.18 med macka, te och kaffe. Alla fick berätta kortfattat (!) om sig själva och sedan tog vi fram några exempel från boken att reagera på. Några kände mycket väl igen sig och såg hur vi pratar allt mindre och mindre om vår tro (även med andra kristna), några hade exempel på hur nya initiativ fungerade väl. Vi kom överens om att träffas igen i november och se vilka frågor vi kan hjälpa varandra med. Ingen lever ensam eller för sig själv. Vi behöver varandra. Och så slutade vi kl. 21 som vi kommit överens om. Vi är på gång att lära oss ha enkla träffar!

Läs mer om boken Som om Gud inte finns här!

Temahelgen för kvinnor som går av stapeln 14-15 november har platser kvar. Skriv eller ring oss så får du information, eller kolla på hemsidan under Aktuellt. Anmälan är förlängd till 11 oktober, så du har fortfarande tid på dig.

Ett dygn med ett livgivande innehåll som ger bärkraft i vardagen

Vi är sex kvinnor som har träffats en gång per år de senaste tre åren. Till nästa år är det dags igen. Låt oss bara få ge lite intryck från var och en, för att förmedla vad ett sådant dygn (lunch till lunch) kan betyda:

”Första gången vi träffades undrade jag varför vi inte hade gjort detta tidigare. Så meningsfullt att höra varandras livsberättelser”.

”Att få mötas regelbundet och summera året med människor som jag känt under en lång tid ger mig perspektiv och inspiration att vara uthållig i min tro”.

”Samtalen hjälper mig att se att det jag går igenom inte är unikt. Och de hjälper mig att möta nya faser i livet”.

"Ofta får vi tid att läsa en bibeltext och fördjupa oss i denna och det ger ett perspektiv på min egen livssituation och vad jag längtar efter”.

”Att få lyssna till andras berättelser och få spegling på mina ger nytt hopp och mod att inte ge upp utan gå vidare med Gud i vardagen och upptäcka mer av hans trofasthet och kärlek."

”Att miljön är vacker och rofylld bidrar också till en skönhetsupplevelse”.

 

LÃ¥ter det avancerat? Det är det inte! Vi har med oss vÃ¥ra egna livs-berättelser och till detta har vi nÃ¥gon text/bibelavsnitt av nÃ¥got slag. Senaste gÃ¥ngen tog vi upp frÃ¥gan vad som har gett oss kraft, styrka och inspiration under Ã¥ret som har gÃ¥tt. SÃ¥dana djupa samtal gör helgen till en fantastisk tid och längtan att träffas igen. "Vi ses igen nästa Ã¥r!" Ja det var sÃ¥ vi sa efter ännu ett dygn tillsammans. 

Det finns säkert fler som inspirerar varandra på liknande sätt. Kanske kan vi få tips och höra mer om det längre fram…

Agneta, Carin, Chi, Inger-Lise, Irene, Joke

Glöm inte medlemsavgiften!

Medlemsavgift för 2015 är något som man som regel betalar tidigare på året. Dock ser vi att flera nog har glömt den i högen av räkningar så vi passar på att påminna dig som ännu inte har betalat medlemsavgiften att göra det nu under oktober. Föreningen är du och vi tillsammans, ett nätverk av människor som strävar åt samma håll. Välkommen att vara med!

Den är på 300 kr och den enklaste du kan göra för att stödja oss är att bli medlem/förnya medlemskapet och sätta in beloppet på vårt plusgirokonto 49 44 12 – 0. Skriv namn och medlem 2015 på talongen så är det klart!

Nationellt team och styrelse

Nationella ledarteamet är på väg att formas. Första träffen blir den 25 oktober.

Styrelsen har sitt nästa sammanträde den 5 december. Finns det något som du vill meddela styrelsen eller tycker att styrelsen ska ta upp – tveka inte att höra av dig. Enklast gör du det genom att gå in på vår hemsida och skicka mail eller också ringer du. Enkelt ska det vara.

Ge regelbundet till Navigatörerna


Vill du vara med och stödja föreningens arbete ekonomiskt? Bli autogirogivare, det är enkelt för dig och föreningen får en stadig intäkt. Klicka här för att ladda hem blanketten som behövs eller kontakta oss så skickar vi dig den information du behöver via post.
Copyright © 2015 Navigatörerna, Med alla rättigheter.

Tel: 08-651 40 06
E-post: info@navigatorerna.se

Avsluta prenumerationen pÃ¥ dessa mail    Uppdatera inställningar för prenumeration 

Email Marketing Powered by Mailchimp