Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Sommargåvan 2013


"Låt oss träffas i föreningen. Skapa regionala träffar."Både styrelsen och medlemmar runt om i landet har gett uttryck för detta, både i samtal men även via enkäten som gjordes vid årsskiftet.
 
Vi som är medlemmar behöver träffas och se vad vi vill med vår förening, vad nästa steg framåt är, hur föreningen kan betjäna medlemmarna och hur vi kan tjäna varandra. En medlemsträff kan ge stimulerande utrymme för utbyte av erfarenheter, tankar och idéer, men också eftertanke och utmaning.

Idén med medlemsträffar är utmärkt så vi vill förverkliga detta så fort som möjligt! Alltså planerar vi nu regionala träffar under hösten med början i Göteborg, Stockholm, Uppsala, och Linköping. Det här är ytterligare en förnyelse i vårt arbete där vi ser hur svaren på enkäten direkt kan omsättas i verksamheten.
 
Kostnader för resor, lokal, förtäring mm behöver täckas då de inte fanns med i budgeten för 2013. Årets sommargåva behöver därmed gå till att finansiera dessa regionala träffar som medlemmarna har önskat. Utmaningen ligger i att hjälpas åt att samla in pengar för att göra träffarna till verklighet. Vi ber dig vara med och bidra, för din och andra skull!
 
Sätt in ditt bidrag på Navigatörernas plusgiro 49 44 12-0 och märk talongen med "Sommargåva"!

Tack för ditt bidrag!
Och vi hoppas vi ses på någon av medlemsträffarna i höst! Håll utkik, mer info kommer på hemsida och via mail.
 
Sommarhälsningar från Navigatörerna
genom
Berne
 
 
P.S. Vid årsmötet i april undrade någon hur man får kontakt med andra i Navigatörerna. Därför lade vi veckan därpå ut en medlemsmatrikel på medlemsidorna så att det är möjligt att se var de andra håller hus. D.S.
Läs vår blogg